Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Agenda
« vorige  |  februari 2019  |  volgende »

Woensdag 6 februari 2019 classicale vergadering Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne
Locatie: Bethelkerk, Maaspoort 30, 6001 BP Weert
Tijdstip: 19.30 uur

Classicale vergaderingen zijn openbaar. U kunt, als u dat wilt, de vergadering bijwonen. Als u dat van plan bent, wilt u zich dan opgeven.

 

Woensdag 13 februari 2019 Spiritualiteitsavond
Locatie: Ontmoetingscentrum parochiekerk, Raadhuisstraat 134, Hoogerheide.
Tijdstip: 19:45 uur
Prijs: € 5,00

Keerpunt in je leven: een nieuw begin?
Spreker is Frans van der Lem.
 

lees meer »

 

Woensdag 13 februari 2019 Inleveren kopij Rond de Kerken.
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Kopij komend kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 13 februari, 20.00 uur bij Kees Colpaart,
e-mail: .

 

Zaterdag 16 februari 2019 Boekenmarkt
Locatie: Oude Pastorie te Ossendrecht
Tijdstip: 11:00  - 15:30 uur

Er is weer keus uit van alles. Zeker de moeite waard op te komen. Ook kunt u nog boeken inleveren en wel op vrijdag 15 februari tussen 13.30 en 15.00.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
Wolter Smit
 
 

 

Zondag 17 februari 2019 Jeugdclub
Locatie: Jeugdhonk, Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 9:45 uur

 

Maandag 18 februari 2019 Op weg naar de zondag (18 februari)
Locatie: Ossendrecht, Dorpsstraat 10
Tijdstip: 20:00 uur


Op maandagavond 18 februari bespreken we in de Oude Pastorie de hoofdlezing voor onze kerkdienst op zondag 24 februari. Deze lezing is Genesis 8: 1 t/m 20. Op 24 februari vieren we zondag Werelddiakonaat. We richten ons vooral op agrariërs in Bangla Desh die regelmatig worden  getroffen door een watersnoodramp.
We beginnen om kwart voor acht. En u wordt vriendelijk verzocht zich vóór vrijdag  15 februari bij mij aan te melden, via mail of telefonisch. Als u meedoet, wilt u dan een Bijbel meenemen?
Ik wil proberen deze activiteit eens in de maand te laten plaatsvinden

 

Woensdag 20 februari 2019 Gezellige middag voor ouderen.
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 15:00 uur

De Diaconale Werkgroep organiseert weer een gezellige middag op woensdag 20 februari a.s. Er zijn diverse spelletjes, een praathoekje, een creatieve workshop en er is koffie, thee, een hapje en een drankje.
Doe gezellig mee en kom woensdagmiddag 20 februari naar de Oude Pastorie. Aanvang 15.00 uur. Ook “jonge” ouderen zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden op de intekenlijst in de kerk of per telefoon bij Sarie Seip 0164-61 69 23.
 Diaconale Werkgroep

 

Maandag 25 februari 2019 Gespreksgroep overdag… (25 februari)
Locatie: Ossendrecht, Dorpsstraat 10
Tijdstip: 10:00 uur

Niet iedereen gaat even graag bij avond de deur uit. Deze gespreksgroep begint op maandagochtend 25 februari om tien uur in de Oude Pastorie. We behandelen enkele hoofdstukken uit de Doornse Catechismus. Hiervan heb ik op die ochtend kopieën bij me. Wilt u meedoen? Geeft u zich dan vóór vrijdag 22 februari bij mij op. Ik wil hiervan een groep maken die maandelijks bijeenkomt. Maar dat bespreken we verder op onze eerste bijeenkomst.
Ds. W. Lolkema.

 

Maandag 25 februari 2019 Ringbijeenkomst West-Brabant
Locatie: Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom
Tijdstip: 19.30 uur

Namens de Brabantse Wal-gemeenten nodig ik u van harte uit de eerstvolgende ringbijeenkomst bij te wonen, die zal plaatsvinden op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk,  Bolwerk-Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom. Tel. 0164-236165. In de omgeving van de kerk geldt deze avond na 18.30 uur gratis parkeren.  
Spreker deze avond is de heer Alain Verheij. De heer Alain Verheij is naast spreker ook schrijver, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterland’. Hij studeerde Theologie en Bijbelwetenschappen en is gespecialiseerd in de Hebreeuwse bijbel en doet promotieonderzoek naar de Ugaritische taal aan de Universiteit van Leiden. Voor verdere informatie over de heer Verheij verwijs ik u naar zijn website https://alainverheij.nl.
Wij hebben de heer Verheij gevraagd met ons te spreken over het ter sprake brengen van Bijbel en geloof in onze cultuur. Er wordt gemakkelijk gesproken over ‘identiteit’. Maar zijn wij als plaatselijke gemeenten in staat onze identiteit te formuleren en te communiceren naar onze omgeving? Vaak wordt er nog naar het verleden gekeken, terwijl de Bijbel ons oproept om naar de toekomst te kijken. Maar hoe ziet de kerk van de toekomst eruit?
We stellen het bijzonder op prijs dat de heer Alain Verheij aanwezig is deze avond.
Wij denken dat dit onderwerp in veel gemeenten leeft en dat hierover veel wordt  nagedacht. Ook gemeenteleden zijn van harte welkom deze ringbijeenkomst bij te wonen.
Na de pauze willen we graag met u discussiëren over de toekomst van de ring. Een voorstel hiervoor staat geformuleerd in de agenda. Wij hopen dat u nog in de gelegenheid bent hierover in uw kerkenraadsvergadering te spreken en dat de discussie hierover deze avond zal leiden tot een eerste aanzet in de besluitvorming van de samenstelling van de ringen.
Om een schatting te krijgen van het aantal personen dat wij mogen verwelkomen vragen u vriendelijk om  het aantal aanwezigen uit uw gemeente voor  19 februari 2019  te mailen  naar Gea Ros-Peters , mailadres:
Nogmaals van harte welkom en we hopen op een goede bijeenkomst.

 

Woensdag 27 februari 2019 Inleveren kopij Rond de Kerken.
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Kopij komend kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 27 februari, 20.00 uur bij Kees Colpaart,
e-mail: .

 


 
 
 

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 23-10-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Lunch voor ouderen en alleengaanden
datum en tijdstip 31-10-2019 om 12:00 uur.
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. ZWO najaarszending
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.