Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad
Predikant: 
Ds. W. Lolkema
Lepelaar 34, 4617 KK  Bergen op Zoom
tel: 0164-31 44 66 en 06-17 246 410
e-mail: w.lolkema@gmail.com

Voorzitter kerkenraad:
Dick van Arkel, tel. 06-53 271 102
e-mail: dickvanarkel@kpnmail.nl

Scribaat: 
Charlotte Statema, scriba scriba@pkgw.nl
Mirjam den Heijer, notuliste

Ouderling:
Vera Maas: vera.maas@agrilog.eu
Marjanne van Loenen: janne.mdj@gmail.com
Hans den Daas, dendaas@xs4all.nl

Ouderling/kerkrentmeesters:
Kees Colpaart, voorzitter [0164-61 08 91]
Kees Visser, secretaris: e-mail: kerkrentmeesters@pkgw.nl
Dick van Arkel, facilitair

Kerkrentmeester:
Mario de Veij, penningmeester

Ouderling/diaken:
Wim van Geest, contactpersoon,
tel. 06-38 006 926
e-mail: wimvangeest@ziggo.nl
Hanneke Dragt-Keller

Vertrouwenspersoon:
Meta van Geest
tel: 06-28 623 482
e-mail: metavangeest@home.nl

Jeugdouderling:
vacant

Kerkelijk Bureau:
Kees Daleboudt
 
Indien u contact wenst met één van bovengenoemde personen kunt u dit aangeven bij de voorzitter, die u door zal leiden naar de gewenst persoon. Bij afwezigheid van de voorzitter kunt u een van de andere personen benaderen wiens contactgegevens hierboven gemeld staan.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Vol-Zin, avonden met spirit!
datum en tijdstip 23-03-2023 om 19:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-03-2023 om 9:45 uur
Collecten:
1. Werelddiakonaat Bangla Desh
2. Pastoraat en Eredienst
3. Gestegen energiekosten


Toelichting op de collecte:
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh.
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen voor jongeren Bangladesh.
 
meer details

Soberheidsmaaltijd
datum en tijdstip 29-03-2023 om 17:30 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 31-03-2023 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.