Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Agenda
« vorige  |  januari 2019  |  volgende »

Woensdag 2 januari 2019 Inleveren kopij Rond de Kerken.
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Inleveren kopij voor het kerkblad kan tot uiterlijk woensdag 2 januari 2018, 20.00 uur bij Marjan Smit, e-mail

 

Woensdag 16 januari 2019 Inleveren kopij Rond de Kerken.
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Velen jaren heeft Marjan Smit de kopij voor Rond de Kerken verzameld. Al zolang dat niemand meer precies weet hoe lang al. Nu heeft ze besloten om met ingang van 2019 met dit deel van haar kerkenwerk te stoppen.
Marjan bedankt voor je jarenlange inzet en ik neem het graag van je over. Dus hebt u wat te melden, laat het me weten.
Kees Colpaart
 
Kopij komend kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 16 januari, 20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: .

 

Woensdag 16 januari 2019 Spiritualiteitsavond
Locatie: ontmoetingscentrum parochiekerk, Raadhuisstraat 134, Hoogerheide.
Tijdstip: 19:45 uur
Prijs: € 5,00

‘Oude en nieuwe vormen van spiritualiteit’ De adem staat centraal
“Noem het woord spiritualiteit en mensen denken meteen dat je zweverig bent. Een groot misverstand, wat ons betreft: zelden hebben we zoiets aards mogen beleven als tijdens de cursus Christelijke Meditatie die we in Bergen op Zoom verzorgd hebben.” Aan het woord zijn Ruud Jellema en Annemiek Vogels, die op woensdag 16 januari een lezing houden in Hoogerheide.
De avond gaat over oude en nieuwe vormen van spiritualiteit, waaronder Christelijke Meditatie. Dat wat ons mensen beweegt en inspireert om het dagelijks leven op een christelijke manier te leiden, heeft juist met onze menselijke lijfelijkheid te maken, volgens de sprekers. “ Centraal staat onze ADEM, dé verbinding tussen God, onze Schepper en de mens. De bezoekers worden deze avond theoretisch bijgespijkerd over diverse methodes en manieren van meditatie, maar zij gaan vooral praktisch aan de slag: oefenen in ontspanning, met de juiste ademhaling. En uiteraard gaan de inleiders de aanwezigen uitdagen om hun stem te gebruiken.” Kortom, een spannende én ontspannende avond, waarmee de bezoekers hopelijk nog lang vooruit kunnen.
De lezing is de derde in een cyclus van vijf lezingen in totaal. Inleiders zijn ds. Ruud Jellema en musicus/theoloog Annemiek Vogels. De lezingenreeks Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit heeft als thema: ‘Opnieuw beginnen’, een actieve bezigheid, je moet er iets voor doen. Wat helpt je? Waar haal je je inspiratie uit? Hoe vind je de moed om door te gaan? Wellicht geeft de lezing over nieuwe vormen van spiritualiteit inspiratie.
De avond is in de ontmoetingsruimte van de parochiekerk te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134, van 19.45 uur tot 21.45 uur. Vanaf 19.30 uur staat koffie/thee voor u klaar. Om de kosten te dekken wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd van € 5 per avond.
De verantwoording voor de organisatie ligt bij de werkgroep Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit.
Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met Thea Diercks, 06- 48 460 859 of Wimke Overbeek 0164-61 41 66.
 

 

Donderdag 17 januari 2019 Vlaamse Primitieven
Locatie: Ossendrecht, Dorpsstraat 10
Tijdstip: 20:00 uur

Kathleen Verdult geeft een verrassend en leerzaam mini-college over de Vlaamse Primitieven: Kathleen ziet deze kunstenaars uit de 15e en 16e eeuw als verbeelders van de mooiste, gruwelijkste of boeiendste verhalen. Ze legt het ons allemaal uit!

 

Zondag 20 januari 2019 Jeugdclub
Locatie: Jeugdhonk, Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 9:45 uur

 

Woensdag 30 januari 2019 Inleveren kopij Rond de Kerken.
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Kopij komend kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 30 januari, 20.00 uur bij Kees Colpaart,
e-mail: .

 


 
 
 

Kerkdienst [ZWO dienst]
datum en tijdstip 24-02-2019 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst


Water staat Bengalen aan de lippen
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh
 
meer details

Gespreksgroep overdag… (25 februari)
datum en tijdstip 25-02-2019 om 10:00 uur
meer details

Ringbijeenkomst West-Brabant
datum en tijdstip 25-02-2019 om 19.30 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.