Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
WELKOM

WELKOM
De Protestantse Gemeente Woensdrecht is een kleine gemeen-schap, die zich al eeuwen lang heeft staande gehouden in het  West-Brabantse land.
Het is een hechte gemeente met een zeer levend karakter en een open blik naar de omgeving en samenleving. Een gemeente waar men zich thuis kan voelen of u nu gemeentelid of vakantie vierende passant bent. Wij willen een gemeente zijn waar God en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Geïnspireerd door het Woord van God en door Zijn Geest willen we een open en gastvrije gemeente zijn, waarin ruimte is voor tal van meningen, waar we elkaar respecteren en accepteren, waar de zorg voor en om elkaar in praktijk wordt gebracht.
De leden van onze gemeente zijn woonachtig in de kernen Hoogerheide, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht. Verder zijn er leden die in nabijheid van de gemeente Woensdrecht wonen.
Via deze website bent u steeds op de hoogte van de meest actuele informatie aangaande onze gemeente. Ook kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten en het wel en wee binnen onze gemeente. U kunt zich hiervoor opgeven bij Gerda Kap: .
 
Zorg voor elkaar ! Zorg voor elkaar !
Het is een oproep om goed voor elkaar te zorgen.
Mooie indrukwekkende woorden. Mooi ook omdat het oproept om er voor elkaar te zijn; indrukwekkend omdat het niemand uitsluit.
Gewoon, zorg goed voor elkaar. Wie of wat je ook bent, je kunt voor een ander zorgen en je bent de moeite waard, dat er voorjou gezorgd wordt. Dit gaat ook over het Bijbelse principe om je naaste lief te hebben.
Maar hoe kunnen we dat in de praktijk doen. Dat begint met het delen van informatie. Lief en leed kan worden gedeeld door bv. een melding in het kerkenblad, voorbeden in de dienst of anderszins.
Als we geen informatie met elkaar delen, dan kun je als gemeente niet meeleven met elkaar.
Als u dit leest bent u waarschijnlijk op een of andere wijze betrokken bij onze kerkgemeenschap, bv. als belijdend lid, dooplid, vrijwilliger of anderszins. Dus dan bent u zich ervan bewust dat in bepaalde gevallen informatie kan worden gedeeld binnen onze kerkgemeenschap, zoals ziekte/zorgen, verjaardagen en huwelijksjubilea. Wij zullen sowieso discreet omgaan met privacy gevoelige zaken. Op onze website staat onze privacyverklaring www.pkgw.nl/privacyverklaring.
Nu kunnen we ons voorstellen dat er bepaalde situaties zijn dat u het niet wenselijk vindt dat deze informatie wordt gedeeld. Wij verzoeken u dat bij ons aan te geven. Dan zullen we daar rekening mee houden.
Als u nog vragen heeft, dan horen wij dat graag.
De kerkenraad.
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.