Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Agenda
« vorige  |  maart 2019  |  volgende »

Dinsdag 5 maart 2019 “Waarom Jeruzalem?”
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 20:00 uur
Prijs: gratis

Studieavond met Peter Pellemans over “Waarom Jeruzalem?”
Op dinsdag 5 maart is er in Ossendrecht een studieavond met Peter Pellemans, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Waarom Jeruzalem? De bijeenkomst vindt plaats in de Protestantse Kerk, Dorpstraat 10 in Ossendrecht. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.
 
Waarom Jeruzalem?
Jeruzalem is een hot item in de media wereldwijd na de uitspraak van president Trump over de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Jeruzalem is het hart van de wereld en ook het brandpunt van de wereldgeschiedenis. De geschiedenis van de stad kenmerkt zich door oorlogen, verwoestingen en opbouw. De stad ging in zijn lange geschiedenis van meer dan 3000 jaar van de ene overheerser naar de andere. Jeruzalem is de stad waar de eerste en tweede Joodse tempels stonden en de stad waar de Here Jezus gekruisigd is. Altijd was er strijd. Sion, Jeruzalem was duizenden jaren in de harten van het Joodse volk wereldwijd het grote doel van terugkeer. Israël keert terug naar zijn eigen land en zijn eigen stad. Het moet toe naar de eindtijd strijd voordat de Here terugkeert naar de aarde en het koninkrijk kan doorbreken.
 
Achtergrond spreker
Peter Pellemans is getrouwd en heeft twee kinderen. In 1988 kwam hij tot geloof. Als oud-voorganger heeft hij vele jaren mogen dienen in een gemeente in Weert (Limburg). Peter is o.a. ook actief als docent voor de cursus Jewish-roots. Deze cursus behandelt de joodse wortels van het christelijke geloof.
 
 
 

 

Donderdag 7 maart 2019 Klaas Vos in gesprek met schrijver Chris de Stoop.
Locatie: Ossendrecht, Dorpsstraat 10
Tijdstip: 20:00 uur
Prijs: € 7,50

Op donderdag 7 maart is Chris de Stoop te gast in Ossendrecht: Aanleiding is zijn pas verschenen boek ‘Wanneer het water breekt’: Een indrukwekkend en waargebeurd verhaal over een vader en dochter die destijds Vietnam ontvluchtten en in Nederland terecht kwamen. Maar het is ook het verhaal van hun reisgenoten. Wie zijn zij, wat is er gebeurd, hebben zij het overleefd? Het boek is een aangrijpend verhaal over de diepe breuk die migratie is.
Chris de Stoop is vooral bekend geworden door zijn boek ‘Dit is mijn hof’- over de Hedwigepolder. Het wordt een bijzondere avond want niemand minder dan Klaas Vos zal Chris de Stoop interviewen!
Deze culturele avond wordt georganiseerd door Boekhandel Quist. Aanmelden kan bij via
 of bij Loes van Arkel

 

Donderdag 14 maart 2019 Kerkenraadsvergadering
Tijdstip: 19:30 uur

 

Zondag 17 maart 2019 Jeugdclub
Locatie: Jeugdhonk, Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 9:45 uur

 

Woensdag 20 maart 2019 Spiritualiteitsavond
Locatie: Ontmoetingscentrum parochiekerk, Raadhuisstraat 134, Hoogerheide.
Tijdstip: 19:45 uur
Prijs: € 5,00

De kracht van de natuur.
Met spreker Frans Vermeulen

 

Woensdag 20 maart 2019 Inleveren kopij Rond de Kerken.
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Kopij komend kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 20 maart, 20.00 uur bij Kees Colpaart,
e-mail: .

 

Zaterdag 23 maart 2019 diaconaledag 2019
Locatie: Vrouwenhuis ACM, Kwekerijstraat 98, 2140 Borgerhout
Tijdstip: 9.30 uur met koffie/thee en onthaal

Om te beginnen wensen wij u allen graag van harte vrede en alle goeds voor dit pas begonnen nieuwe jaar. Wij blijven geloven in mogelijkheden van zachtaardige communicatie en vredevolle ontmoetingen, ondanks de hardheid van de werkelijkheid die wij met mensen in de rafelrand van de samenleving delen. Wij hopen met u dat de kracht van wat goed is nooit verloren zal gaan.
Wij nodigen u allen graag uit voor de diaconale dag die we organiseren. Bij leven en welzijn zal die plaatsvinden op zaterdag 23 maart.
Het doel van deze dag is om met u de veranderingen die het PSC de laatste jaren heeft meegemaakt te delen. We hopen dat u uw engagement wilt vernieuwen. Wij hebben dat de laatste jaren regelmatig moeten doen. We zijn langzamerhand van een organisatie weer beweging geworden. Enerzijds “noodgedwongen”, maar anderzijds van ganser harte. (Deze geheimtaal zullen we op 23 maart uit de doeken doen.)
Een beweging: zo heeft het PSC altijd willen zijn. In de loop van onze geschiedenis zijn er perioden geweest, waarin dat minder was, bv omdat we opgeslokt werden door het werk dat georganiseerd moest blijven, maar ons diepste verlangen was dat we vanuit de beweging PSC mee konden werken aan “een wereld andersom”. Dat een andere wereld mogelijk is, hebben we altijd geloofd, tot op de dag van vandaag.
In het Lutherjaar 2017 hebben we onze 9,5 stellingen aan de wereld getoond, deze stellingen vormen de basis voor onze nieuwe engagementen en opgefriste praktijken. Op de komende diaconale dag willen we graag de stellingen en de daaruit voortgekomen nieuwe projecten met u delen. We starten met een stukje “geschiedenis van de veranderingen”. Daarna vertellen enkelen van de werkers van de bevoorrechte partner (het Adviescentrum Migratie=ACM) en een werker van onze Vereniging Waar Armen het Woord Nemen (PSC-Open Huis) over hun werk met vluchtelingen en mensen-in-armoede. In de namiddag hopen we op uw “good practices” ivm projecten of diaconale ervaringen in enkele groepsgesprekken. Ook willen wij onze nieuwe projecten van harte graag aan u voorstellen. We hopen dat u erbij zult zijn. 
 
De dag begint om 9.30 uur met koffie/thee en onthaal. Om stipt 10.00 uur beginnen we met ons programma. Een lunch wordt voorzien. We eindigen rond 16.00 uur.
De plaats is: Vrouwenhuis ACM, Kwekerijstraat 98, 2140 Borgerhout.
Inschrijven via: . Zij ziet graag uw inschrijvingen tegemoet. Ten laatste op 18 maart 2019.
 
We hopen u en geïnteresseerden uit uw gemeente op onze diaconale dag te ontmoeten.
 
Hartelijke groet,
Koen Kinsbergen, voorzitter PSC,
ds Petra Schipper, stadspredikant
ds Ina Koeman, ex-stadspredikant
 

 


 
 
 

Kerkdienst [ZWO dienst]
datum en tijdstip 24-02-2019 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst


Water staat Bengalen aan de lippen
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh
 
meer details

Gespreksgroep overdag… (25 februari)
datum en tijdstip 25-02-2019 om 10:00 uur
meer details

Ringbijeenkomst West-Brabant
datum en tijdstip 25-02-2019 om 19.30 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.