Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen
Begraafplaatsen in de gemeente Woensdrecht:
In de Zuidwesthoek is geen aparte Protestantse begraafplaats. Elke kern heeft een algemene begraafplaats, waar de overledenen kunnen worden begraven. Tevens beschikken de begraafplaatsen over een urnentuin, waar de as van onze gestorvenen kan worden bijgezet of uitgestrooid. Klik hier voor meer informatie.
Op onze eigen begraafplaats aan de Rijzendeweg kan niet meer worden begraven. Wel is er een strooiveld aangelegd waar as kan worden uitgestrooid. Indien u de as van uw dierbare overledene op onze begraafplaats wilt [laten] uitstrooien kan dit in overleg met onze stichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Colpaart, tel. 06-54 247 357 of kees@colpaartbv.nl.
 
Strooiveld op het oude Woensdrechtse kerkhof "De Stompe Toren". Strooiveld op het oude Woensdrechtse kerkhof "De Stompe Toren".
De Stichting "Het Oude Woensdrechtse Kerkhof" houdt zich sinds vele jaren bezig met het opknappen en behouden van dit historisch stukje Woensdrecht. Dit kerkhof behoorde vroeger aan de kerk die aan de - in de oorlog vernielde - Stompe Toren heeft gestaan. Het is gelegen aan de Rijzendeweg te Woensdrecht, recht tegenover de R.K. begraafplaats.
Momenteel zijn we bezig de beplanting te vernieuwen. De Hedera is op zich mooi, maar tast de grafstenen aan, die daardoor beschadigt raken. Thans proberen we Sedumvelden aan te leggen afgewisseld met perken met bloeiende planten. De Sedum doet het goed op de schrale droge zandgrond, waaruit het kerkhof bestaat. Ook worden er meer paden aangelegd, zodat de graven beter bereikbaar worden. Echter dit is een meerjarenplan, afhankelijk van tijd en geld.
Hoewel de begraafplaats al in 1967 is gesloten heeft de gemeente Woensdrecht vorig jaar toestemming verleend tot het aanleggen van een strooiveld, waarop de as van onze dierbare overledenen kan worden verstrooid. Het afgelopen jaar is hier hard aan gewerkt en we kunnen nu melden van vanaf nu dit strooiveld in gebruik kan worden genomen. We hebben er voor gekozen om dit strooiveld niet in gras uit te voeren. De aanleg heeft plaatsgevonden rond een van de oude treuressen en is uitgevoerd in een bed met kiezels. Op deze kiezels zijn zwerfkeien geplaatst. Er is gekozen voor zwerfkeien omdat deze uniek zijn. Zo is ieder mens uniek en heeft zijn eigen bijzondere levensverhaal.
Indien u de as van uw dierbare overledene op onze begraafplaats wilt [laten] uitstrooien kan dit in overleg met onze stichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Colpaart, tel. 06-54 247 357 of per mail: kees@colpaartbv.nl.
 
Het Oude Woensdrechtse Kerkhof "De Stompe Toren". Het Oude Woensdrechtse Kerkhof "De Stompe Toren".
Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van ons kerkgebouw is het sinds 1967 gesloten kerkhof aan de Rijzendeweg in Woensdrecht gerenoveerd en in onderhoud genomen. Hoewel het kerkhof officieel een algemene begraafplaats is, liggen er hoofdzakelijk Protestanten begraven. Deze begraafplaats bevindt zich op de plaats waar vroeger de Stompe Toren heeft gestaan, die wordt gezien als de historische basis van het protestantisme in de Zuidwesthoek van Brabant.
De plaats waar ooit het oude protestantse kerkje heeft gestaan is nog steeds in eigendom van de Protestantse Kerkgemeenschap in Woensdrecht.
Voor het onderhoud en restauratie van het kerkhof is een aparte stichting in het leven geroepen: de stichting Het Oude Woensdrechtse Kerkhof [HOWK]. Deze stichting zet zich in voor het behoud van deze begraafplaats. Diverse zerken zijn aangetast door de tand des tijds. Voor sommige zerken is restauratie zelfs dringend gewenst. Echter restauratie betekent geen vernieuwing. Het huidige historische karakter van de begraafplaats dient te worden behouden.
Mocht u een bijdrage willen leveren aan deze stichting, dan kan dat. In de eerste plaats zoeken zij mensen, die een paar keer per jaar willen helpen met maai– en snoeiwerkzaamheden. Ook mensen die mee willen helpen met het bestuurswerk mogen zich melden.
En mocht u liever wat meer op afstand mee willen leven, dan is dit altijd mogelijk middels een financiële bijdrage op het rekeningnr. NL07 ABNA 0512 0993 24.
Contactpersoon: Kees Colpaart, tel. 0164-61 08 91
E-mail: kees@colpaartbv.nl.
En volg ons op facebook
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.