Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Start lezingenreeks van de Oecumenische Wintercyclus 2021/2022 Start lezingenreeks van de Oecumenische Wintercyclus 2021/2022
Na een lange tijd van afwezigheid in verbamd met Corona maakt de oecumenische wintercyclus weer een begin met een reeks lezingen. De komende winter zijn er twee lezingen met als thema: ‘Hoop en toekomst’. Dat is zeker wel toepasselijk na de pandemie die ons allen is overkomen en die op ons allen diepe sporen heeft na gelaten. Het belooft een boeiend tweetal avonden te worden die ons aanmoedigen om vooruit te kijken.
Dr. Piet van Midden doceert Hebreeuws aan LUCE Tilburg University. Hij is voorzitter van het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) en PKN-predikant. Hij opent dit tweetal lezingen op dinsdag 23 november 2021 in het broederhuis Sint Marie te Huijbergen, Boomstraat 7,  met de lezing ‘Hoop’. Hoop heeft te maken met perspectief. Perspectief betekent letterlijk: ergens doorheen kijken. Dat is het probleem: veel mensen kunnen deze chaotische wereld nauwelijks nog overzien, laat staan dat ze erdoorheen kijken. Wat geeft je nog hoop?
Ds. Marga Haas is theologe, PKN-predikant en geestelijk verzorger in het hospice in Middelburg. Zij houdt haar lezing op donderdag 10 februari 2022 in de protestantse kerk te Ossendrecht. Het thema van haar lezing is: ‘Verliefd op het leven’. Centraal staat de vraag: Wat kunnen wij leren van de mensen die ons voorgaan op de weg van het leven?
De avonden beginnen om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30uur) en eindigen om 21.45 uur. Om de kosten te dekken vraagt de werkgroep een vrijwillige bijdrage van 5 euro per avond.
 
Spiritualiteitavonden 2019/2020 Spiritualiteitavonden 2019/2020
Om alvast in de agenda te zetten:
Vijf lezingen, vijf sprekers, vijf invalshoeken, vijf winteravonden, drie locaties. De werkgroep Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit organiseert dit jaar een lezingenreeks "Wees niet bang". Van angst naar vertrouwen.
Angst is van alle mensen en van alle tijden. In verhalen uit de klassieke oudheid kunnen we lezen hoe helden met slimheid en kracht hun angst wisten te overwinnen. Nog niet zo heel lang geleden werd in de kerken angst en schuldgevoel opgeroepen bij gelovigen die zich niet aan de regels hielden, terwijl in de bijbel juist vele malen de tekst “Wees niet bang, vrees niet!”, staat. Als je het over angst hebt, gaat het ook over moed en moed zet aan tot actie. Wat kan ons in deze tijd helpen om onze angst te overwinnen? Hoe kunnen we in deze tijd van veranderingen nog geloven in de toekomst? De werkgroep Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit houdt deze winter vijf lezingen met als thema: “Wees niet bang”. De lezingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de parochiekerk in Hoogerheide, het klooster van de broeders Sint Marie in Huijbergen en in de protestantse kerk in Ossendrecht.
20 november theoloog Jan Brok ‘Nieuwe vormen van spiritualiteit: dreiging of groeikans?’ Hoogerheide
18 december classicus Ward Warmoeskerken: ’Angst en dapperheid. Mythen die ons moed geven’ Huijbergen
15 januari Fieke Opdam: “Red mij niet.” Ossendrecht
19 februari Burgemeester dr. F. A. Petter: ‘Geloven in de toekomst Hoogerheide
18 maart drs. Wim Lolkema ‘Bijbelse angst, bijbels vertrouwen’ Hoogerheide
Plaats: Drie spiritualiteitsavonden vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de parochiekerk te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134. De lezing op 18 december vindt plaats in het broederhuis van Sint Marie, Boomstraat 7 in Huijbergen, de lezing op 15 januari vindt plaats in de protestantse kerk in Ossendrecht, Dorpsstraat 10, 4641 HW Ossendrecht.
Tijd: De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen om 21.45 uur. Vanaf 19.30 uur staat koffie/thee voor u klaar.
Kosten: Om de kosten te dekken vragen wij een (vrijwillige) bijdrage van € 5 per avond.
Meer informatie over de lezingen vindt u op de agenda van onze website www.pkgw.nl.
 
Spiritualiteitsavonden 2018/2019 Spiritualiteitsavonden 2018/2019
De werkgroep Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit houdt de komende herfst en winter vijf lezingen met als thema: ‘Opnieuw beginnen’. De Bergse kunstenaar Sjoerd van den Boom opent de reeks op woensdag 17 oktober met de lezing ‘De scheppende kracht van de kunstenaar’. Het belooft een boeiende cyclus te worden met lezingen op het snijvlak van kerk en samenleving. 
De andere avonden worden gehouden op;
wo. 21 nov. 2018
wo. 16 jan. 2019
wo. 13 feb. 2019
wo. 20 mrt 2019
Meer informatie kunt u vinden op de agenda van deze website.

 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst [Maaltijd van de Heer]
datum en tijdstip 23-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Boekenmarkt
datum en tijdstip 29-06-2024 om 10:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO Moldavië
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouw


Toelichting op de ZWO collecte 
Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 05-07-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.