Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Solidariteitskas

Solidariteitskas

Onder de naam Solidariteitskas wordt door de Protestantse Kerk Nederland aan alle plaatselijke gemeenten een bijdrage gevraagd van € 10,- per lid.
Deze bijdrage is voor de voormalige Hervormde leden bekend als bijdrage Generale Kas en voor de voormalige leden Gereformeerde leden bij de fusie van de landelijke kerken ingevoerd.
Zoals de naam Solidariteitskas al aangeeft, wordt het geld gebruikt als protestantse gemeenten tijdelijk extra geld nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het opzetten van pastoraat in een nieuwbouwwijk of een bijdrage voor een noodzakelijke verbouwing van een kerkgebouw. Maar ook doelen als dovenpastoraat en pastoraat voor binnenscheepvaart worden gesteund.
 
Wanneer leden deze bijdrage niet betalen moet de Protestantse Gemeente Woensdrecht dit zelf bijpassen.
Jaarlijks wordt naar de leden een acceptgirokaart verstuurd voor de Solidariteitskas.
 
Bijdragen voor de Solidariteitskas kunnen overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer: ?????

 
 
 
 

Repetitie cantorij
datum en tijdstip 26-09-2017 om 20:00
meer details

Inleveren kopij Kerkblad
datum en tijdstip 27-09-2017 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht


Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.