Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
In Memoriam Kees Kleefman In Memoriam Kees Kleefman
Op woensdagmiddag 7 augustus overleed geheel onverwacht, in de omgeving van Waarde tijdens een fietstocht, ons gemeentelid dhr. Kornelis (Kees) Kleefman, Kamerlingh Onnesstraat 40, Hoogerheide.  Kees was de echtgenoot van Klazien Meerman. Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar.
Ineens was er dat onontkoombare feit: zijn vrouw, hun drie kinderen en partners en hun vier kleinkinderen - en vele anderen - moeten verder zonder Kees. In de rouwbrief staat dan ook: het is onwezenlijk, oneerlijk en niet te begrijpen.
De naaste familie van Kees herinnert zich zijn enthousiasme en levenslust. Hij stond midden in het leven en genoot van elke dag. En als kerkelijke Gemeente denken wij dankbaar terug aan de periode, lang geleden, waarin Kees Kleefman onze scriba was. We gedenken hem als een unieke mens die zijn levensdagen ontving als een geschenk van onze Schepper.
De afscheidsplechtigheid vond plaats op woensdag 14 augustus in de grote aula van crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom, gevolgd door de graflegging op de nabijgelegen begraafplaats.
Mag de heer Kees Kleefman rusten in vrede. En mogen zijn vrouw en kinderen en alle anderen die hem enorm missen, kracht ontvangen in deze weken en maanden van na-bestaan.
 
 
In Memoriam André Groeneveld In Memoriam André Groeneveld
Op 4 december 2018 overleed na een ernstige ziekte op 51 jarige leeftijd dhr. André Groeneveld, echtgenoot van Luiza en vader van Jonathan en Michael. De afsdheidsdienst  zal plaatsvinden op zaterdag 8 december om 10:30 vanuit onze kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Begraafplaats Ter Duinen te Ossendrecht. Na de begrafenis is er een samenzijn in voornoemde kerk.

André Groeneveld overleed thuis, midden in de nacht van 3 op 4 december. Begin juli werd door de artsen een ernstige diagnose gesteld.  En nu, vijf maanden later…, het is eigenlijk on-voor-stel-baar.
We hebben op zaterdagmorgen 8 december in ons kerkgebouw afscheid genomen van André. Daarna zijn we lopend door het dorp naar Ter Duinen gegaan voor de graflegging. In het vertrouwen dat André mag rusten in vrede. Maar we hadden dit allemaal natuurlijk niet gewild...! André, belijdend lid van onze Gemeente, was immers pas 51 jaar. Zelf zei hij overigens onlangs, wetend van het onontkoombare: Mijn leven was kort, maar het was fantastisch! De afscheidsdienst was dan ook vooral een dankdienst voor zijn leven. We lazen uit Prediker 9: Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven…
André begon als tuinbouwer in Rockanje. Maar hij was een autodidact en geloofde in zichzelf. Zo ontwikkelde hij zich vanaf zijn tienertijd tot computer-programmeur.  De laatste opdracht die hij kreeg was een flinke klus voor het Ministerie van Economische Zaken! Daarnaast was hij een man van het water en van de zee. Zijn hobbies waren: zijn gezin, duiken en kamperen.  Hij hield zielsveel van zijn vrouw Luiza en zijn zonen Jonathan en Michael. Maar óók, op weer een andere manier, van zijn auto en zijn caravan.
Engeland was het land wat Luiza en André aan elkaar verbond. Waar ze elkaar ontmoetten. Maar ook Polen, het moederland van Luiza. Mogen Luiza en de jongens en allen die André zo intens missen kracht ontvangen voor de komende maanden en jaren.
 
In Memoriam Leny Vermaat In Memoriam Leny Vermaat
Op donderdagmiddag 29 november is overleden in Mariahove te Ossendrecht ons gemeentelid Magdalena Vermaat-Noordsij, woonachtig te Ossendrecht. Zij werd geborenop 22 maart 1941. De uitvaartplechtigheid vindt a.s. dinsdag 4 december plaats in het crematorium te Bergen op Zoom, aanvang 9:30 uur.

Mw. Lenie Vermaat, moeder van Mirjam en Andries, werd op donderdag 22 november getroffen door een ernstig herseninfarct.  Haar situatie was eigenlijk meteen uitzichtloos. En voor de kinderen, kleinkinderen en hun partners volgden dagen (uiteindelijk een week) van wachten en waken. Toen kwam in Mariahove het levenseinde van hun moeder en oma Lenie, op de leeftijd van 77 jaar. We namen afscheid van haar in crematorium Zoomstede op dinsdag 4 december. We lazen o.a. Psalm 23, het lied waarmee mw. Vermaat en haar man Marie in 1963 hun huwelijk begonnen: over God als herder die nabij is, in zowel mooie als moeilijke tijden.
 Al toen Lenie dertien jaar was ontmoette ze haar latere echtgenoot. Met hem was ze bijna dertig jaar getrouwd. Hij overleed in 1992, op 53-jarige (!) leeftijd. Lenie wordt op de rouwbrief echter geen ‘weduwe van’ genoemd maar echtgenote: de dood maakte wel scheiding tussen hen, maar de unieke band bleef…!
Lenie Vermaat genoot van het leven en stond voor veel mensen in haar omgeving klaar. Ze was een echte huis-vrouw die de zaken thuis graag goed op orde had en daar een stevig schema voor hanteerde. Ze kon ook fantastisch goed koken. En wat ze als protestantse dame ook deed was koper poetsen in de Rooms-Katholieke Kerk, heel vanzelfsprekend. Dat was, zeg maar: huishoudelijke oecumene. Haar kleinkinderen zeiden over haar: oma weet raad! Oma was een leuke oma!
Nu mag ze rusten in de vrede van haar Heer en Heiland. Mogen ook haar kinderen, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen vrede en nieuwe krachten ontvangen voor de komende tijd.
 
In Memoriam Marrie Visser. In Memoriam Marrie Visser.
De herinneringen leven voort aan Marrie Visser, die op 25 oktober j.l. overleed op 67-jarige leeftijd. Zij wordt door haar man Frans, de kinderen en kleinkinderen herinnerd als zorgzaam en moedig, gevoelig en graag samen. Zo melden ze op de rouwkaart. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 31 oktober 2018 om 11:00 uur in de afscheidsruimte “De Eik” van natuurbegraafplaats De Hoevens te Alphen. Na de dienst zal Marrie door de naaste familie naar haar laatste rustplaats worden gebracht. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.
 
 
Overleden: Huibert Brunt Overleden: Huibert Brunt
Op 13 mei j.l. overleed op 88 jarige leeftijd de heer Huibert Thomas Brunt, sinds 30 januari 2017 weduwnaar van Magda Brunt-Onvlee. De laatste jaren van hun leven woonde het echtpaar Brunt in Zorgcentrum Rijckholt te Geersdijk.
De uitvaartdienst - onder leiding van Ds. Ruud Jellema - zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei 2018 om 10:30 uur in de Schelde-aula van Crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom. Voor de rouwdienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Huibert.
 
Overleden: Klaaske Geerdes Overleden: Klaaske Geerdes
Op zondagmiddag 6 mei j.l. overleed in de ouderdom van 89 jaar Mevr. Klaaske Geerdes-Vinke. De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 12 mei 2018 om 11.00 uur in onze kerk. Aansluitend aan de kerkdienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Hoogerheide.
 
Overleden: Mevr. E. Th. Schoonhoven-van der Sluijs Overleden: Mevr. E. Th. Schoonhoven-van der Sluijs
Op 28 maart is overleden mevr. Betty Schoonhoven. Zij woonde aan de Nederheide te Woensdrecht. De afscheidsdienst zal zijn op woensdag 4 april om 13.00 uur in ons kerkgebouw. Mevrouw Schoonhoven werd 84 jaar.
 
Overleden: dhr. W. Spruijt te Ossendrecht Overleden: dhr. W. Spruijt te Ossendrecht
In de avond van 24 maart 2018 is overleden de heer W. Spruijt. Hij verbleef in Mariahove te Ossendrecht. De heer Spruijt bereikte de leeftijd van 91 jaar. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 2 april a.s. vanuit de kapel van de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht.
 
Overleden: dhr. J.A. Colpaart, Woensdrecht Overleden: dhr. J.A. Colpaart, Woensdrecht
In de vroege ochtend van zaterdag 30 december is rustig in zijn slaap overleden Jannis Abraham Colpaart in de leeftijd van 93 jaar. De laatste 13 maanden werd hij liefdevol verpleegd in Residentie Moermont te Bergen op Zoom.
De uitvaartdienst zal plaats vinden in onze kerk op zaterdag 6 januari 2018 om 14:00 uur. Ds. Lolkema uit Rilland zal hierin voorgaan. Aansluitend zal om ca. 16:00 uur de crematie plaatsvinden in het crematorium te Bergen op Zoom.
 
Overleden: dhr. L.A.F. Baseler te Huijbergen Overleden: dhr. L.A.F. Baseler te Huijbergen
Op 8 december 2017 is overleden op de leeftijd van 92 jaar de Heer L.A.F. Baseler, echtgenoot van Mevr. A. Baseler- Docters van Leeuwen.
De afscheidsviering wordt gehouden op donderdag 14 december om 13.00 uur in de parochiekerk Onze lieve Vrouw Hemelvaart te Huijbergen. Na de bijeenkomst in de kerk is er een samenzijn in MFC de Kloek, Prior Borrekensstraat 1 te Huijbergen.
Inmiddels is bekend geworden dat ook de dochter van de heer en mevrouw Baseler op 13 december op 53 jarige leeftijd is overleden. Zij was al geruime tijd ziek en woonde in de buurt van Utrecht.
 
In Memoriam dhr. Jan Pieter Cannegieter In Memoriam dhr. Jan Pieter Cannegieter
Op 22 augustus 2017 is overleden dhr. Jan Pieter Cannegieter. Hij woonde, samen met zijn vrouw Tine, sinds enkele jaren in een “aanleun-chalet” in de achtertuin van zijn schoondochter in Huijbergen. Toen al was dagopname nodig in verband met zijn ziekte en de laatste maanden woonde hij full-time in Mariahove. Een moeilijke tijd voor zowel zijn vrouw als ook hijzelf. Dhr. Cannegieter was geboren in Steenbergen en heeft lange tijd in Zevenbergen gewoond. Hij werkte aan de ontwikkeling van medische apparatuur bij Organon. Als hobby en ontspanning ging hij graag varen met zijn binnenvaartschip. Jan Pieter was van huis uit Remonstrants en Tine kwam uit een Gereformeerd nest. Na de verhuizing naar Huijbergen kwamen ze ook in Ossendrecht over de (kerk)vloer. Door de ziekte van Jan Pieter was dat vanzelfsprekend zeer beperkt.
In de vakantie heeft ds. Henk van het Maalpad dhr. Cannegieter bezocht en in verband met de uitvaartdienst werd de hulp ingeroepen van ds. Willem Vermeulen. Op zaterdag 26 augustus werd in de protestantse kerk van Ossendrecht de uitvaartdienst gehouden. Er waren liederen gekozen,  er werden teksten gelezen en als Bijbeltekst was gekozen voor 1 corrinthiers 13. De liefde centraal! Maar ook wel het moeilijkste. We wensen Tine, de kinderen en kleinkinderen toe dat ze sterkte putten uit deze dienst en de vele goede herinneringen aan hun man, vader en opa. Na de dienst heeft de familie Jan Pieter begeleidt naar het crematorium. Dhr. Jan Pieter Cannegieter werd 76 jaar oud.
 
In Memoriam: Piet Zandee In Memoriam: Piet Zandee
Op donderdag 6 juli 2017 overleed te Arnhem op 91 jarige leeftijd de heer
Piet Zandee. Tot ongeveer 7 jaar geleden was de heer Zandee vele decenia lang een trouwe kerkganger in onze gemeente. Samen met zijn vrouw Lies en zwagers Christ en Hendrik Almekinders zaten ze trouw rechts achteraan in onze kerk.
Piet Zandee was in zijn werkzaam leven militair met o.a. diverse militaire acties in voormalig Nederlands Nieuw Guinea.
Enkele jaren nadat zijn vrouw in 2007 overleed, vertrok de heer Zandee naar het militaire verzorgingstehuis Bronbeek in Arnhem, waar hij gelukkig nog een aantal jaren heeft kunnen genieten.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 13 juli 2017 om 13:00 uur in de aula van crematorium Moscowa te Arnhem.
 
In Memoriam Magda Brunt In Memoriam Magda Brunt
In memoriam
In november 2015 vertrokken Huib en Magda Brunt naar een prachtig en fraai gelegen verzorgingshuis in Geersdijk, op Noord- Beveland. De band met onze gemeente bleef, middels bezoeken, kaarten en het kerkblad. Op maandag 30 januari kwam een einde aan het aardse leven van Magda. Ze voelde dat daarvoor al sterk aankomen en wij bezochten haar daarom nog. Ze is rustig ingeslapen en zoals op de rouwkaart staat is ze dan wel niet meer ‘tastbaar in ons midden, maar – naar wij mogen vertrouwen – geborgen in de handen van God, de Levensbron’.
Magda was samen met Huib zeer meelevend. Ze stond voor iedereen klaar toen dat nog kon. Hun huis was een open hof.
Vanwege een steeds zwakker hart moest er verhuisd worden van de Ossendrechtseweg naar het Dr. van de Karplein in Hoogerheide. De kalender ging mee, waarop verjaardagen, jubilea, sterfdata van familie, vrienden en gemeenteleden waren geschreven. En die kregen allemaal steeds weer een kaart of een brief. Dat moeten er zeker 365 per jaar geweest zijn. Pas het laatste jaar kon ze het niet helemaal meer bijhouden. Magda Brunt gaf veel; zij samen gaven veel, ook materieel. Ze was actief op diverse terreinen, ook buiten de kerk. Geheel in haar aard maakte ze allerlei notities voor haar uitvaart en de uitvaartviering. Bij de samenstelling van deze viering – maandag 6 februari 2017 – hebben wij daar dankbaar gebruik van gemaakt. We lazen en overdachten Marcus 6 : 45 t/m 52 en er werd veel gezongen, gedachtig de achtergelaten notitie: ‘laat mijn leven een lied zijn’. Magda Brunt- Onvlee, geboren in Bolsward op 27 juli 1933, laat een leegte achter. Zeker bij Huib. Dat deze gevuld mag worden met dankbaarheid en vertrouwen dat ‘er Een is, die tijd en ruimte overziet en dóórziet’, zoals ze zelf handgeschreven achterliet.
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.