Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
In Memoriam Marrie Visser. In Memoriam Marrie Visser.

De herinneringen leven voort aan Marrie Visser, die op 25 oktober j.l. overleed op 67-jarige leeftijd. Zij wordt door haar man Frans, de kinderen en kleinkinderen herinnerd als zorgzaam en moedig, gevoelig en graag samen. Zo melden ze op de rouwkaart. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 31 oktober 2018 om 11:00 uur in de afscheidsruimte “De Eik” van natuurbegraafplaats De Hoevens te Alphen. Na de dienst zal Marrie door de naaste familie naar haar laatste rustplaats worden gebracht. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.
 

 
Overleden: Huibert Brunt Overleden: Huibert Brunt

Op 13 mei j.l. overleed op 88 jarige leeftijd de heer Huibert Thomas Brunt, sinds 30 januari 2017 weduwnaar van Magda Brunt-Onvlee. De laatste jaren van hun leven woonde het echtpaar Brunt in Zorgcentrum Rijckholt te Geersdijk.
De uitvaartdienst - onder leiding van Ds. Ruud Jellema - zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei 2018 om 10:30 uur in de Schelde-aula van Crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom. Voor de rouwdienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Huibert.

 
Overleden: Klaaske Geerdes Overleden: Klaaske Geerdes

Op zondagmiddag 6 mei j.l. overleed in de ouderdom van 89 jaar Mevr. Klaaske Geerdes-Vinke. De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 12 mei 2018 om 11.00 uur in onze kerk. Aansluitend aan de kerkdienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Hoogerheide.

 
Overleden: Mevr. E. Th. Schoonhoven-van der Sluijs Overleden: Mevr. E. Th. Schoonhoven-van der Sluijs

Op 28 maart is overleden mevr. Betty Schoonhoven. Zij woonde aan de Nederheide te Woensdrecht. De afscheidsdienst zal zijn op woensdag 4 april om 13.00 uur in ons kerkgebouw. Mevrouw Schoonhoven werd 84 jaar.

 
Overleden: dhr. W. Spruijt te Ossendrecht Overleden: dhr. W. Spruijt te Ossendrecht

In de avond van 24 maart 2018 is overleden de heer W. Spruijt. Hij verbleef in Mariahove te Ossendrecht. De heer Spruijt bereikte de leeftijd van 91 jaar. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 2 april a.s. vanuit de kapel van de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht.

 
Overleden: dhr. J.A. Colpaart, Woensdrecht Overleden: dhr. J.A. Colpaart, Woensdrecht

In de vroege ochtend van zaterdag 30 december is rustig in zijn slaap overleden Jannis Abraham Colpaart in de leeftijd van 93 jaar. De laatste 13 maanden werd hij liefdevol verpleegd in Residentie Moermont te Bergen op Zoom.
De uitvaartdienst zal plaats vinden in onze kerk op zaterdag 6 januari 2018 om 14:00 uur. Ds. Lolkema uit Rilland zal hierin voorgaan. Aansluitend zal om ca. 16:00 uur de crematie plaatsvinden in het crematorium te Bergen op Zoom.

 
Overleden: dhr. L.A.F. Baseler te Huijbergen Overleden: dhr. L.A.F. Baseler te Huijbergen

Op 8 december 2017 is overleden op de leeftijd van 92 jaar de Heer L.A.F. Baseler, echtgenoot van Mevr. A. Baseler- Docters van Leeuwen.
De afscheidsviering wordt gehouden op donderdag 14 december om 13.00 uur in de parochiekerk Onze lieve Vrouw Hemelvaart te Huijbergen. Na de bijeenkomst in de kerk is er een samenzijn in MFC de Kloek, Prior Borrekensstraat 1 te Huijbergen.
Inmiddels is bekend geworden dat ook de dochter van de heer en mevrouw Baseler op 13 december op 53 jarige leeftijd is overleden. Zij was al geruime tijd ziek en woonde in de buurt van Utrecht.

 
In Memoriam dhr. Jan Pieter Cannegieter In Memoriam dhr. Jan Pieter Cannegieter

Op 22 augustus 2017 is overleden dhr. Jan Pieter Cannegieter. Hij woonde, samen met zijn vrouw Tine, sinds enkele jaren in een “aanleun-chalet” in de achtertuin van zijn schoondochter in Huijbergen. Toen al was dagopname nodig in verband met zijn ziekte en de laatste maanden woonde hij full-time in Mariahove. Een moeilijke tijd voor zowel zijn vrouw als ook hijzelf. Dhr. Cannegieter was geboren in Steenbergen en heeft lange tijd in Zevenbergen gewoond. Hij werkte aan de ontwikkeling van medische apparatuur bij Organon. Als hobby en ontspanning ging hij graag varen met zijn binnenvaartschip. Jan Pieter was van huis uit Remonstrants en Tine kwam uit een Gereformeerd nest. Na de verhuizing naar Huijbergen kwamen ze ook in Ossendrecht over de (kerk)vloer. Door de ziekte van Jan Pieter was dat vanzelfsprekend zeer beperkt.
In de vakantie heeft ds. Henk van het Maalpad dhr. Cannegieter bezocht en in verband met de uitvaartdienst werd de hulp ingeroepen van ds. Willem Vermeulen. Op zaterdag 26 augustus werd in de protestantse kerk van Ossendrecht de uitvaartdienst gehouden. Er waren liederen gekozen,  er werden teksten gelezen en als Bijbeltekst was gekozen voor 1 corrinthiers 13. De liefde centraal! Maar ook wel het moeilijkste. We wensen Tine, de kinderen en kleinkinderen toe dat ze sterkte putten uit deze dienst en de vele goede herinneringen aan hun man, vader en opa. Na de dienst heeft de familie Jan Pieter begeleidt naar het crematorium. Dhr. Jan Pieter Cannegieter werd 76 jaar oud.

 
In Memoriam: Piet Zandee In Memoriam: Piet Zandee

Op donderdag 6 juli 2017 overleed te Arnhem op 91 jarige leeftijd de heer
Piet Zandee. Tot ongeveer 7 jaar geleden was de heer Zandee vele decenia lang een trouwe kerkganger in onze gemeente. Samen met zijn vrouw Lies en zwagers Christ en Hendrik Almekinders zaten ze trouw rechts achteraan in onze kerk.
Piet Zandee was in zijn werkzaam leven militair met o.a. diverse militaire acties in voormalig Nederlands Nieuw Guinea.
Enkele jaren nadat zijn vrouw in 2007 overleed, vertrok de heer Zandee naar het militaire verzorgingstehuis Bronbeek in Arnhem, waar hij gelukkig nog een aantal jaren heeft kunnen genieten.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 13 juli 2017 om 13:00 uur in de aula van crematorium Moscowa te Arnhem.

 
In Memoriam Magda Brunt In Memoriam Magda Brunt

In memoriam

In november 2015 vertrokken Huib en Magda Brunt naar een prachtig en fraai gelegen verzorgingshuis in Geersdijk, op Noord- Beveland. De band met onze gemeente bleef, middels bezoeken, kaarten en het kerkblad. Op maandag 30 januari kwam een einde aan het aardse leven van Magda. Ze voelde dat daarvoor al sterk aankomen en wij bezochten haar daarom nog. Ze is rustig ingeslapen en zoals op de rouwkaart staat is ze dan wel niet meer ‘tastbaar in ons midden, maar – naar wij mogen vertrouwen – geborgen in de handen van God, de Levensbron’.
Magda was samen met Huib zeer meelevend. Ze stond voor iedereen klaar toen dat nog kon. Hun huis was een open hof.
Vanwege een steeds zwakker hart moest er verhuisd worden van de Ossendrechtseweg naar het Dr. van de Karplein in Hoogerheide. De kalender ging mee, waarop verjaardagen, jubilea, sterfdata van familie, vrienden en gemeenteleden waren geschreven. En die kregen allemaal steeds weer een kaart of een brief. Dat moeten er zeker 365 per jaar geweest zijn. Pas het laatste jaar kon ze het niet helemaal meer bijhouden. Magda Brunt gaf veel; zij samen gaven veel, ook materieel. Ze was actief op diverse terreinen, ook buiten de kerk. Geheel in haar aard maakte ze allerlei notities voor haar uitvaart en de uitvaartviering. Bij de samenstelling van deze viering – maandag 6 februari 2017 – hebben wij daar dankbaar gebruik van gemaakt. We lazen en overdachten Marcus 6 : 45 t/m 52 en er werd veel gezongen, gedachtig de achtergelaten notitie: ‘laat mijn leven een lied zijn’. Magda Brunt- Onvlee, geboren in Bolsward op 27 juli 1933, laat een leegte achter. Zeker bij Huib. Dat deze gevuld mag worden met dankbaarheid en vertrouwen dat ‘er Een is, die tijd en ruimte overziet en dóórziet’, zoals ze zelf handgeschreven achterliet.

 
 
 
 

Boekenmarkt
datum en tijdstip 17-11-2018 om 11:00
meer details

Jeugdclub
datum en tijdstip 18-11-2018 om 9:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 18-11-2018 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.