Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
In Memoriam dhr. Jan Pieter Cannegieter In Memoriam dhr. Jan Pieter Cannegieter

Op 22 augustus 2017 is overleden dhr. Jan Pieter Cannegieter. Hij woonde, samen met zijn vrouw Tine, sinds enkele jaren in een “aanleun-chalet” in de achtertuin van zijn schoondochter in Huijbergen. Toen al was dagopname nodig in verband met zijn ziekte en de laatste maanden woonde hij full-time in Mariahove. Een moeilijke tijd voor zowel zijn vrouw als ook hijzelf. Dhr. Cannegieter was geboren in Steenbergen en heeft lange tijd in Zevenbergen gewoond. Hij werkte aan de ontwikkeling van medische apparatuur bij Organon. Als hobby en ontspanning ging hij graag varen met zijn binnenvaartschip. Jan Pieter was van huis uit Remonstrants en Tine kwam uit een Gereformeerd nest. Na de verhuizing naar Huijbergen kwamen ze ook in Ossendrecht over de (kerk)vloer. Door de ziekte van Jan Pieter was dat vanzelfsprekend zeer beperkt.
In de vakantie heeft ds. Henk van het Maalpad dhr. Cannegieter bezocht en in verband met de uitvaartdienst werd de hulp ingeroepen van ds. Willem Vermeulen. Op zaterdag 26 augustus werd in de protestantse kerk van Ossendrecht de uitvaartdienst gehouden. Er waren liederen gekozen,  er werden teksten gelezen en als Bijbeltekst was gekozen voor 1 corrinthiers 13. De liefde centraal! Maar ook wel het moeilijkste. We wensen Tine, de kinderen en kleinkinderen toe dat ze sterkte putten uit deze dienst en de vele goede herinneringen aan hun man, vader en opa. Na de dienst heeft de familie Jan Pieter begeleidt naar het crematorium. Dhr. Jan Pieter Cannegieter werd 76 jaar oud.

 
6 juli 2017: overleden 6 juli 2017: overleden

Op donderdag 6 juli j.l. overleed te Arnhem op 91 jarige leeftijd de heer
Piet Zandee. Tot ongeveer 7 jaar geleden was de heer Zandee vele decenia lang een trouwe kerkganger in onze gemeente. Samen met zijn vrouw Lies en zwagers Christ en Hendrik Almekinders zaten ze trouw rechts achteraan in onze kerk.
Piet Zandee was in zijn werkzaam leven militair met o.a. diverse militaire acties in voormalig Nederlands Nieuw Guinea.
Enkele jaren nadat zijn vrouw in 2007 overleed, vertrok de heer Zandee naar het militaire verzorgingstehuis Bronbeek in Arnhem, waar hij gelukkig nog een aantal jaren heeft kunnen genieten.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 13 juli 2017 om 13:00 uur in de aula van crematorium Moscowa te Arnhem.

 
Overleden Overleden

In memoriam

In november 2015 vertrokken Huib en Magda Brunt naar een prachtig en fraai gelegen verzorgingshuis in Geersdijk, op Noord- Beveland. De band met onze gemeente bleef, middels bezoeken, kaarten en het kerkblad. Op maandag 30 januari kwam een einde aan het aardse leven van Magda. Ze voelde dat daarvoor al sterk aankomen en wij bezochten haar daarom nog. Ze is rustig ingeslapen en zoals op de rouwkaart staat is ze dan wel niet meer ‘tastbaar in ons midden, maar – naar wij mogen vertrouwen – geborgen in de handen van God, de Levensbron’.
Magda was samen met Huib zeer meelevend. Ze stond voor iedereen klaar toen dat nog kon. Hun huis was een open hof.
Vanwege een steeds zwakker hart moest er verhuisd worden van de Ossendrechtseweg naar het Dr. van de Karplein in Hoogerheide. De kalender ging mee, waarop verjaardagen, jubilea, sterfdata van familie, vrienden en gemeenteleden waren geschreven. En die kregen allemaal steeds weer een kaart of een brief. Dat moeten er zeker 365 per jaar geweest zijn. Pas het laatste jaar kon ze het niet helemaal meer bijhouden. Magda Brunt gaf veel; zij samen gaven veel, ook materieel. Ze was actief op diverse terreinen, ook buiten de kerk. Geheel in haar aard maakte ze allerlei notities voor haar uitvaart en de uitvaartviering. Bij de samenstelling van deze viering – maandag 6 februari 2017 – hebben wij daar dankbaar gebruik van gemaakt. We lazen en overdachten Marcus 6 : 45 t/m 52 en er werd veel gezongen, gedachtig de achtergelaten notitie: ‘laat mijn leven een lied zijn’. Magda Brunt- Onvlee, geboren in Bolsward op 27 juli 1933, laat een leegte achter. Zeker bij Huib. Dat deze gevuld mag worden met dankbaarheid en vertrouwen dat ‘er Een is, die tijd en ruimte overziet en dóórziet’, zoals ze zelf handgeschreven achterliet.

In memoriam
Op 19 april 2016 overleed in de leeftijd van 85 jaar Henk Jeurissen, echtgenoot van Pia Jeurissen- Los, woonachtig Bleriotlaan 4 in Hoogerheide. De laatste tijd sukkelde hij ernstig met zijn gezondheid, met verblijven in ziekenhuis, Avondvrede en Heideduin. Jeurissen was een van oorsprong RK jongeman uit Limburg, maar die protestant werd toen hij de liefde van zijn leven vond, toen hij was gelegerd in Bergen op Zoom. Het leger, dat hij aanvankelijk als kok en later als hofmeester diende, bracht het echtpaar naar Hoogerheide. Ze genoten een hecht huwelijk, waaruit vijf kinderen mochten voortkomen, helaas lieten twee zoontjes al bij de geboorte het leven. Jeurissen liet zijn kookkunsten ook thuis voluit zien en menigmaal was het hele huisgezin, ook later met de kleinkinderen geschaard rond de dis, met alle gezelligheid van dien. Ook vrienden kwamen er graag over de vloer. Wat onze kerk betreft kennen we ze voornamelijk van de ouderenmiddagen met Kerst en Pasen. Op 23 april vond een afscheidsdienst plaats in het crematorium, waar gesproken werd door een dochter en door een paar kleindochters, waar we psalm 23 lazen en overdachten en samen rond de kist het Onze Vader baden.

In memoriam
In de ochtend van maandag 11 april 2016 is Paula Meijer, woonachtig in Ossendrecht aan het plein van Aldi en Emté, van ons heengegaan. Gedurende een langere tijd woedde in haar een ziekte zonder perspectief op herstel. Dat kon ze redelijk snel verwerken en er vrede mee hebben. Vijf weken geleden leek het einde snel nabij te zijn. Eten ging niet meer en ze werd bedlegerig. Ze voerde zinvolle afscheidsgesprekken met kinderen, kleinkinderen, vrienden, ook met ondergetekende. Haar hart bleek echter oersterk. Al die tijd werd er gewaakt en gezorgd, ’s nachts door haar zoons. Een opgave die zij met ontroerende liefde hebben vervuld, met onvoorwaardelijke steun van hun echtgenotes. Met haar man Frans was ze komen wonen in dat aardige appartement aan het plein. Hij overleed in november 2010. Dat was een slag, maar ze verwerkte dat goed en ging monter verder als een vrouw die al vroeg gewend was zelfstandig te zijn, vanwege het beroep van haar man als zeevarende. Ze wilde zo min mogelijk afhankelijk zijn van en geen in haar ogen onnodig beroep doen op anderen, ook niet op haar kinderen en kleinkinderen. Het was een vrouw waar je graag op bezoek kwam en die straalde met aangename pretogen. Dankbaar was ze voor het leven dat ze geleid had. “t Leven is een feest en ik was uitgenodigd. Leuk dat jullie er ook waren”. Zo was het voor haar en deze tekst siert dan ook de overlijdenskaart. Daarom werd ook besloten tot een dienst van dankbaarheid, met liederen die daar bij passen en voor haar dierbaar waren, getuige aantekenbriefjes die gevonden zijn. We lazen en overdachten 1 Korinthe 13, het loflied op de liefde, met de bekende slottekst: “zo blijven geloof, hoop en liefde, maar de grootste van deze is de liefde”. Ook dat vonden we terug in haar papieren, en dus vermeldt de kaart dat ze rustig is ingeslapen ‘na een leven in geloof, hoop en liefde’. Een kleinkind las voor uit haar eigen werk en zoon Rob sprak goede woorden, door een muziekdoos begeleid. Heel bijzonder allemaal. Deze dienst werd gehouden op zaterdag 16 april, waarna de crematie plaatsvond in Bergen op Zoom.

11 apr 2016:
Vandaag overleed mevrouw Paulina (Paula) Jacoba Meijer-Hoogerwerf op de leeftijd van 85 jaar. Zij werd in 1930 te Rotterdam geboren. De uitvaart zal zaterdag 16 april plaatsvinden vanuit de Protestantse kerk te Ossendrecht. Aanvang van de dienst om 11.00 uur. Contactpersoon: Rob Meijer, 
De uitvaartdienst van mevr. Meijer is zaterdagmorgen live te volgen via  www.kerkdienstgemist.nl  vanaf 10.55. Uiteraard ook naderhand terug te beluisteren.
03 jan 2016:
Vandaag overleed Sophie Almekinders-van Zundert, weduwe van onze trouwe kerkganger Hendrik Almekinders. Mevr. Almekinders was van Katholieke huize, maar kwam zo nu en dan ook bij ons in de kerk. De uitvaartdienst is op zaterdag 9 januari in de OL Vrouw Hemelvaartkerk te Hoogerheide om 10:00 uur. Na de dienst is de crematie in Bergen op Zoom. Mevr. Almekinders werd 80 jaar.
26 dec 2015:
Overleden: Mevr. R. Siepel, 85, jaar. De begrafenis is op donderdag 31 december 2015 te Hoogerheide na een dienst in onze kerk te Ossendrecht.

18 dec 2015:
Johannes Cornelis Adrianus Fluyt, 87 jaar. De begrafenis is op donderdag 24 december 2015 in Halsteren na een dienst in onze kerk te Ossendrecht.
 7 jul 2015:
Gerritje Neeltje Stigter-Paans, 95 jaar. De begrafenis is op vrijdag 10 juli 2015 vanuit onze kerk te Ossendrecht.

1 jun 2015:
Johanna Andriese, 66 jaar. De begrafenis is op vrijdag 5 juni 2015 in Ossendrecht, na een uitvaartdienst vanuit onze kerk.

10 mei 2015:
Frans van der Pol, 90 jaar. De begrafenis is op vrijdag 15 mei 2015 in Woensdrecht.
22 apr 2015:
Jacob Luijer, 84 jaar, De begrafenis is op woensdag 29 april 2015 in Huijbergen

 
 
 
 

Inleveren kopij Kerkblad
datum en tijdstip 26-09-2018 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

De Wereldraad van Kerken bestaat 70 jaar
datum en tijdstip 27-09-2018 om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst - ZWO
datum en tijdstip 30-09-2018 om 9:45 uur
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.