Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
8 aug 2018: uitstapje ouderen 8 aug 2018: uitstapje ouderen

Op 8 augustus was het zover. Ons jaarlijks ouderen uitje. Verzamelen in de Oude pastorie en met auto's naar Sint Annaland, waar in de haven de boot al klaar ligt. Jawel, voor een heuse zeehondensafari.
Onderweg krijgen we een en ander te horen. Dan naderen we de zeehondenplaat. De kapitein verzoekt alle aanwezigen heel stil te zijn, de zeehondjes zijn erg gevoelig voor geluid. Dat valt nog niet mee, maar hoe dichter we naderen hoe stiller het wordt.
En daar liggen ze, zeker zo'n vijf en twintig zeehondjes zich te koesteren in de zon.
De kapitein vaart er behoedzaam omheen zodat ze van alle kanten gefotografeerd kunnen worden. Intens genieten.
We sluiten de middag af met een heerlijke pannenkoek in Heerle, waar Wolter en ik nog in de clinch raken wat nou zijn of mijn pannenkoek is of andersom. Gelukkig komt het toch nog goed. Trouwens Sarie, die pannenkoek houden we er maar in. Dank voor alle goede zorgen en de saamhorigheid.
Alie Baseler- Docters van Leeuwen.

 
Paasviering 2018

Paasviering 2018

Bij binnenkomst in de sfeervolle ruimte zie ik allemaal verwachtingsvolle ouderen. Ze/we hebben er zin in. Welkom geheten door de gastvrouwen en ds. Tineke Veldhuizen, die deze middag zal voorgaan. Eerst koffie of thee met wat lekkers. Zingen met de heer Karel Smagge aan het orgel en de schriftlezing:
Psalm 23.
De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Een psalm, zo vertrouwd en zo bemoedigend. Psalm 23 wordt ook gezongen. Hierna volgt de overdenking n.a.v. Johannes 10 : 11-15 en een gedicht: In de stille nacht.
Ds Tineke Veldhuizen weet ons ook boeiend in geuren en kleuren te vertellen over de gebruiken tijdens de Joodse Sederavond.  Ze laat ook een schaal rond gaan met gerechtjes en kruiden die tijdens de Sederavond gegeten worden.
Dan is er pauze, tijd om bij te praten. Na de pauze heeft Sarie een leuke quiz waarbij we in een zin dierennamen moeten ontdekken. Ondertussen gaan de gastvrouwen weer rond met lekkere drankjes en natuurlijk chocolade eitjes. Na een laatste lied en gedicht keren we tevreden huiswaarts na een bijzondere middag.
 
In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht van ons leven
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij ons doorgegeven.
 

Met dank aan allen die hieraan hebben meegeholpen
Alie Baseler-Docters van leeuwen

 
Lunch voorouderen en alleengaanden. Lunch voorouderen en alleengaanden.

Woensdag 21 februari 2018 was het weer zover, de gezamenlijke maaltijd.
De griep veroorzaakte enkele afmeldingen, maar we zaten toch maar mooi met 21 personen aan een zeer verzorgde tafel.
Diaken Henny opende met gebed en daarna kon de soep opgeschept worden. Zouden er weer salades van de voorzitter zijn? Jawel, en die vonden gretig aftrek.
Laten we het eten even laten rusten en kijken hoe de sfeer was.
In één woord vrolijk, opgewekt! De kwinkslagen vlogen over tafel en er werd hartelijk gelachen. Dat is toch wel een grote meerwaarde van met elkaar eten. De Spreuken dichter wist het al te formuleren met zijn gezegde: Een vrolijk hart is een gedurige maaltijd.
Terug naar de inwendige mens, er was allerlei heerlijk brood met vers beleg.
Voor de liefhebbers een glaasje wijn, karnemelk, zoete melk en natuurlijk water. Als laatste werd er koffie/thee geserveerd met een lekkere bonbon.
We sloten de maaltijd af met het zingen van lied 791:Liefde, eenmaal uitgesproken. Al zingend hadden we de afwezigen in gedachten, niet alleen de griep patiënten maar ook de langdurig zieken.
En laten zij ervan overtuigd zijn dat ze niet vergeten worden, ook al hebben we geen predikant. Diaken Henny, medewerkers Coby en Matty, hartelijk dank voor jullie inspanningen!
En voor alle bejaarden: Houd de volgende maaltijd in de gaten!
Gerie Luijendijk -Hordijk

 
Kerstviering voor de ouderen Kerstviering voor de ouderen

Een zinvolle, mooie en gezellige kerstviering voor de ouderen onder ons; verzorgd door de diaconale werkgroep. Een bijzonder woord van dank aan Geri Luijendijk voor haar overdenking.
Ook dank aan Piet den Ouden voor de begeleiding van de liederen, welke blij werden meegezongen. We kunnen weer terugzien op een fijne viering.
Nel Janssens-Boeren.

 
Uitnodiging voor de kerstviering voor ouderen. Uitnodiging voor de kerstviering voor ouderen.

Op woensdag 20 december 2017 van 14.45 uur tot 18.00 uur is de kerstviering voor ouderen in de Oude Pastorie naast onze kerk.  
U bent van harte welkom vanaf 14.15 uur. We sluiten de viering af met een gezamenlijke maaltijd. Wilt u zich a.u.b. aanmelden voor 10 december op de intekenlijst in de kerk of bij Sarie Seip, tel.616923. U kunt ook aangeven of u vervoer nodig heeft.
Diaconale Werkgroep

 
Een verassend leuke middag

Een verassend leuke middag

De diaconale werkgroep had gewoontegetrouw een gezellige middag voor de bejaarden in onze gemeente georganiseerd. Nu ik 75 jaar ben geworden, meende ik tot de doelgroep te behoren. Enigszins schuchter, maar toch vol verwachting ging ik naar de koffiekamer van de kerk. Het blijkt dat er geen echte leeftijdsgrens is, affiniteit met het doel: gezellig samen zijn, is voldoende.
En het was gezellig. We waren met 19 personen. Natuurlijk werd de inwendige mens goed verzorgd. Koffie, thee, een lekker gebakje, sapje, drankje, hapje.
Sarie Seip leidde een workshop stenen beschilderen. Alle materialen waren voorhanden, stenen, soorten verf, speciale stiften, kortom, het was zeer professioneel. Een aantal aanwezigen was geconcentreerd aan het ontwerpen en schilderen. Anderen deden diverse soorten spelletjes, zoals sjoelen, klaverjassen,bordspellen. En gewoon bijpraten met iemand die je lang niet hebt gezien is ook opbeurend.
Om half vijf werd de middag in de kerk afgesloten. De meeste aanwezigen gingen met elkaar pannenkoeken eten. Van horen zeggen kan ik door geven dat dat goed in de smaak viel. Samenvattend mag ik concluderen dat het een verrassend leuke middag was! Kom erbij als er weer een uitnodiging volgt. Met dank aan Henny, Coby, Matty, Elcilia en Sarie.
Voor meer foto's klikt u hier.
Gerie Luijendijk-Hordijk 

 
24 aug 2017: Lunch voor ouderen 24 aug 2017: Lunch voor ouderen

Twaalf mensen maakten gebruik van de uitnodiging en zochten bij binnenkomst een gezellige tafelgenoot. Dat was niet moeilijk want gezellig werd het en de lunch smaakte heerlijk. Alles vers gemaakt en keurig geserveerd. Geanimeerde gesprekken en grapjes wisselden elkaar af. De mening was: dit is voor herhaling vatbaar.
Namens alle deelnemers: Hartelijk dank aan allen die deze lunch verzorgden  en de mensen die voor vervoer zorgden.
Nel Janssens-Boeren.

 
12 jul 2017: uitstapje voor ouderen. 12 jul 2017: uitstapje voor ouderen.

De diaconale werkgroep heeft weer een uitstapje voor ouderen georganiseerd. Het programma ziet er als volgt uit:
Tussen 12.30 en 12.45 uur wordt u verwacht in de Oude Pastorie. Om13 uur vertrekken we naar het Bakkerijmuseum in Oosterhout. Daar gaan we o.a. koekjes bakken en een broodje vlechten. Aan het eind van de middag gaan we met elkaar een pannenkoek eten in Heerle. Uw bijdrage aan de kosten van deze middag zijn € 25 per persoon. Wij zouden het erg gezellig vinden als u met ons mee gaat.
U kunt zich tot 4 juli aanmelden bij Hennie Tamboer 0164-613465, of uw naam vermelden op de intekenlijst in de Oude Pastorie.

 
Op weg naar Pasen [terugblik op 12 apr 2017]. Op weg naar Pasen [terugblik op 12 apr 2017].

Het is weer zover, de Paasmiddag voor ouderen. Voorgegaan door onze ds. Klaas Vos met als thema ‘Op weg naar Pasen’. De koffie staat al klaar met een heerlijk gebakje van onze meesterbakker! Veel zingen met orgelspel hoort erbij, afgewisseld met schriftlezingen en natuurkijk gedichten, zoals het altijd weer mooie gedicht van M.Vasalis “Ik ben naar Dalft gegaan’, je ziet het voor je…
Hierna is het tijd voor een drankje en het is al bijna traditie een glaasje advocaat met slagroom. Nou dat hapt lekker weg.
Er staat ook een quiz op het programma. Geen bijbelquiz dit keer. (‘k wilde al Sarie bij ons aan tafel vragen) maar een quiz ‘Van alles wat’ bv ‘Wat vraagt een Chinees altijd bij binnenkomst’ of ‘hoeveel bulten heeft een dromedaris’. Er valt weer veel te lachen. De middag vliegt om.
Als afsluiting zingen we gezamenlijk gezang 416: Ga met God en Hij zal met je zijn. Het was goed zo samen “Op weg te gaan’. Iedereen heel hartelijk dank!
A Baseler- Docters van Leeuwen

 
 
 
 

Spiritualiteitsavond: De kracht van de natuur.
datum en tijdstip 20-03-2019 om 19:45 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 20-03-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.