Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Meelezen Meelezen

Meelezen komt voorlopig te vervallen.

Het woord van God en onze Bijbel vragen om een voortdurende verdieping. In onze gemeente gebeurt dat onder andere door meelezen. De woensdag voorafgaand aan een dienst waarin onze eigen dominee Klaas Vos preekt, is er om 19.30 uur meelezen in de zaal van de oude pastorie. De tekst van de komende zondag wordt dan vanuit verschillende bijbelvertalingen belicht.
Meelezen gaat ook in de zomer door.  Steeds als ds. Klaas Vos voorgaat, is er de woensdag ervoor gelegenheid om je intensief voor te bereiden op de lezingen. Inmiddels is er een vaste groep van zo’n 15 meelezers. We lezen de teksten in diverse vertalingen, de predikant geeft uitleg, er is voluit ruimte voor vragen en gesprek en we sluiten af met het zingen van een lied, al dan niet begeleid door orgel of blokfluit. Aanvang telkens om 19.30.uur. Er is altijd plaats voor iedereen, ook als je het een keer proberen wil.

terug
 
 
 
 

Spiritualiteitsavond
datum en tijdstip 16-01-2019 om 19:45 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 16-01-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 20-01-2019 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. Diaconie/Oecumene
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.