Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Engelenpost Engelenpost

Ook in onze kerk willen we dit jaar mee doen aan Engelenpost. Vanuit de diaconie wordt dit georganiseerd. Predikant en diaken hebben een lijst gemaakt van gemeenteleden waar engelen gedurende de 4 adventweken hun post heen sturen.
Er kan een goede aanleiding zijn om extra aandacht te krijgen van Engelen. Anoniem doen zij hun werk, betrokken bij het wel en vooral het wee, van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Blij zijn we dat in deze lastige tijd, er ook lichtpuntjes kunnen zijn die we met elkaar delen.
 
Namens de diaconie.
Wim van Geest en ds. Wim Lolkema

 
 
Paasgroeten-actie Paasgroeten-actie

Beste gemeenteleden:  broeders en zusters, meisjes en jongens.

Rond deze tijd houden we in onze kerk elk jaar de Paasgroetenactie.
We sturen een kaart naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en naar Nederlandse gevangenen in het buitenland.
Door het coronavirus kunnen we dat dit jaar niet doen vanuit de kerk en daarom willen wij aanbieden de groet voor jullie te schrijven en daarna de kaarten te versturen.
Deze kaarten zullen niet voor Pasen bij de gevangenen zijn maar de verplaatsing doet geen afbreuk aan de actie, omdat de groeten vanuit de vieringen in het teken van Pasen staan. Een kaartje ontvangen doet altijd goed, en zo´n paasgroet heeft een extra dimensie. “Gevangenen realiseren zich juist ook in deze tijd dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie,” aldus Trinus Hoekstra die vanuit de Protestantse Kerk betrokken is bij de paasgroetenactie. 
Hieronder staan suggesties voor een groet op de kaart. U kunt zelf een tekst schrijven of een tekst gebruiken van de suggesties hieronder. U kunt het nummer doorgeven. Dit kan t/m a.s. maandag - Tweede Paasdag - bij:
Meta van Geest, Antwerpsestraatweg 72, Hoogerheide
Tel. 06 28 62 34 82 E-mail: metavangeest@home.nl
 1.  U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
 2. Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 3. Vandaag hebben we voor u gebeden.
 4. Wij houden van u met de liefde van de Heer. 
 5. De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 6. Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
 7. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. - Jesaja 26:4
 8. Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2 Kor. 5:7
 9. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. – Psalm 118:8
 10. Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. - Psalm 10:14
 11. Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. - Psalm 31:25
 12. Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a
 13. De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. - Openbaring 21:4a
 14. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. - Psalm 23:4
 15. De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
 16. Christenen over de hele wereld staan naast u.
 17. Ik wens u Gods zegen.
De ZWO-commissie:
Alie Iriks, Charlotte Statema, Marjanne van Loenen en Meta van Geest.

 1.  
 
Bij de Werelddiaconaat collecte van 13 okt 2019 Bij de Werelddiaconaat collecte van 13 okt 2019
Jongeren in de sloppenwijken van Bogota in Colombia komen makkelijk in aanraking met drugs en criminaliteit.
Kerk in Actie geeft hen met een project een andere mogelijkheid.
In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart  waar kansarme jongeren een koksopleiding kunnen volgen. Ze leren er met lokale producten gezonde gerechten te bereiden.
De school werkt samen met een twintigtal restaurants, waar de jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken, of met hulp een eigen eethuisje kunnen beginnen
Onder de leerlingen zijn ex-FARC soldaten als slachtoffers van dit geweld. Door samen te werken leren vroegere tegenstanders met elkaar om te gaan. Zo draagt de kookschool ook bij aan het proces van vrede en verzoening. Met deze collecte steunt KIA het werk voor jongeren in Colombia.
De diaconie
 
Autootjes / boekenmarkt Autootjes / boekenmarkt
Op zaterdag 12 october hebben we de laatste markt van dit jaar gehouden in  de Oude Pastorie van onze Kerk.
Behalve boeken zijn er  ook aardig wat autootjes verkocht, met name aan een echtpaar, dat volgens mij, aan hun tweede jeugd begonnen is. Veel plezier er mee en kom nog eens terug. We hebben er nog meer, ongeveer 120 stuks.
De  totale opbrengst liep tegen de 300 euro, een bedrag dat wederom bestemd is voor de naschoolse opvang van schoolkinderen op het eiland St Maarten; een eiland waar de zaken na de orkaan nog steeds niet helemaal geregeld zijn. Nu maar hopen dat de kindertjes er wat aan hebben, maar dat zal best wel. Op de foto"s alleen maar lachende smoeltjes.
Overigens, dit jaar hadden we de hoogste opbrengst sinds we begonnen zijn, € 1.341,35. Wie weet wat het nog worden gaat in de komende tijd.
Overigens, wat vers bloed,  m/v,  zou best wel welkom zijn, bijv. om een deel van de zaterdag aanwezig te zijn bij de boeken en eventueel nog wat boeken te sorteren. U kunt zich melden bij Wolter Smit, 0164- 67 30 69 / uilenspiegel@solcon.nl.
De volgende markt wordt, bij leven en welzijn, gehouden op zaterdag 1 februari 2020.
Wolter Smit
 
 
Lunch voor ouderen en alleengaanden Lunch voor ouderen en alleengaanden
Vindt u het leuk om anderen te ontmoeten en in een gezellige sfeer met elkaar te lunchen? Kom dan op donderdag 31 oktober om 12 uur naar de Oude Pastorie. De diaconale werkgroep heeft dan een uitgebreide lunch voor u klaar staan. Via een collecte bent u vrij om een bijdrage te geven.
Graag aanmelden via de intekenlijst die in de Oude Pastorie ligt of bij Sarie Seip, tel. 0164-­61 69 23. Allen van harte welkom.
 De diakenen en de diaconale werkgroep.
 
Paasgroetenactie 2019 Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 7 april kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
                                                                     de ZWO commissie
 
ZWO-dienst.6 okt 2019 ZWO-dienst.6 okt 2019
Op 6 oktober vindt de derde ZWO-dienst plaats over Bangladesh
Deze keer gaat het over: Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.
De Rohingya zijn een stateloze etnische groep, waarvan de meerderheid moslim is. Nadat eind augustus 2017 de zogenaamde ‘opruimingsoperaties’ van het Myanmarese leger begonnen, vluchtten meer dan 706.000 Rohingya naar Bangladesh.
Rond de plaats Cox’s Bazar ligt een aantal vluchtelingenkampen.
Omdat Rohingya-vluchtelingen geen officiële vluchtelingenstatus hebben, krijgen ze geen medische zorg van de overheid. Ook is het hen niet toegestaan te werken en hun kinderen mogen niet naar school
In de vluchtelingenkampen zijn de gezondheidsrisico’s groot. De vluchtelingen leven in slechte omstandigheden, vaak in hutten die gemaakt zijn van bamboe en plastic. Er is te weinig schoon water en er zijn open riolen. Er wordt veel hulp geboden o.a. door Artsen zonder Grenzen en Kerk in Actie.

 
 
Collecte Lombok Collecte Lombok
Op Lombok zijn meerdere zware aardbevingen geweest  en de schade is enorm. Met name is er groot gebrek aan schoon drinkwater.
Een Nederlandse onderneming, Nazava produceert waterfilters (ong. €10 per stuk) en Nederlandse en Indonesische medewerkers brengen het zelf naar Lombok zodat er niets aan de strijkstok blijft hangen. De waterfilters kunnen jaren gebruikt worden. Mijn zoon en schoondochter zijn betrokken bij dit project.
Zondag 26 augustus j.l. is er een collecte voor Lombok gehouden in de PKN kerk van Woensdrecht. Met veel trots en blijdschap kan ik u doorgeven dat er in onze kerk een bedrag bij elkaar is gebracht van €350,80! U ziet aan de foto's hoe blij ze ermee zijn!  Mocht u nog willen helpen, dan kunt u bellen met Marjanne van Loenen - de Jong, tel. 0164-615254.
 
Nieuws van de ZWO Nieuws van de ZWO
De komende twee jaar gaat de ZWO werken aan het thema Bangladesh.
Er worden vier onderwerpen behandeld. In de ZWO dienst van 30 september komt (bijbel)onderwijs op het platteland van Bangladesh aan de orde.
In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Het Mymensingh Church Care Program (MCCP) van de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen.
Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven en kunnen hun kinderen niet helpen. De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen.
Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren bijvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.
Volgende week is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van MCCP in Bangladesh. Geef aan de collecte en steun wereldwijd kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn
 
Paasviering voor ouderen Paasviering voor ouderen
Op woensdag 17 april is de paasviering voor ouderen in de ”Oude Pastorie”. Van 14.30 uur tot 16.30 uur. U bent allen van harte welkom.
Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen met Sarie Seip, 0164-61 69 23.
De diaconale werkgroep
 
Boekenmarkten 2018 Boekenmarkten 2018
De totale opbrengst van 2018 bedroeg euro 1179,50, de hoogste opbrengst tot nu toe. Het bedrag komt ten goede aan de naschoolse opvang van schoolkinderen op het eiland St.Maarten.
Alle klanten hartelijk dank voor de klandizie, we hopen dat jullie in 2019 weer komen. En, nieuwe klanten ook meer dan welkom.
De volgende boekenmarkt houden we op zaterdag 16 februari a.s.
We wensen u allen een gezegend 2019 toe.
Wolter Smit
 
Bij de kerstcollecte van 24 december 2018 Bij de kerstcollecte van 24 december 2018
Met Kerst, feest van het licht, willen we een beetje hoop en licht brengen aan Syrische kinderen die met hun ouders moesten vluchten voor oorlog en geweld. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in vluchtelingenkampen in Libanon. Ze leven daar in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk.
Syrische en Libanese vrouwen koken in gaarkeukens warme maaltijden die worden rondgebracht bij zowel Syrische vluchtelingen als bij arme Libanese ouderen. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Met uw steun geeft Kerk in Actie een s;rankje hoop en licht aan vluchtelingenkinderen!
de diakenen.
 
Het Frakske. Het Frakske.
Op 24 mei 1998 ben ik bevestigd in het ambt als diaken.
Sinds die tijd is het inzamelen van gedragen kleding en het afvoeren daarvan naar het Frakske voor mij een vaste klus geworden. Maar, in twintig jaar kan er veel veranderen en is er ook veel veranderd. Het Frakske was toen gehuisvest in de Zavelstraat en werd bemand door bejaarde dames die dat met liefde deden. Het was oudbollig, knus, gezellig en het werd vertrouwd.
De niet geringe netto opbrengst was bestemd voor het PSC, waar ds. Ina Koeman altijd ontzettend haar best voor deed. Er volgde een verhuizing naar de Kerkstraat, een paar blokken verderop. De reden daarvan weet ik niet meer, maar de bejaarde dames gingen mee en verder veranderde er voor mij niet veel.
Alleen het parkeren, dat was een groot probleem. Meestal op de stoep gestaan, maar pech als er politie langs kwam. Dan moest je kletsen als Brugman om een bekeuring te voorkomen. Altijd gelukt, maar echt ontspannen was het nu ook weer niet.
Er begon ook iets te veranderen. Het moest allemaal wat professioneler en er stond een fusie met een wat grotere instelling te gebeuren, ik meen de Terp. Voor de dames was er wat minder plek.
Jawel, tijden veranderen en je moet met de tijd meegaan. Ja toch?
De dames bromden wat, waren niet meer blij en verdwenen. Er kwam een manager en verder jongere dames die werkervaring moesten opdoen en tevens het Vlaams moesten oefenen.
Op zich zelf natuurlijk ook prima. De winkel draaide goed en was eigenlijk veel te klein. Je kon er vaak je kont niet keren. Daarna volgde er een verhuizing naar de Turnhoutsebaan, een kilometer verderop. Best een grote winkel waar ook wordt gewassen, gestreken en versteld. Het is nu eigenlijk een soort sociale werkverschaffing. Overigens, parkeren is nu mogelijk bij de achterdeur. Een hele vooruitgang.
Als ik het allemaal goed begrepen heb valt het geheel nu onder het CAW, versterkt welzijn. De winkel heet ook geen Frakske meer en het PSC is ook niet meer de enige begunstigde. Al met al is er dus heel veel veranderd en de volgende verandering is dat ik er per 31 december a.s. mee ophoud.
De aardigheid gaat er een beetje af, mede door de Antwerpse verkeersdrukte, waardoor het ritje steeds langer gaat duren. Vandaar.
Wolter Smit.
 
Orkaan Irma raast over de Caraïbische eilanden, september 2017

Orkaan Irma raast over de Caraïbische eilanden, september 2017
De bewoners van de eilanden in het oostelijk Caraïbisch gebied zijn over het algemeen gewend aan tropische stormen die jaarlijks voorbijtrekken. Soms zijn die heftig tot zeer heftig en soms zorgen de stormen/orkanen slechts voor overvloedige regenval. De eilandbewoners nemen de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals hun huizen stevig barricaderen, zorgen voor een behoorlijke voorraad eten en sommige mensen zoeken een veilige plek in de zogenaamde ‘shelters’ (= speciaal ingerichte plekken waar mensen zich kunnen schuil houden). Ze hebben ermee leren leven. Dit jaar was de orkaan extreem. Irma raasde met een windkracht van 280 km per uur, met uitschieters naar 300 tot 350 km per uur, over de eilanden. In Nederlandse termen hebben we het dan over windkracht 30. Doordat deze orkaan een gebied besloeg dat bijna net zo groot was als Frankrijk–volgens Franse weerstations – bleef geen eiland gespaard.
Sommige eilanden, zoals Sint Maarten, werden zwaar tot zeer zwaar getroffen. Niets en niemand was tegen dit natuurgeweld opgewassen. In een paar uur tijd werd alles letterlijk weggevaagd: Daken van huizen, infrastructuur, álles. Ook de natuur heeft veel te lijden gehad. Het groen tegen de hellingen van de bergen is verdwenen. Ze zijn kaal.
Volgens schattingen is Sint Maarten voor 80% beschadigd. Het zal zeker twee jaar of misschien zelfs langer duren voor de schade enigszins hersteld is. De nood is groot. De winkels zijn leeg doordat er geen elektriciteit is om alles koel en vers te houden. Voorts hebben plunderaars flink huisgehouden tijdens en na de passage van de orkaan.
Sint Maarten en andere getroffen eilanden zijn afhankelijk van toeristen die nu voorlopig zullen wegblijven. Geen toerisme betekent weinig tot geen inkomsten. Langzaamaan is men wel bezig met de wederopbouw. Het eiland toont veel veerkracht. Laten we hopen en bidden dat deze mooie eilanden, parels in het Caraïbisch gebied dit te boven komen.
Op 19 november zal de eerste collecte bestemd zijn voor hulp aan dit gebied. De opbrengst zal persoonlijk ter plaatse worden gebracht, zodat zeker is dat het goed terecht komt.
De ZWO commissie
 
Resultaat boekenmarkt 17 nov. 2018. Resultaat boekenmarkt 17 nov. 2018.
Boekenmarkt
De boekenmarkt van afgelopen zaterdag 17 november heeft het mooie bedrag van € 388,50 opgebracht. Deze opbrengst gaat naar de naschoolse opvang  van kinderen op Sint Maarten. Alle kijkers, kopers en helpers hartelijk bedankt voor alle hulp.
Nu onze secretaris,  Wolter Smit, na 9 jaren trouwe  dienst ermee stopt, zijn we dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. Aanmelden kan bij Janneke de Jonge tel: 0164-674534 of via de mail: j.jonge-blanksma@hetnet.nl.
De boekenmarktcommissie.
 
ZWO ondersteunt slachtoffers orkaan Irma in St.Maarten

ZWO ondersteunt slachtoffers orkaan Irma in St.Maarten
Zoals bekend zijn de Bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied getroffen door de desastreuze passage van orkaan Irma. Met name Sint Maarten is zwaar getroffen. Aan vele basisbehoeften is een groot tekort ontstaan.
Onze gemeenteleden Elcilia en Peter Kleinschmidt hebben daar familie en kennen het eiland goed. Elcilia en Peter zijn een actie gestart om spullen naar Sint Maarten te sturen. Er is vooral gebrek aan etenswaren in blik, bloem, pasta's, rijst, vruchtensap, sardientjes, zalm, tuna, makreel in blik, pindakaas enz. Maar ook is er behoefte aan handontsmetter, tandpasta, zeep, bodylotions, afwasmiddel.
Als u aan deze actie wilt meedoen, dan kunt u de goederen in de garderobe van de kerk zetten tot eind oktober 2017. Daarna wordt alles verscheept naar Sint Maarten, zodat het in december ter plaatste zal zijn.
Als u meer van deze aktie wilt weten is hun mailadres: elcilia.guy@gmail.com.
Dit project wordt door de ZWO financieel ondersteund. Meer foto's op onze facebookpagina.
 
Bij de collecte van 11 november Bij de collecte van 11 november
Perspectief voor (ex)gedetineerden.
Het blijkt voor veel gedetineerden moeilijk om na het uitzitten van hun straf op eigen kracht de criminaliteit achter zich te laten.
Exodus Nederland biedt in 11 Exodushuizen een woon- en werkprogramma om hen te helpen hun leven na gevangenschap weer op te bouwen, door een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1600 vrijwilligers, veelal vanuit kerken, werken in de Exodushuizen. Zij bezoeken gedetineerden of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Daarmee ondersteunen zij jaarlijks 4000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden om hun perspectief te bieden tijdens of na hun detentie.
 
 
ZWO ondersteunt slachtoffers orkaan Irma in St.Maarten

ZWO ondersteunt slachtoffers orkaan Irma in St.Maarten
Zoals bekend zijn de Bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied getroffen door de desastreuze passage van orkaan Irma. Met name Sint Maarten is zwaar getroffen. Aan vele basisbehoeften is een groot tekort ontstaan.
Onze gemeenteleden Elcilia en Peter Kleinschmidt hebben daar familie en kennen het eiland goed. Elcilia en Peter zijn een actie gestart om spullen naar Sint Maarten te sturen. Er is vooral gebrek aan etenswaren in blik, bloem, pasta's, rijst, vruchtensap, sardientjes, zalm, tuna, makreel in blik, pindakaas enz. Maar ook is er behoefte aan handontsmetter, tandpasta, zeep, bodylotions, afwasmiddel.
Als u aan deze actie wilt meedoen, dan kunt u de goederen in de garderobe van de kerk zetten tot eind oktober 2017. Daarna wordt alles verscheept naar Sint Maarten, zodat het in december ter plaatste zal zijn.
Als u meer van deze aktie wilt weten is hun mailadres: elcilia.guy@gmail.com.
Dit project wordt door de ZWO financieel ondersteund. Meer foto's op onze facebookpagina.
 
25okt18: lunch voor ouderen en alleengaanden 25okt18: lunch voor ouderen en alleengaanden
 
Op donderdag 25 oktober om 12 uur hebben de diaconale werkgroep en de diakenen een uitgebreide lunch voor u klaar staan in de Oude Pastorie.
Middels een collecte bent u vrij om een bijdrage te geven. Graag aanmelden via de intekenlijst die in de Oude Pastorie ligt of bij Sarie Seip, tel. 0164­616923. Allen van harte welkom.
 
De diakenen en de diaconale werkgroep.
 
 
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal. Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.
Bij de collecte van 14 oktober: Wereldvoedseldag.
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.
De grond in de Rukum-regio levert maar 6 tot 8 maanden per jaar voedsel op. 35% van kinderen onder 5 jaar is chronisch ondervoed. KIA helpt samen met de United Mission Nepal de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt en ecotoerisme te stimuleren met de aanleg van kweekvisvijvers, het uitzetten van waterfiets- en boottochten en overnachtingsmogelijkheden.
Ook worden gezinnen geholpen bij de verbouw van groenten en fruit. Dankzij de hierdoor stijgende inkomsten kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met de collecte op Wereldvoedseldag steunt u dit vernieuwende project.
de Diaconie
 
Resultaat boekenmarkt 21 jul. 2018. Resultaat boekenmarkt 21 jul. 2018.
De opbrengst van de boekenmarkt van 21 juli j.l. bedroeg € 393,00. Veel bezoekers en een goede opbrengst. Geen record, maar dicht in de buurt.
Voor de statistieken, op 4 maart 2017: € 434,85 en op 5 oktober 2013:   € 430,00. De opbrengst komt ten goede aan een kerkproject op St. Maarten dat kinderen van voedsel voorziet.
Elcilia is hier het contactpersoon van. Zij zal zorgen dat het geld op de goede plaats terecht komt. De volgende boekenmarkt is gepland op zaterdag 17 november a.s.
De boekenmarkt commissie
 
Resultaat boekenmarkt 28 apr. 2018. Resultaat boekenmarkt 28 apr. 2018.
De boekenmarkt van zaterdag 28 april heeft het leuke bedrag van € 118,00 opgebracht. De opbrengst gaat naar St. Maarten voor de kinderopvang.
Alle kopers en helpers hartelijk bedankt namens de boekenmarktcommissie.
 
Resultaat boekenmarkt 28 apr. 2018. Resultaat boekenmarkt 28 apr. 2018.
De boekenmarkt van zaterdag 28 april heeft het leuke bedrag van € 118,00 opgebracht. De opbrengst gaat naar St. Maarten voor de kinderopvang.
Alle kopers en helpers hartelijk bedankt namens de boekenmarktcommissie.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.