Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Algemene informatie Algemene informatie

Nieuws
 
Rechts vindt u de diverse nieuwsrubrieken van de betreffende commissies en wergroepen binnen onze kerkelijke gemeente.

 
Liedboek "Van Eigen Hand" door Ds. Klaas Vos

Liedboek "Van Eigen Hand" door Ds. Klaas Vos

Tijdens de afscheidsreceptie van Ds. Klaas Vos presenteerde hij de eerste paar exemplaren van een boekje met door hem geschreven liederen; "Van Eigen Hand" geheten. Wij hebben in onze gemeente reeds meerdere van deze 40 liederen gezongen. Prachtige teksten en zodanig geschreven dat zij gezongen kunnen worden op de mooiste melodieën uit ons liedboek.
Wij bevelen een bestelling van harte aan. Waarom niet meerdere besteld? Het is een leuk cadeautje! De prijs van het boekje  bedraagt € 10.– en een eventuele winst gaat naar een goed doel, waarschijnlijk het Guatemala project dat onze gemeente regelmatig ondersteunt.
De productiewijze is zodanig dat men op aanvraag ieder gewenst aantal exemplaren drukt. Dat betekent dat eerst alle bestellingen verzameld worden en dan pas de drukker een opdracht krijgt. Tussen betaling en beschikbaarheid zit dus enige tijd.
Wij hopen van harte dat ook buiten onze gemeente belangstelling bestaat. De prijs wordt dan verhoogd met €4.–, zijnde de prijs van een brievenbus pakje bij Post NL.
Bestellen:
  • Op de intekenlijst die in de kerk ligt en dan onmiddellijk per bank betalen (liever niet contant)
  • Bij voorkeur per e-mail: 
Indien u toezending per post wenst, vergeet dan het adres te vermelden. Anderen treffen t.z.t. het boekje in de kerk aan.
Betalen op rekening NL09INGB 0005 6285 74 t.n.v. Prot. Gemeente te Woensdrecht onder vermelding “liedboekje Ds. Vos”.
Bestellingen kunnen worden geplaatst tot uiterlijk 30 september 2017.

 

 
 
 
 

Repetitie cantorij
datum en tijdstip 26-09-2017 om 20:00
meer details

Inleveren kopij Kerkblad
datum en tijdstip 27-09-2017 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht


Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.