Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Voor de kinderen van de kerk in Ossendrecht. Voor de kinderen van de kerk in Ossendrecht.

Hallo Meisjes en Jongens.
Alles is op dit moment een beetje anders dan anders.
Geen nevendienst. En vaak geen kerkdienst op de zondagmorgen.

Maar wel een verhaal!
Dat gaat over de duif Rainbow (= Regenboog). Rainbow doet bijzondere dingen voor de dieren in het bos. En…wat Rainbow kan, kun jij ook! Luister maar.

Het was op de verjaardag van de uil. Rainbow en zijn vrienden hadden net een mooi lied gezongen en ‘hiep-hiep-oe-hoe!’ geroepen. En toen kwam er plotseling een vreemde vogel aanvliegen.
Hij droeg een paar takjes in zijn snavel en wat pluisjes tussen zijn veren. Op een lage tak pakte hij zijn pluisjes uit.
Ehm…wat zijn wij aan het doen? vroeg de kraai.
Ik maak een soort van nestje, legde de vreemde vogel uit. Ik kom uit een ver land. Daar kon ik niet langer blijven omdat er jagers zijn. Dus nu zou ik graag een tijdje hier willen blijven.
Tja – zei de koolmees. Dat komt nu wel héél slecht uit. We zijn net de verjaardag van de uil aan het vieren….
Daar was ik al bang voor, zei de vreemde vogel. Het komt ALTIJD slecht uit. Ik zou het zelf ook liever anders zien. Maar ik moet toch érgens wonen? Iedereen woont altijd ergens. 
Dat was wel waar, beseften de anderen. Iedereen woont ergens. Dus haalden ze hun schouders maar op en gingen verder met feest vieren. Maar…dat feestje werd niet echt leuk meer, nu zó dichtbij een vreemde vogel bezig was ‘een soort van nestje’ te maken.
Zullen we ergens anders feest gaan vieren? stelde de trekvogel voor.
Maar Rainbow had een beter idee. Laten we die vreemde vogel helpen! Als we allemaal wat takjes en bladeren zoeken, maken we samen een vrolijk, vreemde-vogelpaleis.
Zo gebeurde het. Rainbow, de kraai, de uil, de koolmees en de trekvogel hielpen allemaal mee. En aan het eind van de dag stond op de lage tak een vrolijk vreemde-vogelpaleis. De dieren waren moe, maar blij.
En de uil zei plechtig: Ik heb nog nooit zo’n mooie verjaardag gehad!  Oe-hoe!   Einde.

Zeven keer voor iemand zorgen.
De verhalen van Rainbow gaan over de zeven werken van barmhartigheid. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat is het niet. Het gaat eigenlijk zeven keer over hoe je voor iemand kunt zorgen.
Het onderwerp van deze week is: de vreemdeling een veilige plek bieden.
Tot de volgende keer! Van dominee Lolkema.

😊                                     😊                                       😊                                      😊
 
 
Berichten uit de gemeente. Berichten uit de gemeente.
De kerk dicht op de zondagmorgen…,
geen ontmoeting, dàt gaat niet gebeuren, zou ik normaal gesproken zeggen. We willen ons als Gemeente immers laten inspireren door het Woord van God. Ons erop bezinnen en ons er tevens door laten gezeggen.
Na onze jaren (heeel lang geleden) als gezin in Twente mag ik nu voor de tweede keer enkele jaren werken in een Ontmoetingskerk, nl. die in Bergen op Zoom. Wat een voorrecht! Want ik vind dit een geweldige naam voor een kerkgebouw. Want dat is wat we willen in onze kerk: God en elkaar ontmoeten!
Ik heb weleens wat gefilosofeer gelezen over dat woord ‘ontmoeten’. En die gedachtes spraken me wel aan: ontmoeten is dan als woord eigenlijk net zo iets als onthaasten. NIET haasten. Of, vanuit de sociale media: ontvolgen of ontvrienden. Ontmoeten wordt dan: NIET(S) moeten. En dat geeft  ineens een heel ontspannen gevoel: we zijn tijdens een ontmoeting in alle rust bijeen. Maar nu denk ik: nee, het is me toch iets te vrijblijvend. (En de uitleg schijnt ook taalkundig niet te kloppen.) Vanuit een ontmoeting kunnen we ons immers ook laten gezeggen. Er kan concrete actie en zelfs verandering uit voortkomen!
De kerkdienst als een plek van ontmoeting en van bezinning. In de komende weken zal ons kerkgebouw op een aantal zondagen helaas niet open zijn. De oorzaak: corona. Als ikzelf niet voorga in Ossendrecht, bent u - jij als kerkganger aangewezen op het internet, waar u kerkdiensten vanuit Bergen op Zoom of Halsteren of elders kunt volgen. En als u nu niet beschikt over een computer?
Zou u zich dan ook willen laten uitnodigen door iemand die er wel één heeft? Om vooral op VEILIGE afstand de dienst mee te beleven? Als ik wèl de dienst in Ossendrecht leid, is daar een minimaal aantal mensen in de kerk aanwezig.
Gelukkig is de televisie er ook altijd nog, met mooie protestantse en katholieke vieringen. En uw eigen stille plekje, waar u tot bezinning kunt komen en u kunt laten gezeggen, wellicht met de Bijbel of het Liedboek voor u.   Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op…(Psalm 139)  Wat een ‘rijke’ boodschap.

Ziekte en herstel
Mw. Janneke de Jonge (Ossendrecht) was weken lang in het ziekenhuis. Langzaam aan gaat het met haar wat beter. Ze is nu in Tante Louise-Revalidatie, naast het Bergse ziekenhuis. We wensen haar en haar man en kinderen veel sterkte. En het vertrouwen dat het goed gaat komen.

Kerkdienst
Op zondag 24 januari hoop ik weer de dienst in ons kerkgebouw te leiden. Dàn zijn we weer een paar uur open, maar helaas dus alleen  voor ‘personeel’. Op het leesrooster staat o.a.: 1 Samuël 3: 1 t/m 10. Een schitterend bijbelgedeelte, over de roeping van Samuël. Een meeleesavond beleggen kan nu niet. Maar als u dit bericht op tijd leest, mag u / jij mij wel (uiterlijk op donderdag de 21e) vertellen wat u erin aanspreekt en waarover u vragen hebt. Een mailtje of telefoontje aan mijn adres is hartelijk welkom.  

Vakantie
Ik heb twee weken vakantie vanaf vrijdag 29 januari t/m donderdag 11 februari. De collega’s van de Brabantse Wal zijn zonodig paraat in spoedeisende pastorale situaties.
Een hartelijke groet aan jou en u. En zoals dhr. Hans den Daas, voorzitter van onze kerkenraad, vaak afsluit: houd moed!
W. Lolkema.
 
BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 7 jan 2021. BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 7 jan 2021.

Ter Gedachtenis
Heiltje Verbeek - den Dekker
28 mei 1930 - 12 december 2020
Heideduinstede, Hoogerheide
Op zaterdagavond 12 december overleed mw. Verbeek in de leeftijd van 90 jaar. We hebben afscheid van haar genomen op donderdag 17 december in De Vier Jaargetijden, de prachtige aula op Zegestede in Roosendaal. Op haar verzoek lazen we Psalm 23. Daarna is Heiltje door haar oud-schoondochter Babs (& haar huidige partner Anke) naar het nabijgelegen crematorium gebracht.
De voorkant van de rouwbrief is kleurig en veelzeggend. Daarop worden de vier jaargetijden in de natuur en in het menselijk leven afgebeeld: lente, zomer, herfst, winter. Zo was ook het leven van mw. Verbeek. Ik herinner me nog goed mijn eerste bezoek aan haar. Het vele wat ze toen vertelde was bijna duizelingwekkend: het dramatisch overlijden op Vlieland van zoontje Ad op zevenjarige leeftijd in 1957. Het overlijden van dochter Tineke in 2006, 49 jaar jong. Het heengaan van haar man Theo (uitvoerder in de weg- en waterbouw) in 1980 en van haar latere partner Stan. Maar door alles heen voelde ik ook haar kracht om van het leven iets te maken. Na elke winter volgde een nieuwe lente..!  
De manier waarop zij mens was wordt verwoord in de rouwbrief: sociaal betrokken, eenvoudig, hartelijk, zorgzaam en liefdevol. Ze was een sterke vrouw, die vroeger schoonmaakwerk deed en heel veel vrijwilligerswerk. Als medewerkster van de Zonnebloem is ze voor veel mensen van betekenis geweest. Ze zag dat alles zelf trouwens niet als werk: het is ‘gewoon’ iets wat je doet voor je medemens! Heiltje Verbeek ging met haar tijd mee en kon over van alles goed meepraten.
Bij haar thuis aan de wand hing het mooie gedicht van Toon Hermans over Vriendschap.
Heel goede vriendinnen en hechte vriendschappen waren zó belangrijk voor mw. Verbeek. Haar vriendinnen waren als het ware haar familie.
Zo hebben we dankbaar afscheid genomen van onze zuster Heiltje, die haar geheel eigen plek in onze kerkelijke Gemeente innam. In het vertrouwen dat er NU voor haar een plek is in de nabijheid van onze hemelse Vader. Geve Hij zijn troost aan degenen die Heiltje Verbeek missen!  (W. Lolkema)

In memoriam:
Cornelis Hulzebos
8 oktober 1927 - 18 december 2020
Op vrijdag 18 december jl. overleed op de leeftijd van 93 jaar, Cor Hulzebos. Hij woonde in Woonhof Margaretha in Huijbergen. Op 24 december namen we afscheid van Cor in het crematorium Zoomstede met een plechtigheid waarin hij met woorden en muziek werd herdacht.                                                  
Twee kleinkinderen spraken vol liefde en waardering over hun opa die er altijd voor hen was als zij op bezoek waren. Zoon Menno sprak ontroerende woorden van waardering. Het is wel gebleken dat Cor een zeer sociaal mens is geweest die waar dat nodig was mensen terzijde stond, zowel privé als in zijn werk. Cor begon in de  grafische sector, maar ging steeds meer de kant op van personeelsbeleid. In dat werk kon hij goed zijn sociale hart laten spreken.
Cor heeft zijn jeugdjaren  in Rotterdam doorgebracht. Daarvan waren zijn puberteitsjaren oorlogsjaren. Daarna heeft hij deelgenomen aan de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. Het zullen voor hem ingrijpende jaren zijn geweest. Bij terugkomst trouwde hij met Adri. Geluk, vanwege geboorte van een zoon en dochter, en de kleinkinderen, werd overschaduwd door het overlijden van hun schoondochter op jonge leeftijd.                                                                                                              
In vroeger jaren was Cor ouderling geweest in Rotterdam en actief betrokken bij het werk van YMCA. De band met de kerk werd losser. Maar weer aangehaald toen hij en zijn vrouw in deze regio kwamen wonen. Cor werd lid van de cantorij. Het zingen versterkte zijn geloof. Nadat zijn vrouw een herseninfarct had doorgemaakt cijferde Cor zichzelf weg om voor haar te zorgen. Ze genoten van de vakantieweken in het Roosevelthuis. Boven de rouwkaart stonden enkele regels uit een gedicht van Toon Hermans. Daarin wordt gezegd dat bij het sterven van een geliefde weliswaar het lichaam is weggenomen maar niet de persoon. Die blijft aanwezig in gedachten en in het hart.  Bij het afscheid van Cor  is Psalm 121 gelezen. Met als kernwoorden: De Heer is uw Bewaarder. Hij bewaart je voor struikelen, Hij bewaart je voor alle kwaad, Hij bewaart je uit- en je ingaan. Logica zegt: daar klopt niks van, ook Cor heeft te maken gehad met kwaad in zijn leven. Maar het hart heeft zo z’n redenen die het verstand niet weet, zei ooit Blaise Pascal. En die redenen kun  je het beste zingen. Zang is niet zelden de taal van het hart. Zo zong Cor zijn onbegrijpelijk vertrouwen op God.
Wie Cor was, blijft bewaard in de harten van zijn kinderen en kleinkinderen; blijft voorgoed bewaard in het hart van de Heer. Aan die Bewaarder hebben wij het leven van Cor toevertrouwd. Dat deze Bewaarder ook degenen gedenken zal die Cor nu zullen missen.
(ds. H.C. van het Maalpad)

Pastoraat
Al heel wat dagen is mw. Janneke de Jonge (Ossendrecht) in het ziekenhuis. Het gaat met haar nu heel langzaam vooruit. We hopen dat die ontwikkeling zich voortzet. Bezoek is slechts zeer beperkt mogelijk, één persoon per dag. Haar man Jan stuurt mij zo nu en dan een berichtje en een foto via de app. We wensen Janneke & Jan en hun kinderen sterkte toe en vertrouwen.

Aanstaande zondag
10 januari hoop ik weer de kerkdienst in Ossendrecht te leiden. Uiteraard wordt u (jij) uitgenodigd om deze digitaal bij te wonen. Want naast het ‘personeel’ zullen er, net als in het voorjaar, weer weinig mensen ‘fysiek’ aanwezig zijn. Ik kijk erg uit naar het moment waarop het mogelijk zal zijn om weer eens een meelees-avond te hebben, gevolgd door een kerkdienst die bezocht kan worden door iedereen die daar behoefte aan heeft. En na afloop kunnen we elkaar dan ooit weer ontmoeten bij een smakelijk bakje koffie en - wie weet -  zelfs bij een koekje van de bakker op Hazeduinen..??      

Veel appjes kwamen bij mij binnen
met gedachten voor de Kerst en voor het jaar 2021. Sommige zijn wat cynisch, zoals die met het bijzondere Kerstmenu van 2020, gevuld met onder meer ‘In de puree’,  ‘Gebakken peren’, en Haagse Bluf. Ik las ook een ludieke berekening m.b.t. datgene wat tijdens de huidige lockdown nog net wel en juist niet mag in de kerststal: naast het gezin van Jozef (twee volwassenen en het Kindeke) kunnen er nog wèl een paar herders in de stal. Maar óók nog eens drie wijzen, dat gaat niet. Die zijn pas op 6 januari welkom, na het vertrek van de herders op uiterlijk 5 januari.
Mooi, en nog te vinden via YouTube: het zeer actuele Kerstverhaal 2020 van Pieter Derks. Maar ook inspirerende gedachten: Eén ding blijft gelukkig wel open: ons hart! En deze:
De beste wensen voor een 2021 - waarin corona weer alleen maar een biermerk is - waarin een Dissel alleen iets van een caravan is - waarin De Jonge gewoon weer doet denken aan kaas - waarin het woord ‘positief’ alleen maar ècht positief betekent - en mondkapjes straks weer alleen door de tandarts en op de OK worden gebruikt.

Ten slotte
Heel wat kerst- en nieuwjaarskaarten kwamen in de afgelopen tijd bij Marjan & mij binnen. En een prachtig boeket vanuit de kerkdienst op de Kerstavond. Het waren stuk voor stuk lichtpunten in (zo nu en dan) best lastige dagen. Onze heel hartelijke dank daarvoor!
Graag wensen wij jou en u voorspoed en geluk, Heil en Zegen toe voor 2021.
Een hartelijke groet. W. Lolkema.
 
Even bijpraten… Even bijpraten…

Na het Nieuwsbericht van gisteravond wil ik u graag wat informatie doorgeven.

Op vrijdag 18 december lag ik goed op schema met de voorbereiding van vier kerkdiensten, twee (later drie) uitvaarten en een kerstviering in een Bergs Tehuis, tot en met zondag 27 december.
Zaterdag voel ik mij gammel. Ik word verkouden. In andere omstandigheden zou ik gewoon doorwerken, voorzien van papieren zakdoekjes, maar nu met corona… Zondagmorgen voel ik mij  niet beter. Aan het begin van de middag word ik getest in Roosendaal. Uitslag: binnen 48 uur. Ik werk nu thuis gewoon door, nog wel steeds verkouden en een beetje ‘half’. Maar verder is alles OK.
Dinsdagmorgen heb ik net alles klaar voor de uitvaart van woensdag in BoZ. GGD belt: uw COVID-uitslag is positief. Foute boel, dus. Er volgt een flink aantal voorschriften die samen ‘isolatie’ heten, geldend t/m in elk geval Eerste Kerstdag. Geen idee waar ik het virus heb opgelopen. Ik heb goed op de anderhalve meter gelet. De mevrouw van de GGD vraagt wat dit betekent voor mijn werk. Veel, in deze volle week. Wat dan? Ik leg het uit. Ze denkt dat ik een interessante baan heb! 😊 Klopt.   

Het echtpaar Van der Geer (beiden ouderling) zal woensdag de uitvaart leiden en haalt bij mij de papieren op. En verder wordt mbt mijn werk alles vrij snel geregeld. Mijn vrouw Marjan moet in quarantaine en is vanmorgen getest. Onze zoon Pieter In Pretoria ZA is twee weken geleden positief getest en is nu vrijwel OK. En inmiddels weer ‘op vrije voeten’.
En nu, op de ochtend van 24 december? Ik voel me beter dan zondag en heb een klein beetje koorts. Ik zit gewoon achter mijn PC. Maar…het virus kan grillig zijn, dus houd ik mijzelf wel goed in de gaten.

Door dit alles wordt qua kerkdiensten uw /jouw kerst ook wat anders dan anders. Het spijt me, maar het is wat het is (zoals in dit jaar al zo vaak is gezegd). Vanavond kunt u gelukkig wel om 21 uur de dienst vanuit onze kerk volgen, zij het alleen digitaal.

Ik wens u mooie en gezegende kerstdagen, vrede en alle goeds!
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,… (Titus 2, vertaling 1951)

Een hartelijke groet. Wim Lolkema, uw dominee.      
 
 
 
17 dec 2020: Berichten van de Bergse Plaat. 17 dec 2020: Berichten van de Bergse Plaat.

Pastoraat
Mw. Janneke de Jonge, Putseweg te Ossendrecht, is al geruime tijd in het Bergse Bravis-ziekenhuis. Ze is ernstig ziek geweest en haar situatie is nog steeds zorgwekkend. De bezoekregeling in het ziekenhuis, m.n. op de IC, is heel streng vanwege corona.
De dochters van Jan en Janneke staan om hun ouders heen. Dochter Marjolein is met haar drie kinderen vanuit Guatemala overgekomen. We mogen bidden om en hopen op herstel. En om wijsheid voor de medici die Janneke verzorgen. En om vertrouwen voor de fam. De Jonge - Blanksma. Een kaartje doet natuurlijk altijd goed: 6e etage Bravis, kamer F 17, Boerhaaveplein 1, 4624 VT  Bergen op Zoom.   
Datzelfde gebed mag er ook zijn voor hen die op een andere manier te maken hebben met zorgen.
Onze cantor-organist dhr. Karel Smagge is op 8 december verhuisd vanuit Roosendaal naar Rijswijk ZH, dichtbij zijn partner Dorry Zaaijer. We zijn hem zeer dankbaar voor het vele wat hij in muzikaal opzicht heeft gedaan en betekend voor onze Gemeente. We hopen op (ooit) een moment van afscheid in één van onze toekomstige kerkdiensten!
Zijn adres is: Onderwatershof app. 323 , van Vredenburchweg 26, 2282 SH  Rijswijk.
We wensen Karel voor de komende tijd heel graag vrede en alle goeds.
En we denken natuurlijk ook aan mw. J.M. van der Plasse-Meijer die al enkele maanden in de buurt van haar dochter woont.  Gegevens: Woonzorgcentrum Prinsenhof, Gr. Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA Leidschendam. Afd. Oranjestein, kamer 2.44 

In mijn kopij
bij Protestantse Gemeente Bergen op Zoom kunt u lezen over de geboorte van Bawan Esmaeili op 19 november. De familie Esmaeili staat ingeschreven bij de PG Bergen op Zoom, maar is met onze Gemeente verbonden. Een heel hartelijke gelukwens aan Aso, Delnyia en Jiwan met de komst van deze dochter en zus! Ik heb haar mogen bewonderen: een heel mooi en lief kindje! En gelukkige ouders en broer.

Kerstdiensten
De avond van 24 december wordt bijzonder! Niet één of twee kerstnachtdiensten, maar een bijzondere tocht door ons kerkgebouw, naar buiten toe, langs verschillende thema’s: Verwondering, Vrede, Verstilling en Verbinding. Dit vindt plaats in verschillende rondes. Het geheel is een opzet vanuit de PG Waalre. Vanuit die Gemeente schrijft men hierover het volgende:
Dit jaar zullen we niet ‘gewoon’ Kerst kunnen vieren. Er is geen ruimte voor overvolle kerken. En de bijeenkomsten die we wél organiseren zullen maar door een klein aantal mensen kunnen worden bezocht. Eind oktober ging een predikant in Dortmund in het ARD programma ‘Wort am Sonntag’
op deze nieuwe en voor iedereen unieke situatie in. Hoe moest dat nu met Kerst, zonder Kerstmarkten, zonder concerten, zonder goed-gevulde kerken? Zijn conclusie: we zullen dit jaar moeten improviseren en andere vormen vinden. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat we daarmee dichter bij het Kerstverhaal komen dan ooit tevoren. Want het begin, de geboorte van Jezus, verliep méér dan improviserend, op zoek naar een plek die zich in eerste instantie niet liet vinden, met mensen die op kraambezoek komen die niets anders waren dan vreemden….
Wat mooi dat er in onze eigen Gemeente een actieve activiteitencommissie is die dit idee met enthousiasme begroet en bendes werk verzet om dit te realiseren! U leest hierover elders in deze rubriek. En, zoals we intussen al gewend zijn: tijdige aanmelding vooraf is nodig.
Op vrijdagmorgen 25 december, Eerste Kerstdag, zijn er twee kerkdiensten. En wel om half tien en om elf uur. Dan kunnen we in elk geval met meer mensen dan dertig onze kerstdienst vieren. Ook hier is inschrijving vooraf nodig. 

Elke zondag
worden vanuit onze kerkdienst de bloemen van de liturgische tafel bezorgd bij iemand of een gezin als groet en/of bemoediging. De kerkenraad heeft besloten dat voortaan tijdens de dienst wordt gevraagd wie de bloemen wil wegbrengen naar de genoemde personen/persoon. Ook u of jij kunt die wegbrenger zijn. Het is fijn als u hieraan wilt meewerken!       

De zeven zussen
is een serie veelgelezen romans van Lucinda Riley. Zeven zussen heb ík nooit gehad, wel één lieve zus. Zeven tantes plus partners had ik wel! Mijn moeder had vier zussen en mijn vader drie. De partners van al die tantes zijn al lang overleden. En op de late zaterdag 5 december overleed in Nieuwe Niedorp (NH) ook mijn allerlaatste tante, vele jaren na mijn ouders, in de hoge leeftijd van negentig jaar. 
Soms vind ik het aardig om iets uit mijn persoonlijke levenssfeer met u te delen. Vandaar dat ik dit hier noem, in de beslotenheid van de maand december. Al die tantes en ooms komen nog even in mijn herinnering...
Ik merk hieraan ook dat ik ‘wat ouder’ word. Maar: nog steeds vol energie en vol liefde voor het werk dat ik dagelijks mag doen! 
 
Tenslotte…
Ik heb een paar vrije dagen vanaf maandagmiddag 4 januari t/m woensdagmiddag 6 januari. Collega Willem Vermeulen is zo nodig paraat.
Bijna aan het einde van dit bijzondere en regelmatig ingewikkelde jaar 2020 wens ik jou en u graag heel mooie en gezegende feestdagen. En natuurlijk ook: Vrede en alle goeds voor 2021, mede namens mijn vrouw Marjan. 
En graag dank ik heel hartelijk de vele vrijwilligers in de PG Woensdrecht en de PG Bergen op Zoom met wie ik in het aflopend kalenderjaar mocht samenwerken. Verwonderd en dankbaar zie ik wat zij aan werk verzetten voor de kerk èn voor de Heer der Kerk. Soms in de ‘schijnwerpers’, meestal achter de schermen. Geweldig! Vuurwerk mag dit jaar niet, maar vuur voor de goede zaak van de kerk (kerkvuur) heb ik gezien. En dat mag wat mij betreft blijven. Ook in 2021.
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
.
 
26 nov 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 26 nov 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Ter Gedachtenis
Hendrika Griffioen - De Pree
8 mei 1933 - 8 november 2020
Hamiltonlaan H’heide / Mariahove
Drie maanden geleden verhuisden Henk & Hennie Griffioen vanuit Hoogerheide naar Mariahove in Ossendrecht. Dat kon niet anders, vanwege de zorg die zij allebei nodig hadden. Henk overleed op 28 september. Daarna gaf Hennie het op. Zij kon, na al die 66 huwelijksjaren, niet verder zonder Henk.
En op de late avond van zondag 8 november kwam ook haar levenseinde.
Mw. Hennie Griffioen werd 87 jaar oud. De drie zonen Willem, Henk en Dick verliezen in heel korte tijd hun beide ouders. En precies zes weken na de uitvaart van Henk waren we op vrijdag 13 november weer bijeen. Niet in de RK kerk zoals op 2 oktober, met ruim honderd mensen, maar in ons eigen kerkgebouw waarmee het echtpaar Griffioen zo verbonden was. Conform de regels van dat moment met plm. dertig mensen. (Nu, op 19 november, is dat alweer anders…)      
We stonden stil bij het leven van Hennie. Ze was een ‘nakomertje’ in het gezin De Pree in Oegstgeest. De jongste van vijf kinderen. Inmiddels zijn al die kinderen èn hun partners overleden. Haar ouders hebben heel wat moeite moeten doen om hun kinderen in de oorlogsjaren te voorzien van voldoende voedsel.
Hennie werkte op verschillende plekken. En ze was voluit moeder. De zonen herinneren zich de ruimte die zij hen gaf om vrienden en vriendinnen thuis te ontvangen. Orgelspelen was één van haar hobbies. Naast haken, breien en het lezen van spannende en soms griezelige lectuur. ‘Ze was een goede moeder’- zeggen haar zonen. Zij èn wij gedenken haar dankbaar en met liefde! Hennie & Henk. Tijdens diverse bezoeken heb ik hen vrij goed leren kennen. Fijne mensen!
Op het papier wat ze hadden gemaakt voor de uitvaart van Hennie stond: Bijbel: 1 Korinthe 13.
Dat hebben we gelezen op 13 november. Het bijzondere gedicht van Paulus over de liefde. Over hùn liefde. Daarna is Hennie begraven naast Henk, op Ter Duinen. In vertrouwen op Hem die leven geeft en leven spaart, ook door de dood heen. Het was bijzonder om in deze maanden contact te hebben met ‘de drie jongens’ en hun partners.  Mogen zij en de kleinkinderen de kracht ontvangen die ze nu nodig hebben.

Pastoraat
Mw. Ann Boonstra, Hoogerheide, was een paar dagen in het ziekenhuis. Ze is nu weer thuis en mag / moet het heel rustig aandoen. We wensen haar en haar man Klaas - twee (meestal) drukbezette mensen - daarmee veel sterkte.  En mw. Janneke de Jonge - Ossendrecht - ondergaat momenteel verschillende medische onderzoeken. Dat is best spannend. Sterkte en geloof (in de zin van vertrouwen) toegewenst!  

Kerkdienst 29 november
We - vooral dhr. Wim van Geest - hebben een veilige manier uitgedacht om het Heilig Avondmaal te vieren. (Heilig moet in deze tijd vooral Veilig zijn!) Dat hopen we te doen op deze eerste zondag van de Adventstijd 2020. Alleen de diaken hoeft te lopen. Hij reikt u/jou brood en wijn aan. Veel dingen gaan in deze coronatijd anders dan anders. En natuurlijk ontkomen ook wij als kerkelijke Gemeente daar niet aan.
In onze kerkdienst staan we tevens stil bij het vijftig-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Huub & Vrony de Feiter uit Huijbergen. Ze trouwden kerkelijk op zondag 29 november 1970 in ‘s Gravenhage. We wensen hen en hun familieleden heel hartelijk geluk met deze dag en Gods nabijheid voor de verdere toekomst. 

Relivisie Extra.
Hebt u ‘m al gezien? Of jij? De uitzending van vrijdag 13 november. Naast andere mooie elementen (o.a. orgelspel door dhr. Piet den Ouden met zang van leden van onze cantorij) vertelde Djeden Stekelenburg - 12 jaar jong - boeiend over zijn beleving van ons kerk-zijn en over zijn ervaringen in Israël. Prachtig!  Hij liet stenen uit Jeruzalem en Galilea zien. Dank je wel, Djeden! Zuid-West-TV heeft een digitaal archief en daar kun je/u de uitzending bekijken.

Ten slotte
Een spreuk van VISJE om over na te denken:
Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat?  
We zijn er als Gemeente immers niet alleen voor onszelf, maar mede voor de samenleving waarvan we deel uitmaken.
En op de drempel van de Adventstijd: een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.   
     
Oecumenische wintercyclus spiritualiteit.
Doordat we voorlopig nog steeds worden geconfronteerd met het Covid-19 virus is binnen onze werkgroep besloten om de komende cyclus te verzetten naar seizoen 2021/2022.
De avonden in dit winterseizoen vervallen. We vinden het heel vervelend dat we hiertoe hebben moeten besluiten maar het is niet anders. De veiligheid van iedereen staat voorop. We hopen in het voorjaar weer met volle energie  te kunnen beginnen met het nieuwe seizoen. Wij houden u op de hoogte!
W. Lolkema.
 
12nov2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 12nov2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Pastoraat
Vanwege de nieuwe maatregelen mbt corona, ingaande op 4 november,  doe ik momenteel niet veel (zoals dat tegenwoordig heet) fysiek bezoekwerk. Ik kan u natuurlijk wèl bellen. (En u mij ook. Ga gerust uw/je gang.) Dan kunnen we altijd bespreken of een ontmoeting bij u aan huis mogelijk is.  
Deze week schrok ik van een telefoontje van Dick Griffioen te Hoogerheide. Dick is de jongste zoon van Henk & Hennie. Hij vertelde mij dat het met zijn moeder in Ossendrecht (Mariahove) niet goed gaat. Er zijn grote zorgen rondom haar algehele situatie. Ik heb Hennie bezocht en deel die zorgen. En dat zó kort na het overlijden van Henk. We wensen alle betrokkenen sterkte en vertrouwen toe. 
Onze cantor-organist Karel Smagge moest na een val in Revapark Wiekendael, Roosendaal, worden opgenomen in Bravis Bergen op Zoom. Daar is hij op 22 oktober geopereerd. Sinds 30 oktober is hij weer terug in Revapark, kamer 121. Hij mag bezoek ontvangen, na contact met tel. nr. 088 5573790.
Men verwacht dat hij tot in december in Wiekendael zal zijn. Ook Karel en zijn partner Dorry wensen we alle goeds toe. Adres Revapark: Kalsdonksestraat 89 , 4702 ZB  Roosendaal.     
En die wens geldt ook voor al onze andere gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of andere zorgen. En voor de jongere leden van onze Gemeente hopen we dat zij, ondanks corona, hun dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen voorzetten, incl. hun school en studie.

Oecumenische kerkdienst op 15 november
Deze hoop ik samen met pastor Jeroen Houben te leiden. De dienst stond op het programma voor zondag 22 maart, maar corona zette er toen een streep doorheen. Het is een viering in het kader van de Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit, met als thema: Iets nieuws…is het al te zien? Vier leden van onze cantorij werken aan de dienst mee!
En zoals u (je) weet dient u zich nog steeds op te geven bij onze scriba mw. Statema als u een kerkdienst wilt bijwonen.

Kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
22 november                                                                                                                                      
Op deze zondag gedenken we in onze dienst de leden van onze Gemeente die ons na eind november 2019 door overlijden zijn ontvallen. We doen dat voor Gods Aangezicht, met liefde en respect. En dankbaar voor wie zij waren! Zusters en broeders in het geloof. De overledenen zijn:
  • mw. M.M. van der Peijl Hamelink, overleden op 24 februari, 85 jaar
  • dhr. G.P. Meulenberg, overleden op 24 februari, 96 jaar          
  • dhr. Th. Straub, overleden op  18 april, 88 jaar
  • dhr. J.J. Oranje, overleden op 23 april, 85 jaar
  • dhr. J.A. van den Dorpel, overleden op 8 juli, 77 jaar
  • dhr. L.M.A. van Vrouwerff, overleden op 25 augustus, 76 jaar
  • dhr. H.D. Griffioen, overleden op 28 september, 89 jaar.
De familieleden/contactpersonen van de overledenen worden persoonlijk uitgenodigd voor onze kerkdienst van 22 november. We wensen hen allen veel sterkte.

Mee-lezen / preekvoorbereiding
Dat had ik graag weer willen doen op maandagavond 16 november. Maar dan zitten we nog in de periode van twee weken na 4 november, toen nieuwe en strengere coronamaatregelen ingingen. Dus veiligheidshalve slaan we de bijeenkomst een keer over. Helaas! Maar: er komt wéér zo’n avond, hopelijk in december.

Zuid-West-TV
Op dinsdag 10 november worden er opnamen in onze kerk gemaakt voor het programma Relivisie Extra van Zuid-West-TV. Deze opnamen zijn vanaf vrijdag 13 november te zien via ZIGGO kanaal 40 en KPN kanaal 1420. Van harte aanbevolen!

Trump opnieuw in het Witte Huis…
dat is het vurige gebed van dominee Paula White. Zij behoort tot de persoonlijke staf van de Amerikaanse president. Op 4 november heeft ze hartstochtelijk gebeden tot God. Haar motto is: Wie zich tegen Trump keert, keert zich tegen God. Zóó, dat is me nogal wat, als je iets weet van diverse twijfelachtige spelletjes die The Donald in de afgelopen jaren heeft gespeeld. Zeker met betrekking tot de verkiezingen van 3 november. Hopelijk zal het democratisch proces duidelijkheid geven!
Mrs. White zegt onder andere dat ze blijft bidden totdat de overwinning voor Trump veilig is. Ook vertelt ze in haar gebed dat ze het geluid van de overwinning al kan horen!!
Vandaag, 5 november, weten we nog niet of het gebed van de dominee is verhoord. Wanneer u dit leest weten we dat hoogstwaarschijnlijk / hopelijk wel.
Het is altijd spannend om geloof en politiek op deze manier te vermengen. Dat weten we sinds de dramatische jaren veertig van de vorige eeuw.  In een andere context zegt prof. Manuela Kalsky: Je kunt JHWH (de Heer) niet voor je karretje spannen. Je kunt er geen machtsmisbruik of onderdrukking mee legitimeren. 
Maar ho-es…heeft president Trump dan niets goeds gedaan? Vast wel. Hij was bovendien democratisch gekozen. Maar in de afgelopen jaren zagen we ook een aantal kwalijke zaken.  
Wat is dan verstandig? Naar mijn idee: eerbiedig God vragen om zijn leiding in de vaak ingewikkelde processen die zich in een mensenleven en in de samenleving kunnen voordoen. En bidden om rust en om wijsheid; zeker als dingen anders uitpakken dan je had gedacht. 

Ten slotte:
Een passend motto uit de Kerkenwerkagenda van dit jaar, opgeschreven toen de meeste mensen nog geen enkel benul hadden van corona: Zorgen moet je doen, niet maken!
Sterkte voor jou en u.
Een hartelijke groet. W. Lolkema.
 
15 okt 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 15 okt 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Ter Gedachtenis:
Hendrik Dirk Griffioen
14 juli 1931 - 28 september 2020
Hamiltonlaan H’heide / Mariahove

Dhr. Henk Griffioen is van ons heengegaan in de leeftijd van 89 jaar. We namen afscheid van hem op vrijdag 2 oktober in de RK St. Gertrudiskerk in Ossendrecht, gevolgd door de graflegging op Ter Duinen. Zijn overlijden kwam na een huwelijk van maar liefst ruim 66 jaar met Hennie de Pree. 
Wat heeft Henk een rijk en goed-gevuld leven gehad! Hij was het eerste kind in het gezin van zijn ouders, dat uiteindelijk acht kinderen zou gaan tellen. Al op jonge leeftijd moest hij de rol van vader op zich nemen omdat zíjn vader in de oorlog werd weggevoerd naar Duitsland. In die jaren moest het gezin verhuizen naar Valkenburg (ZH) nadat hun huis in Voorschoten was getroffen door een vijandelijke granaat.
Henk werkte een aantal jaren als Marechaussee. Daarna klom hij op tot een belangrijke functie bij technische groothandel Stokvis, waar hij leiding gaf aan 150 werknemers.
Henk was een doorzetter. Hij had grote gaven van hart en handen. Zo bouwde hij o.a. een zomerhuisje en voegde ooit twee ‘halve’ auto’s samen tot een ‘nieuwe’ auto. Geen klus was voor hem te groot.  En daar mochten ook wij als Gemeente van meegenieten tijdens de verbouwing van onze kerk, nu zo’n vijftien jaar geleden. Henk was de (uit-)denker en de doener. Een organisator pur sang. Lid van onze (destijds) kerkvoogdij. Koster, samen met zijn vrouw. Een sterke bas in onze cantorij. Een diep-gelovig man. Een liefhebbend en geliefd echtgenoot en vader van drie zonen.
Henk zou zeker het bovenstaande in alle eenvoud hebben gerelativeerd. ‘Ik heb talenten gekregen. Daar ben ik dankbaar voor en ik heb ze gebruikt’ - hoor ik hem zeggen. Hennie stond hem trouw terzijde.
Mijn bezoeken aan en ontmoetingen met hem & Hennie (voor wie hij jaren lang trouw heeft gezorgd) waren altijd bijzonder. Moedig en zonder (zichtbare) angst zag hij zijn naderend levenseinde tegemoet. Door de ziekte die hem had getroffen was hij lichamelijk òp. Maar geestelijk bleef hij helder tot aan het einde. 
We vertrouwen hem dankbaar toe aan onze hemelse Vader, in het geloof dat Henk bij Hem veilig is. Mag Hij ook nu aanwezig zijn in het leven van Hennie en de (klein-)kinderen en van allen die Henk missen. Een hemelse Vader die aanwezig is nu deze aardse vader en echtgenoot zijn laatste ademtocht heeft gegeven.

Revapark, Wiekendael, Roosendaal
Dat is momenteel de plek waar onze cantor-organist dhr. Karel Smagge verblijft.  In de vorige uitgave van dit blad meldde ik u zijn verblijf in Bravis-Roosendaal, na een val op 17 september. Hij is in Bravis onderzocht en behandeld. Ook in Revapark neemt hij deel aan therapie. Bezoek aan Karel is mogelijk, maar in deze tijd van corona alleen onder strikte voorwaarden en bij voorkeur alleen na telefonisch contact met Karel of zijn partner Dorry. We wensen hen beiden sterkte en geloofskracht toe.
En natuurlijk ook aan andere leden van onze Gemeente die te maken hebben met ziekte of herstel.
Zo waren Kees & Carla Colpaart (Woensdrecht) enige tijd in quarantaine, nadat hun zoon Arjan positief was getest op corona. Ook hem (in Dronten) / hen wensen we veel sterkte!  

Kerkdiensten
We wilden graag Avondmaal vieren op zondag 4 oktober en hadden daarvoor een manier uitgedacht.
Maar nieuwe ontwikkelingen in de pandemie maakten dit minder gewenst. Veiligheid voor alles, zeker in de kerk. En nu is de situatie dat we weer terug gaan naar een maximum aantal van dertig kerkgangers. Niettemin kan het Evangelie blijven klinken. En we mogen ons erdoor laten inspireren! 
Aanmelding vooraf bij onze scriba is nog steeds nodig.  
En zo houden we op zondag 18 oktober onze najaars-ZWO-dienst. Daarin staan vooral ‘Sterke vrouwen in West Papoea’ centraal. Dit is één van de projecten van Kerk in Actie. Helaas was het niet mogelijk om één van deze dames voor onze kerkdienst uit te nodigen (daarvoor hebben ze het volgens mij ook veel te druk…). Maar door beeld en verhaal hopen we toch iets van hun leven  dichtbij te brengen. We lezen een gedeelte van het tweede hoofdstuk van het bijbelboek Ruth. Welkom!   

Een verademing…
Nee, ik zit niet met een kopje thee, in het holst van de nacht, voor de televisie om een Amerikaans verkiezingsdebat te bekijken. Mensen die dat wèl doen zijn er maar zat in ons land.
Maar een stukje ervan bekijken, op een later tijdstip, is wel nuttig. En wàt een vertoning was het debat, of beter gezegd: de confrontatie, tussen de heren Trump en Biden. Nee, dan liever het debat, deze week, tussen Harris en Pence. Een verademing! Hoewel veel vragen ontwijkend werden beantwoord kregen we een beter beeld dan in het eerste debat van de zaken waar het in de VS echt om gaat. Zouden de running mate en de huidige vice niet meer geschikt zijn voor dit o zo belangrijke ambt?
Het gaat hier immers om een functie die van grote invloed is op de toestand in de wereld. Moge diegene winnen die niet alleen van grote waarde is voor 330 miljoen Amerikanen, maar ook voor zeven miljard bewoners van onze planeet (de dieren niet meegerekend.) Immers, die planeet is allereerst Zijn Schepping!

Vrije dagen
Ik heb een week vakantie vanaf zondag 18 oktober (na de kerkdienst) t/m zaterdag 24 oktober. De collega’s Vermeulen (BoZ) en Van het Maalpad (Halsteren) nemen zonodig waar. De ambtsdragers zijn hiervan ook op de hoogte.

Ten slotte
Een citaat van Mahatma Gandhi uit de Kerkenwerkagenda 2020:
Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.
Een hartelijke groet aan jou en u. Blijf gezond!
In Hem verbonden. W. Lolkema. 
 
ZWO dienst 18 oktober
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbel studies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.
Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.

Kopij kerk blad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 21 oktober, 20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.

 
 
Uit het kerkblad van 1 okt 2020. Uit het kerkblad van 1 okt 2020.
Wij gedenken met respect
ons gemeentelid dhr. L.M.A. (Bert) van Vrouwerff in Hoogerheide. Hij overleed op dinsdag 25 augustus, kort na zijn 76e verjaardag. Zijn uitvaart vond plaats in besloten kring. Dhr. Van Vrouwerff was één van ons, belijdend lid van onze Gemeente. En zo mogen wij hem ons herinneren: als organist (in het verleden) en als mede-gelovige. Mag hij rusten in vrede. Zijn vrouw en de mensen om haar heen wensen we veel sterkte toe.  

Pastoraat
Op dinsdag 15 september kwam mw. J.M. van der Plasse (Ossendrecht) lelijk te vallen. Ze is de dag daarna geopereerd in het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal. Dhr. Wolter Smit, inmiddels oud-ouderling, heeft haar daar bezocht. En ikzelf ook. De revalidatie zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. Daarom heeft haar dochter Els, wonend in Leidschendam, kunnen regelen dat haar moeder dààr kan revalideren. Zodoende is mw. Van der Plasse op 23 september verhuisd naar: Woonzorgcentrum Prinsenhof, Gr. Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA  Leidschendam, afdeling Oranjestein, Kamer 2.44. We wensen haar en de mensen om haar heen heel veel sterkte en geduld toe. En kracht van onze God. Een kaartje van u of jou is vast zeer welkom!
Op donderdag 17 september maakte onze organist Karel Smagge (Woensdrecht) een ernstige val. Ook hij is voor behandeling opgenomen in Bravis-Roosendaal, kamer 4B-22. Hem en zijn partner mw. Dorry Zaaijer (Leidschendam) wensen we veel sterkte.
De gezondheid van dhr. Henk Griffioen (Mariahove k. 46, Ossendrecht) gaat langzaamaan verder achteruit. Als ik hem bezoek ervaar ik vrede, berusting en vertrouwen. Die vrede wensen we ook graag hem, zijn vrouw en kinderen toe.  

Kerkdiensten
Op zondag 4 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn. We zijn bezig om uit te denken hoe we in deze coronatijd op die zondag het Avondmaal kunnen vieren. Vermoedelijk zal dat wel lukken, zij het op een iets andere manier dan gebruikelijk. Met ons allen in een kring, vrij dicht bij elkaar, kan wel voor mensen uit één huishouden, maar verder echt niet. Dus er wordt aan gewerkt. U, je bent hartelijk welkom! Intussen zijn we dankbaar voor ‘solo-zangers’: één, twee of drie per zondag. Wat fijn dat gemeenteleden zich hiervoor beschikbaar stellen! Mocht u ook vrij behoorlijk kunnen zingen en ook weleens willen meewerken aan een kerkdienst, meldt u zich dan bij mij aan! Of bij dhr. Wolter Smit, tel. 673069. Het gaat niet om een optreden als zanger(-es) maar om samen gemeente zijn; en om wekelijks de liturgie kunnen vieren, in deze lastige tijd. Die we toch beleven als (PKN-jaarthema) Het Goede Leven!
Om alvast te noteren: op donderdagavond 8 oktober houden we weer een meelees-avond in de Oude Pastorie in Ossendrecht, aanvang 19.45 uur. We richten ons op de kerkdienst van zondag 18 oktober. Het aantal deelnemers is, vanwege corona, beperkt. Wilt u zich vóór 8 oktober bij mij (tel. 314466) of bij mw. Gerda Kap (tel. 613198) aanmelden? Aanmelding via E-mail is ook welkom.

Gesprekskringen
In ‘mijn’ andere Gemeente, PG Bergen op Zoom, hoop ik wat groepenwerk te kunnen starten. U, jij bent daar ook welkom! Allereerst in de Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, Bergen op Zoom.
En bij voldoende belangstelling ook in de Oude Pastorie in Ossendrecht.
+ Vanaf dinsdag 13 oktober, aanvang 20 uur: een aantal avonden over het boek ‘De zin van het leven’, een boeiend boek van journalist Fokke Obbema over dit thema. Aanmelding: vóór vrijdag 9 oktober bij mij.
+ Vanaf dinsdag 3 november, aanvang 20 uur: de start van een gemeentegroeigroep. Een pastorale gespreksgroep die maandelijks bijeen komt. Met als centraal element: een pastoraal bijbelgesprek.
(dus net iets anders als een bijbelstudie.) Aanmelding vóór 29 oktober bij mij.
Ik verstuur hierover binnenkort uitgebreidere informatie via nieuws@pkgw.nl; hebt u geen computer, dan kent u vast wel iemand die u via haar/zijn PC wil laten meelezen. 

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u, vrede en alle goeds.
W. Lolkema. 

 
 
Diverse activiteiten Diverse activiteiten
Beste mensen van de PG Woensdrecht.
In Rond de Kerken van 1 oktober kon u lezen over enkele toerustingsactiviteiten.
Ik bied deze dit jaar allereerst aan in Bergen op Zoom, Ontmoetingskerk, Bolwerk - Zuid 134,
4611 DX. En u / je kunt meedoen!
Maar: als er behoorlijk wat animo vanuit ONZE Gemeente is, kan ik deze activiteiten daarnaast óók in de Oude Pastorie doen. Sowieso is het natuurlijk mogelijk om een latere bijeenkomst van ‘De zin van het leven’ en de Groeigroep een (paar) keer in ONZE Pastorie te doen.
En daarnaast zijn er nog regelmatig de meeleesavonden en de bijeenkomsten van de oecumenische wintercyclus Spiritualiteit.
Een hartelijke groet. W. Lolkema.

Zes avonden: De zin van het leven - vanaf 13 oktober 2020.

Vanaf oktober 2018 publiceerde journalist Fokke Obbema veertig prikkelende gesprekken met uiteenlopende gesprekspartners. Onder hen vinden we o.a. een psychiater, een advocaat van de Amsterdamse Zuidas, een zangeres, een dominee en een schrijver. De eerste vraag in al die gesprekken luidt telkens: Wat is de zin van ons leven?
Deze gesprekken zijn gebundeld in het boek De zin van het leven - gesprekken over de essentie van ons bestaan.
Over dit boek praten we op zes avonden, te beginnen op dinsdagavond 13 oktober om acht uur in de Ontmoetingskerk Bergen op Zoom. U / je kunt zich voor deze avonden bij mij aanmelden tot en met donderdag 8 oktober. Dit kan (bij voorkeur) via E-mail: w.lolkema@gmail.comTelefonische aanmelding kan ook: 0164 - 31 44 66.
U / je kunt het boek van Fokke Obbema zelf kopen of bestellen bij één van onze plaatselijke boekhandels. Of u bestelt het digitaal via bol.com  Lukt dit u om één of andere reden niet, meldt dat dan bij uw aanmelding!
Het boek telt 368 bladzijden en kost 22,99 Euro.  ISBN 978 90 450 3932 9
W. Lolkema.

Gemeentegroeigroep - vanaf 3 november 2020

Een Gemeentegroeigroep (GGG) is een maandelijkse pastorale gespreksgroep waarin het bijbelgesprek een belangrijk onderdeel vormt. Achtergronden van een bijbelgedeelte worden besproken. Maar daarnaast wordt doorgepraat over de vraag: wat betekent dit gedeelte voor mij, voor ons, in mijn/onze situatie?
Voorafgaand aan het bijbelgesprek bespreken we telkens wat we in de afgelopen weken hebben meegemaakt, althans voorzover we dat willen delen.  We sluiten af met een gebedsmoment. Het nu lopend jaarthema is: Durf Daniël te zijn!
In principe is de GGG een huiskring, bij iemand thuis dus. Maar we beginnen in de Ontmoetingskerk Bergen op Zoom. En wel op dinsdagavond 3 november om 20.00 uur. 
Deze eerste avond is geheel vrijblijvend. U maakt kennis met de GGG en kunt vervolgens beslissen of u wilt deelnemen.
U / je kunt zich voor deze eerste avond aanmelden bij mij aanmelden tot en met woensdag 28 oktober. Dit kan (bij voorkeur) via E-mail: w.lolkema@gmail.comTelefonische aanmelding kan ook: 0164 - 31 44 66. (niet van 18 t/m 24 oktober).
W. Lolkema.

 Bonhoeffer - Een Goed Verhaal

We praten een ochtend over een preek van Dietrich Bonhoeffer, de bekende predikant-theoloog die op 9 april 1945 op bevel van Adolf Hitler van het leven werd beroofd. En wel op vrijdagmorgen 13 november om tien uur in de Ontmoetingskerk. Wilt u zich uiterlijk op maandag 9 november bij mij aanmelden als u aan de ochtend wilt deelnemen? Via E-mail: w.lolkema@gmail.com Of telefonisch: 0164 31 44 66.  Welkom! 
W. Lolkema.
 
 
Kerkdienst zondag 10 mei 2020. Kerkdienst zondag 10 mei 2020.

Aanstaande zondagmorgen kunt u / je meeluisteren met de ‘kindvriendelijke’ kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. De dienst is vast ook leuk voor ‘grote’ mensen! We beginnen om ELF uur. www.kerkomroep.nl
Er is al een hele poos geen ‘gewone’ kindernevendienst geweest. En daarom houden we a.s. zondag een kindergesprek via ZOOM. Via de computer, dus! Hier doen een paar gezinnen / kinderen aan mee. Je / u kunt meeluisteren via kerkomroep.nl

Klokken van Troost en Hoop.
Zeven keer hebben ze op de woensdagavond geluid, de klokken van Troost en Hoop. Een aantal keren gevolgd door een kort Avondgebed vanuit de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. De Nederlandse Raad van Kerken is er nu mee gestopt. En wij volgen de Raad daarin. We hopen dat u HOOP hebt geput uit het geluid van de klokken!
En we gaan nu op vrijdagmorgen 15 mei verder met ‘De Bergse Fruitmand, een (muzikaal)
Experiment’, van tien tot twaalf uur. U kunt meeluisteren via www.kerkomroep.nl en inbellen via tel.nr. 0164 – 236165. Zie verder Rond de Kerken van 7 mei, pagina 3.

Op de thee…bij de dominee.
Van verschillende gemeenteleden hoor ik dat zij het onderling contact rondom onze kerkdiensten missen. Dat kan ik me goed voorstellen en ik wil er graag op ‘inspelen’.
U (je) kunt met mij bijpraten aanstaande donderdag 14 mei van 15.00 tot 16.15 uur. Ik kom naar de Oude Pastorie in Ossendrecht, u ook en jij of u kunt een kwartiertje of twintig minuten bijpraten. Kopje thee of koffie erbij, koekje… anderhalve meter afstand minimaal, uiteraard. Bij droog en zonnig weer zitten we in de kerktuin.
Ik kan er ivm de maatregelen helààs geen groepsontmoeting van maken…
Lijkt het u / jou wat? Dan hoor of lees ik het graag van tevoren van u vóór a.s. donderdag.
Een mailtje lijkt me het handigst: w.lolkema@gmail.com Bellen mag ook: 0164 31 44 66.
Schrijf of zeg erbij welk tijdstip uw voorkeur heeft!
Jammer voor onze gemeenteleden in België… maar telefonisch contact kan ook.
W. Lolkema.


 
 
Rond de Kerken 23jan20 Rond de Kerken 23jan20
Diversen
+ Op maandagavond 3 februari houden we weer een meeleesavond.  We beginnen om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Het leesrooster voor zondag 9 februari vermeldt o.a. Matthéüs 5: 13 t/m 16. Neemt u zelf een Bijbel mee? Niet elke vertaling is goed, maar wel elke vertaling (of hertaling) is heel erg welkom!
+ En verder kunt u (je) in mijn kopij bij PG Bergen op Zoom lezen over mijn a.s. intrede in deze Gemeente op zondagmorgen 2 februari. Het wordt een bijzondere dag voor mijn vrouw Marjan en mij. En voor onze kinderen die elders wonen.

Thirty-seven degrees, sir -
zei de man achter de bar in de Namibische woestijn op 11 januari aan het begin van de middag, toen ik hem vroeg hoe warm het was. 37 graden. Te lang op blote voeten in het zand lopen leverde gegarandeerd blaren op. Wat een week was dat, van 6 t/m 12 januari! We deden mee met een camping-safari.
Marjan en ik hielden drie weken vakantie in Zuid-Afrika en Namibië. Samen met onze dochter Maike, schoonzoon Jeroen en kleindochter Marie. En samen met onze zoon Pieter die met zijn vriendin Madina in Pretoria woont en werkt. Tijdens onze dagen in Namibië waren onze kinderen en kleindochter een aantal dagen in Durban.
Onze dochter woonde en werkte in het verleden twee keer een half jaar in Pretoria. Eerst als vrijwilligster via Kerk in Actie en later voor haar afstuderen. En mijn schoonmoeder van bijna 94 heeft inmiddels 85(!) jaar lang een correspondentievriendin in ZA. 
Pieter en Madina waren een geweldige gastheer en gastvrouw voor ons. Het is prachtig om te zien hoe zij na anderhalf jaar thuis zijn in hun woonplaats en in die samenleving.
Na een eerdere uitgebreide rondreis door Zuid-Afrika in 2007 hebben we nu opnieuw van alles gezien. Teveel om op te noemen. Een wildpark, een tocht door de woestijn, een begeleide wandeling door de wijken Berea en Hillbrow in Johannesburg: wijken met enorme sociale en economische problemen, waar een hulporganisatie probeert licht te scheppen in de diepe duisternis van de mensen. Nog altijd is er een grote verdeeldheid in de Zuid-Afrikaanse samenleving…
We brachten met ons zessen (en de kleine Marie op bed) de Oudejaarsavond door. En we woonden twee Afrikaanstalige kerkdiensten bij in de Oostkerk, waar onze dochter ‘gewoon’ weer kennissen tegen het lijf liep en Afrikaans begon te praten.
We zijn sinds vrijdag de 17e weer thuis! En we zijn weer klaar om hier de dingen te doen die we mogen doen.
Ten slotte
Een hartelijke groet.
W. Lolkema
 
Rond de kerken 31 okt 2019 Rond de kerken 31 okt 2019
Oecumenische regio-viering Tante Louise
Nu ik deze kopij schrijf, ben ik net terug van deze viering uit Halsteren. Het is donderdag 24 oktober en de viering voor Bergen op Zoom en de ‘noordelijke’ locaties van Tante Louise is achter de rug. Het was een mooi feest in de RK kerk  in Halsteren, met veel belangstelling van cliënten van Tante Louis, een aantal familieleden en heel wat begeleiders. De viering stond in het teken van ‘75 jaar na de bevrijding’ van onze regio, in oktober 1944. De dankbaarheid jegens onze God en onze bevrijders was voelbaar!
Als maar liefst vijf voorgangers hebben we ons beste beentje voorgezet om er iets moois van te maken, samen met organist Edu de Goffau en de gelegenheidscantorij olv Annemiek Vogels. En na afloop was er gezelligheid en ontmoeting, met koffie, thee, iets heel lekkers en… (voor diverse mensen) een advocaatje.   
Vóór en nà zo’n viering vindt een enorme logistieke operatie plaats. Tientallen bewoners van de diverse locaties worden vervoerd  naar Halsteren en na afloop weer terug. Velen komen in hun rolstoel (en dus in rolstoelbusjes). Wat geweldig als dit allemaal weer lukt door de inzet van velen. Zo hebben we echt onze vrijheid gevierd! 
Op de terugweg naar Bergen op Zoom zag ik verschillende huizen waar de Canadese vlag wapperde. Geweldig! Want we mogen nooit vergeten wie hebben gevochten en (in veel gevallen) hun leven hebben gegeven voor ONZE vrijheid. Jonge mensen uit (vooral) Canada die dit land helemaal niet kenden maar die werden geroepen - of opgeroepen - om hier het gevecht met de bezetter aan te gaan…  Letterlijk on-voor-stel-baar. Om in diepe dankbaarheid heel erg stil van te worden. 
 
Ten slotte
Graag verzoek ik u om mij te betrekken bij uw wel en wee! - schrijft mijn collega Vermeulen regelmatig. Dat geldt ook voor mij. Als u belt naar 0164 31 44 66 of naar 06 17 24 64 10 wordt u direct (of als ik onderweg ben iets later) te woord gestaan. 
Als dit blad verschijnt, heb ik overigens enkele dagen (t/m 2 november) vrijaf. Maar de mobiele telefoon is altijd in de buurt.
Een hartelijke groet. W. Lolkema. 
 
Rond de kerken 17 okt 2019 Rond de kerken 17 okt 2019
Kerkdienst
Op 27 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn in onze kerkdienst. De cantorij zal aan de dienst meewerken. Omdat dit het weekend van 75 jaar na het einde van de oorlog is, zullen we ook bij de bevrijding stilstaan. De cantorij zal o.a. het Wilhelmus in zijn meest originele vorm zingen. Deze wijkt af van de bekende versie!  
In eerste instantie waren er mooie plannen voor een oecumenische bevrijdingsviering in Hoogerheide op zaterdagavond de 26e. Maar door enkele problemen aan Rooms-Katholieke kant kan dit ‘feestje’ niet doorgaan. Heel jammer! We hopen op en kijken uit naar een volgende gelegenheid. 
Meelezen
Op woensdagavond 16 oktober is er weer gelegenheid voor preekvoorbereiding c.q. meelezen. Dit heeft betrekking op de kerkdienst van 27 oktober. We gaan van start om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Welkom!
En verder…
zijn er vérgaande plannen om een jeugdwerker aan te trekken voor de vier PKN-Gemeentes op de Brabantse Wal.  Er wordt nagedacht over een profiel voor deze vrouw/man en over de sollicitatieprocedure.
Ook de financiering is een belangrijk punt van aandacht. Voor de Gemeente in Bergen op Zoom is deze al rond, voor de andere drie Gemeentes (Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht) nog niet. Maar de vooruitzichten zijn positief!
Wat een prachtige culturele avond hadden we op donderdag 10 oktober! Carla Boven & Henk Kievit uit Hattemerbroek namen ons mee in het ontstaan en de geschiedenis van Taizé: de oecumenische broedergemeenschap in de Bourgogne waar elk jaar vele duizenden jongeren te gast zijn (en ook een X-aantal ouderen.) Ook maakten we kennis met Taizé zoals dat nu is.
Toen ik naar het filmpje uit 2012 keek en al die jonge mensen zag…, dacht ik aan mijn/ons eerste bezoek aan Taizé , met een clubje studiegenoten van de VU. Zomer 1979, in een geleende auto, veertig jaar geleden, ik was 22 jaar. We waren er een hele week en genoten van de spiritualiteit die je haast met de handen kon tasten. Al die jongeren en de prachtige diensten in de Verzoeningskerk. Heel eenvoudig, maar wat een mooie liederen en wat een weldadige stilte. Daarna was ik er een heel aantal keren, waarvan drie keer een hele week (in 1981,2002 en 2017.)
Na de uitleg van Henk & Carla was er een viering in de stijl van Taizé. Vooral het lied Bénissez le Seigneur werd helemaal gezongen zoals men dat in Taizé doet. Prachtig!
 
Ten slotte
Ik heb enkele vrije dagen vanaf woensdag 30 oktober t/m zaterdag 2 november. 
Collega Willem Vermeulen is zonodig paraat. 
Een hartelijke groet, vrede en alle goeds!
W. Lolkema.
 
Rond de kerken 3 okt 2019 Rond de kerken 3 okt 2019

Boeiende avonden!
De commissie Culturele Avonden en de oecumenische werkgroep Spiritualiteit  starten in de komende tijd weer met een nieuw jaarprogramma. De eerste culturele avond is op donderdag 10 oktober in ons kerkgebouw, aanvang 20.00 uur. Het wordt ongetwijfeld een heel boeiende bijeenkomst over Taizé. De broedergemeenschap van Taizé (Bourgogne, Frankrijk) is in de jaren veertig van de vorige eeuw ontstaan olv broeder Roger Schutz (1915 – 2005). Anno 2019 is het nog altijd een gastvrije gemeenschap waar jaar na jaar duizenden jongeren een week verblijven voor ontmoeting en voor het ontvangen van goed geestelijk voedsel. En voor uitwisseling en veel plezier.
De eerste van vijf spirituele avonden is op woensdag 20 november. De oecumenische werkgroep heeft dit jaar gekozen voor het jaarthema ‘Wees niet bang’. Verschillende sprekers nemen ons, vanuit hun deskundigheid, dit seizoen mee in deze thematiek. De spreker op 20 november is pastor en  theoloog Jan Brok, met het onderwerp: ‘Nieuwe vormen van spiritualiteit: dreiging of groeikans?’
Aanvang 19.45 uur, ontmoetingsruimte van de parochiekerk te Hoogerheide.
 
Kerkdienst
Op zondag 6 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn. Het wordt onze najaars-ZWO-dienst. We staan stil bij de situatie van de Rohingya in Bangla Desh. Bijna 1 miljoen Rohingya zijn de afgelopen twee jaar gevlucht van Myanmar (voorheen Birma) naar vluchtelingenkamp Kutupalong in Bangla Desh. Dat is niet alleen zeer ingrijpend voor de Rohingya maar ook voor de overheid van Bangla Desh. Onze ZWO-commissie heeft zich verdiept in deze situatie en samen met mij de dienst voorbereid. Het motto voor de dienst is: Wij willen naar huis, als het veilig is.
We vieren op deze zondag tevens het Heilig Avondmaal. Dat past bijzonder goed op een ZWO-zondag.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.

 
 
Rond de kerken 29 aug 2019 Rond de kerken 29 aug 2019
Kijk hier voor de pastorale mededelingen.

Op zondag 1 september hoop ik opnieuw uw voorganger te zijn. Dan werkt het Dutch Christian Choir (DCC) mee aan onze kerkdienst. Het DCC is een West-Brabants koor dat regelmatig een koorreis maakt, in binnen- en buitenland. En in de periode tussen die reizen werkt men graag mee aan kerkelijke vieringen. En wij mogen hen verwelkomen op 1 september. Na afloop van de dienst is er zoals gebruikelijk koffie e.d. en bent u / jij hartelijk welkom om deel te nemen aan onze pubquiz. 
Dit wordt een boeiende quiz over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Stokbrood en verschillende soorten soep zijn aanwezig.
Opnieuw een leuk evenement , op poten gezet door onze activiteiten-commissie.
 
Meelezen / preekvoorbereiding
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandagavond 30 september om kwart voor acht in de Oude Pastorie. We proberen elk vers van de bijbel-hoofdlezing voor de daaropvolgende zondag goed te bekijken. En sommige verzen nemen we woord-voor-woord door. We bekijken verschillende vertalingen en de Hebreeuwse of Griekse bijbeltekst is onder handbereik, naast enkele commentaren. Een tamelijk vaste groep gemeenteleden doet hier elke keer aan mee. Maar een keer komen kijken en ‘op proef’ meedoen is natuurlijk mogelijk!
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
 
 
Rond de kerken 11 jul 2019 Rond de kerken 11 jul 2019
Wat een zondag…de 23e juni.
We hielden onze langste dag-buitendienst bij zeer zomerse temperaturen. Onze handpalmen waren geopend naar het zonlicht, dat overvloedig tot ons kwam. Veel mensen zijn hiervoor in touw geweest: vlaggetjes-ophangers, koffiezetters, stoelensjouwers, soepkokers, liturgiemakers en nog veel meer. Gospelband Exodus die we al kenden van de TOP2000-dienst eind december vorig jaar is wederom heel enthousiast over de ontvangst en de genoten gastvrijheid.  En ze hebben zich weer geweldig laten horen! Dank aan allen (genoemd of niet-genoemd) die dit hebben mogelijk gemaakt.
En ook ’s middags op diezelfde zondag waren heel wat gemeenteleden actief. Want toen hadden we de regio-viering van Tante Louise bij de Broeders van Huijbergen. De Broeders zijn óók buitengewoon gastvrij. Diverse bewoners van Beukenhof in Putte, Margaretha in Huijbergen, Mariahove in Ossendrecht en Heideduin in Hoogerheide hebben genoten van een mooie liturgisch viering en van allerlei lekkernijen na afloop. En degenen die in de viering voorgingen èn de begeleiders van de  bewoners hebben óók genoten. Een zondag om dankbaar voor te zijn en om niet snel te vergeten.
Moderamen
Gedurende vele jaren ben ik op verschillende locaties lid geweest van een dagelijks bestuur van een kerkenraad, ook wel moderamen genoemd. En nu heb ik op onze kerkenraad verteld dat ik dit  in onze situatie mis, ook al omdat de kerkenraad niet elke maand vergadert. Met mijn dienstverband in deeltijd voel ik mij enigszins ‘zwemmen’.
Daarom heeft de kerkenraad besloten een bescheiden moderamen in te stellen. Dit is géén besluitvormend orgaan. Het bereidt vergaderingen van de kerkenraad voor, bespreekt lopende zaken en neemt beslissingen in gevallen die geen uitstel duiden. Het zal bestaan uit de voorzitter en scriba van de kerkenraad, de pastoraal ouderling en ondergetekende. 
In de vorige uitgave van dit blad
schreef ik iets over het verschijnsel ‘werk’. Hoe belangrijk is werk wel niet, professioneel of vrijwillig!
En hoe sta jij dan in je werk? vroeg iemand mij. Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen en geniet daarvan. In mijn vak/ambt is een beleving van ‘klaar zijn’ met je werk enigszins betrekkelijk, want dominees werken veelal vanuit hun eigen woning en dus is het werk ook thuis aanwezig. Vooral pastoraal werk is er bijna altijd. En daarin moet ik mijzelf echt grenzen opleggen.
Daarnaast maak ik ruimte voor vrijwilligerswerk. Zo belangrijk in onze samenleving! Ik ben vaste pianist van Ter Weel Vocaal, een zanggroep die verbonden is aan Zorggroep Ter Weel - de (zeg maar) Tante Louise van Zuid-Beveland. Dit kost mij ongeveer tien dagdelen per jaar. We maken heel veel bewoners van verschillende tehuizen erg blij met ons optreden, vier keer per jaar op verschillende locaties in Goes en omstreken. Daarnaast ben ik taalmaatje van een man uit China en een vrouw uit Polen, twee dertigers.
Over werk gesproken… Aangrijpend   vond ik het laatste optreden van Bernard Haitink in Nederland, in wat jaren zijn thuisbasis was: het Amsterdams Concertgebouw. Hij is nu negentig jaar en nam op 15 juni afscheid van het Nederlands concertleven met een uitvoering van de zevende Symfonie van Anton Bruckner. In al zijn kwetsbaarheid maar ook met al zijn kracht stond hij daar. De uitvoering van de Symfonie (gezien op YouTube) was subliem. Hier stond iemand die werkte met geweldige musici en in wie ‘werk’ en persoon volledig in elkaar versmolten. Prachtig.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
 
Rond de kerken 20 jun 2019 Rond de kerken 20 jun 2019
Aan de berichten
over mw. De Jonge, mw. Janssens, mw. Colpaart en dhr. Zandee (zie de vorige uitgave van dit blad) heb ik op dit moment weinig toe te voegen. Wel heb ik mw. Colpaart onlangs in het Bergse ziekenhuis bezocht en niet in Sint Margaretha te Huijbergen. Ook ontving ik een bericht over uw vorige dominee Klaas Vos: hij moet binnenkort een operatie ondergaan. Wanneer en waar dat gaat gebeuren is nog niet bekend. We wensen hen allen veel geloof, hoop en liefde toe.
 
Op zondag 23 juni
hebben we onze Langste-Dag-kerkdienst. Want zo rond 21 juni beleven volgens de kalender de dag waarop het het langst licht is! We gaan er vanuit dat we de dienst in de buitenlucht achter ons kerkgebouw in Ossendrecht kunnen houden. Blijkt in de loop van de week van 16 juni het weer op die zondag toch te gaan tegenvallen, dan gaan we ‘gewoon’ naar binnen. (Neem sowieso een vest of een jas mee.) Gospelband Exodus uit Sliedrecht werkt mee.  En wie de TOP-2000-kerkdienst van eind december vorig jaar heeft meegemaakt, weet dat we daarmee muzikale kwaliteit in huis hebben.
Na afloop is er gelegenheid voor koffie e.d. en voor nog andere smakelijke etenswaren.
’s Middags hoop ik samen met enkele collega’s mee te werken aan een regio-viering vanuit Tante Louise in het prachtige huis van de Broeders van Huijbergen aan de Boomstraat.
 
Gefelicitaart!
Want ik hoorde over jongeren uit onze Gemeente die hun eindexamen hebben gehaald. In één geval was de situatie nòg mooier dan verwacht en moest er zelfs een extra vlag worden aangeschaft…! Ben je (nog) niet geslaagd? Da’s een tegenvaller. Sterkte en succes!
 
Vakantie
Ik heb vakantie vanaf maandag 24 juni t/m zondag 14 juli. Waarneming in spoedeisende situaties is geregeld met de drie collega’s van de Brabantse Wal.  De ouderlingen en diakenen van onze Gemeente zijn hiervan op de hoogte. Zie verder het laatste kopje van mijn kopij onder Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.
 
Verhuisd
Onze verhuizing vanuit Krabbendijke naar Bergen op Zoom is alweer acht weken geleden. En de woning aan de Lepelaar 34 te BoZ wordt meer en meer ons plekje. Zowel vanuit de Bergse kerkelijke Gemeente als vanuit onze eigen Gemeente werden mijn vrouw Marjan en ik  verwend met boeketten bloemen en een prachtige plant. Welkom op jullie nieuwe stek. En veel geluk! - was zo ongeveer de boodschap. Hartelijk dank voor deze blijken van medeleven.
 
Werken om te leven
Onlangs ging het in Tijd (een zaterdagse bijlage van dagblad Trouw) over de betekenis van werk. Want je dagelijks werk, betaald of onbetaald, is belangrijk. Daar valt allerlei werk onder: dat wat je thuis doet - beroepsmatig, of in je huishouden. En het werk wat je elders doet - zeg: op kantoor of in je bedrijf.  Aan je werk ontleen je een belangrijk deel van wie je bent. Van je identiteit.
Mij valt op dat dagblad Trouw bij allerlei nieuws vaak hoog-opgeleide, zeer ambitieuze vrouwen en mannen betrekt.  Zij mogen, vanuit hun vakkennis, dingen uitleggen en duiden.
Maar de toon van het onderwerp Werk was anders en gaf me te denken. De journaliste constateert dat werken voor ‘brood op de plank’ veranderd is in een permanente zoektocht naar passie. ‘Bent u nog echt blij met uw baan? Ook nu u al vele jaren hetzelfde werk doet?’ Werkgeluk-goeroes  prediken: STOP met die middelmatige baan, gooi het roer om en volg je hart!
Vroeger werkte je om geld te verdienen. Maar in de jaren negentig ontstond het idee dat je van jezelf een merk kunt maken. Er kwam meer aandacht voor het individu: Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van?
In het artikel wordt daartegen geageerd. Er is helemaal niets mis met een baan waarin je gewoon tevreden bent. Nog afgezien van het feit dat die ene ‘droombaan’ vaak niet binnen je bereik ligt.
Je doet je werk en zoekt ook naar geluksmomenten binnen je huidige baan. Haal je inspiratie uit de baan die je misschien al jaren doet? Prijs jezelf dan gelukkig!
Ik vond het een verfrissend verhaal. Gelukkig zijn op de plek waar je werkt en leeft. Meer godsdienstig gezegd: op de plek waar je gesteld bent. Of waar God jou roept.
En een paar weken later was er weer zo’n zeer hoog-opgeleide en ambiteuze dame van veertig jaar in de krant.  Professor in de scheikunde! Ze is trots op haar hoogleraarschap. Maar, zo zegt ze: ‘Ik ben ook actief in ons dorp.  Ik loop hard en help op de basisschool van onze zoon. Ik werk me dus niet over de kop. Dan maar geen Nobel-prijs.’ 
Ik werd helemaal blij van die mevrouw! Of laat ik me (62 jaar jong) nu in slaap sussen? Daar lig ik op mijn beurt dan niet wakker van.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
En een goed begin van de zomer toegewenst.
W. Lolkema.
 
Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema. Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema.
Op zondag 11 november a.s. zal tijdens een bijzondere dienst ds. W. Lolkema intrede doen als 45ste predikant van onze gemeente. Aanvang van deze dienst is zoals gebruikelijk om 9:45 uur in ons eigen kerkgebouw te Ossendrecht. De Dienst van de Verbintenis (voorafgaand  aan de intrede) zal worden geleid door ds. J.H. van der Sterre uit Dordrecht. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het echtpaar Lolkema te begroeten onder het genot van een kop koffie en wat lekkers.
Ds. Lolkema is vanaf 1 november 2018 in dienst van onze gemeente in een deeltijdfunctie. De komende maanden zal hij zich vooral bezighouden met kennismakingsbezoeken. Naast pastorale aandacht voor zieken en ouderen zal hij tevens kennismaken met de leden van de kerkenraad, vrijwilligers en andere gemeenteleden.
Zijn werkdagen zijn maandag en donderdag de gehele dag en vrijdagmiddag als hij op de zondag niet voorgaat in de eredienst van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.
Voorlopig blijven ds. en mevr. Lolkema wonen in de pastorie van de Ontmoetingsgemeente te Krabbendijke: Drie minuten 16, 4413 GG Krabbendijke. In het voorjaar van 2019 hopen zij naar Bergen op Zoom te verhuizen. Ds. Lolkema is te bereiken onder tel.nr. 0113-60 32 73 en 06-17 246 410.
 
 
Onze nieuwe predikant. Onze nieuwe predikant.
Blij en dankbaar deelt de kerkenraad u mee dat ds. Wim Lolkema uit Krabbendijke het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Een verheugende mededeling zo aan het begin van het nieuwe seizoen. In de persoon van ds. Lolkema menen wij een predikant te hebben gevonden die onze gemeente kan inspireren en bemoedigen.
Op 15 augustus j.l. hebben ds. en mevr. Lolkema zich voorgesteld aan onze gemeente. Alle aanwezigen waren het unaniem eens dat deze predikant past bij onze gemeente, waarna de kerkenraad op 23 augustus een beroep heeft uitgebracht.
Tijdens de kennismakingsavond hebben ds. en mevr. Lolkema een warm welkom gevoeld in onze gemeente. Zij hebben zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er ligt met het gevolg dat ds. Lolkema het beroep heeft aangenomen.
De verbintenisdienst van onze nieuwe predikant is voorlopig bepaald op zondag 11 november a.s. Hierover wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. Lolkema straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. Met de komst van ds. Lolkema sluiten we een vacante periode af van ruim een jaar. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en de nieuwe predikant, een goede tijd zullen tegemoet mogen gaan.
Nu onze consulent ds. Ten Kate met emeritaat is, wordt deze taak tot de komst van Ds. Lolkema waargenomen door Ds. C. Biemond. Indien u dringend pastorale zorg nodig heeft, kunt met haar contact opnemen via tel.nr. 0164-85 85 14.
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst van verbintenis en intrede vanuit de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom.
datum en tijdstip 07-03-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-03-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO Amnesty
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 17-03-2021 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst [nader info komt nog]
datum en tijdstip 21-03-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO Hulp voor Javaanse Boeren
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw


Een beter inkomen voor Javaanse boeren.
Op Midden-Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks rond kunnen komen. Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk, helpt boeren om hun inkomen te verbeteren. Zo ondersteunt Trukajaya boeren bij het opzetten van een coöperatie, waardoor boeren minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun landbouwproducten krijgen. Javaanse kerken stimuleren hun gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk van de Javaanse Kerk. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Landbouw Indonesië.
 
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.