Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Nr. 4607 - Rond de Kerken 10 jan 2019. Nr. 4607 - Rond de Kerken 10 jan 2019.

Niets nieuws onder de zon!
Dat dacht ik toen ik begin december op het NOS-journaal een item zag  over de enorme drukte bij PostNL. Vlak voor Sinterklaas liep de werkdruk daar werkelijk de spuigaten uit en sommige kijkbuiskinderen zouden hun cadeautje misschien weleens niet op tijd kunnen krijgen. Sinterklaas bestelt ook zó veel tegelijk! Maar dan… De camera zwenkte naar een speelgoedzaak. Het was er super-druk, want Sinterklaas deed ook daar boodschappen. Een meneer zei namens de Goedheiligman: Ja, weet u, bestellen via internet kan natuurlijk ook! Maar het voordeel van deze winkel is dat je je aankopen meteen kunt meenemen!
Ik dacht: hé, deden en doen we het op deze manier niet al vele tientallen zoniet honderden jaren lang? Je ging/gaat naar de winkel en kocht/koopt iets. En nu lijkt dat wel nieuw! Meneer, Sinterklaas, blijf dat vooral doen. Want zo behouden winkels in stad en dorp hun klandizie en blijft het gezellig op straat. (Al gun ik ook internetwinkels hun inkomsten.)
En mijn gedachten gingen naar Prediker. Niets nieuws onder de zon! Maar er is wèl een nieuw jaar begonnen. Ik hoop dat het voor jou en u een goed en gezegend jaar mag worden. Zóveel dagen met allerlei mogelijkheden. Maar natuurlijk ook wel eens grauwe dagen. Daar kunnen we niet omheen.
Echter: er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Dat is de volheid van ons aardse bestaan. 
Even terugkijken… naar december
Allerlei kerkdiensten en kerstfeesten liggen achter ons.  En velen hebben zich binnen onze Gemeente enorm ingezet om van de decembermaand iets moois te maken. Sowieso wil ik graag alle vrijwilligers in onze Gemeente bedanken voor al hun werk, het hele jaar door. Want zonder hun actieve inzet zou ik op mijn beurt mijn werk niet kunnen doen.
Als ik er één december-activiteit uit mag pikken: onze TOP-2000-kerkdienst op de 30e! Zo’n kerkdienst is voor sommigen een reden om eens een zondag over te slaan. Daar is iedereen natuurlijk vrij in, alhoewel…dan heb je (u) wel iets gemist. Want voor ànderen is zo’n dienst juist een reden om te komen!
Dit samenzijn was echt een happening, met goede muziek van gospelband Exodus uit Sliedrecht. Mooie lezingen, een ritueel van kaarsen aansteken in verbondenheid met hen die duisternis in hun leven ervaren.  En een klinkende boodschap: Besef dat je geliefd bent! Beloved. Gods geliefde kind. En, zeg ik erbij: heb dan ook elkaar lief! Na afloop waren er diverse consumpties waaronder oliebollen. Echt een mooie ochtend.
Kerkdienst en…
Op zondag 13 januari hoop ik weer uw voorganger te zijn. Volgens het rooster lezen we dan over de Doop van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat jij / u er op die zondag ook bent!
Intussen wens ik u allemaal veel goeds. Ik heb deze keer niets te melden over ziekenhuisopnames. Maar evengoed zijn er gemeenteleden die spannende en moeizame weken doormaken. Sommigen bevinden zich tussen hoop en vrees, in afwachting van de uitslag van een onderzoek. Wat gaat de toekomst brengen? Moge de goede God ons vergezellen. En óók allen die het voor de wind gaat.
Meestal lees je er vlotjes overheen -
overlijdensberichten in dagbladen. Veel namen zeggen je niets. Tot ineens die ene naam…
En dat overkwam mij toen ik op 29 december dagblad Trouw doorbladerde. Daar werd Niek Schuman genoemd door zijn vrouw en kinderen. Hij overleed in de kerstnacht, 82 jaar. Dat bericht deed me wat.
Niek was aan de Vrije Universiteit onze docent Oude Testament in het vierde jaar van de studie en werd later hoogleraar liturgiewetenschap. Het bijzondere aan hem was dat hij deed en ons voordeed
wat hij doceerde. Het OT biedt immers zóveel wat - met de juiste vertaalslag - direct van betekenis is in het dagelijks leven. En de weduwe, wees en ontheemde zijn nooit ver weg.
Rechtvaardigheid stond hoog in het vaandel van deze docent. Zijn theologie is ‘gründlich’ maar nóóit stoffig. En zij raakt aan de samenleving en aan de grote maatschappelijke thema’s. 
Onder zijn leiding gingen we meerdere keren een weekend naar een klooster, in Limburg en in Chévetogne, om daar kennis te maken met de schoonheid van de RK- en de oosters-orthodoxe liturgie. Zo heeft Niek veel betekend in mijn ontwikkeling tot predikant en ook toen ik éénmaal werkzaam was in dit bijzondere ambt. Ik gedenk hem dankbaar.
Eén van zijn bekendere doopgebeden luidt:
Lieve God, die ons bedacht / toen wij nog nergens waren
en die ons blijft gedenken / als wij hier niet meer zijn -,
lieve God, … die trouw blijft als wij vallen / in de diepte die wij vrezen-,
wij danken U voor dit kind / waarin U ons van U laat groeten
en waarin wij iets herkennen / van uw vriendelijk aangezicht.
Ten slotte:
Een hartelijke groet.
W. Lolkema.

 
Nr. 4606 - Rond de Kerken 20 dec 2018. Nr. 4606 - Rond de Kerken 20 dec 2018.

Kerkdiensten
Op Eerste Kerstdag hoop ik de kerkdienst in ons kerkgebouw te leiden. De cantorij werkt aan de dienst mee.
En op 30 december houden we een TOP-2000-kerkdienst. Tegenwoordig doen vele tientallen Gemeentes dat in deze tijd van het jaar, parallel aan de Top-2000-dagen van 25 t/m 31 december  op Radio2. Het is binnen de PKN en de internetkerk MijnKerk echt een fenomeen geworden. Aan de dienst in onze kerk werkt gospelband Exodus uit Sliedrecht mee. Jong en oud, ouderen en jongeren zijn heel hartelijk welkom!  Daarna hoop ik weer uw voorganger te zijn op zondag 13 januari.
 
Kerkasiel Den Haag
Het Armeense gezin Tamrazyan heeft, na een verblijf in een kerk in Katwijk, onderdak gevonden in de Bethelkerk in Den Haag. Zolang daar een kerkdienst aan de gang is mag geen enkele instantie het gezin daar weghalen. Voorgangers werden en worden opgeroepen  om hieraan mee te werken. En zo hield ik op zaterdag 24 november van 15.00 tot 17.00 uur een kerkdienst met afwisselend vier tot tien kerkgangers. Ik hield twee preken,  we zongen een stuk of tien liederen, deden gebeden en lazen/beluisterden twee spiegelverhalen. Ook de scriba en voorzitter van onze landelijke Generale Synode zijn in de afgelopen weken voorgegaan. En scriba collega René de Reuver leidt binnenkort opnieuw een dienst. Daarnaast hebben honderden voorgangers uit het hele land hun aandeel geleverd aan deze bijzondere estafette. Uiteraard met heel uiteenlopende vormen van liturgie.
Toen ik het bijgebouw bij de kerk binnenkwam, liep ik meteen het ongeveer elf jaar oude zoontje van het gezin Tamrazyan tegen het lijf. Hoe gaat het met hem? Ik heb zo’n zin om even de stad in te gaan en lekker buiten te spelen, meneer. Maar dat kan niet! Dat is jammer…en het roept ook direct de vraag op hoe lang je met dit kerkasiel kunt doorgaan.
Collega Derk Stegeman, eindverantwoordelijke voor het gehele project schreef: We zijn dit kerkasiel begonnen om een adempauze te creëren: een veilige ruimte voor de familie Tamrazyan en tijd om het gesprek te zoeken met de overheid. Dat gesprek is gaande, maar het welslagen daarvan is vooral gebaat bij vertrouwelijkheid. Op dit moment bieden de gesprekken in elk geval geen aanleiding om het kerkasiel te beëindigen en we weten dus ook niet hoe lang dit kerkasiel zal doorgaan. Ons rooster plannen we dus nog steeds gewoon drie weken vooruit (elke dag komt er weer een dag bij).
Kwetsbare vluchtelingen zoeken hun toevlucht in een kerk waar een geloofsgemeenschap hen gastvrijheid biedt, om op die manier samen met de overheid te zoeken naar een aanvaardbare oplossing. Al vele jaren overigens roept de PKN op tot een goede regeling voor migrantenkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn.
Zelf vond ik het voorgaan op deze locatie en in deze setting heel bijzonder. Ik beleefde het sterk als bezig-zijn met de dingen waar het in het Evangelie ten diepste om gaat: gerechtigheid en liefde.  Of, zoals men tegenwoordig wel zegt: warm-hartigheid; zowel van God ten opzichte van mensen als van mensen onder elkaar.
 
Ten slotte
Mijn vrouw Marjan en ik hadden op woensdagavond 5 december net de warme maaltijd op en daar ging de telefoon: Mam, pap, we hebben een dochter!! Het was onze dochter Maike die belde. Maike & Jeroen zijn de trotse en dankbare ouders geworden van Marie Janne de Leeuw, roepnaam Marie. Marie werd om 17.30 uur geboren en woog bij de geboorte ruim zeven pond. Ze is ons eerste kleinkind…en ze is prachtig! Moeder en dochter èn vader maken het heel goed.
Op het geboortekaartje staan enkele regels van Marijke de Bruijne uit Lied 790: Werelden schept zij, de liefde, - wonder dat ons doet bestaan, mens van ons maakt door haar volheid, - gloed die ons leven doorstraalt.
Ik wens u/jou, mede namens mijn vrouw, mooie en gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2019!
W. Lolkema

 
Nr. 4605 - Rond de Kerken 27 nov 2018. Nr. 4605 - Rond de Kerken 27 nov 2018.

De zon schijnt…
niet altijd maar op deze herfstmiddag half november wel. Overvloedig!  En ik ben op zoek naar de woning van één van onze gemeenteleden. Wàt een mooi land, deze gemeente Woensdrecht!  Het doet me weer héél even denken aan de vrijdagmiddagen op Curaçao als ik met mijn geprinte zondagse liturgie naar het kopiëerbedrijf reed en genoot van het uitzicht op de Caribische Zee (en soms, heel in de verte, Venezuela).
Maar DIT is Zuid-West-Brabant.  Móói land!


De kerkdienst van verbintenis en intrede
op 11 november ligt nog vers in mijn geheugen. En ik wil iedereen (dus ook jou en u persoonlijk!) hartelijk bedanken voor wat u eraan hebt gedaan om deze dienst te laten plaatsvinden èn slagen. Alle ouderen en jongeren die zich hebben ingezet voor de catering. Alle kerkenraadsleden. Cantorij en organiste. Typiste. En anderen die ik niet heb genoemd. Dus ook de consulente en de maakster van de prachtige liturgische schikking die bij ons thuis staat te pronken. En natuurlijk ook collega Hans van der Sterre uit Dordrecht die voorging in de Dienst van de Verbintenis.  Ook heb(ben) ik (we) erg genoten van de brieven die Hans den Daas voorlas.
Enkele mensen hebben op zakelijk gebied buitengewoon veel werk verzet om alles op 11 november te kunnen laten plaatsvinden. M.n. in het contact met de ‘hogere’ organen (classis e.d.) moesten er enkele vrij harde noten worden gekraakt, soms zelfs ‘te elfder ure’. Dat had o.a. te maken met mijn tijdelijk dienstverband èn met de tijdelijke détachering vanuit onze Gemeente naar de PG te Bergen op Zoom.  Het is ook verstandig en te begrijpen dat hier goed op wordt toegezien maar af en toe was het wel behoorlijk spannend. Afijn, op de elfde van de elfde heb ik er amper nog aan gedacht. Toen was er alleen nog maar het gebeuren zelf. En dat was goed! Ik hoop dat jij / u er ook een goede herinnering aan hebt.
 
Op zondag 9 december
hoop ik opnieuw in onze kerkdienst voor te gaan. Ik heb nog niet gekozen tussen (opnieuw) een hoofdstuk uit Openbaring of toch maar liever Lucas 3. Laat u dat er niet van weerhouden om aanwezig te zijn! En verder - zou die er komen? - denken we momenteel met enkele mensen na over een TOP2000-kerkdienst.
 
Pastorale zaken
Momenteel is mij niets bekend van ziekenhuisopnamen van gemeenteleden. Als u of één van uw huisgenoten moet worden opgenomen, hoor of lees ik dat graag van u. In dat geval doe ik mijn best om u een bezoekje te brengen. Als u dat op prijs stelt!
Intussen merk ik wat sommige gemeenteleden in hun rugzak meedragen. Verdriet om wat is gebeurd. Moeilijke elementen in hun levensgeschiedenis… Ik hoop dat zij onze God mogen ervaren, misschien wel vooral door medemensen met een luisterend oor.
Weer anderen hebben het prima naar hun zin. Ze genieten van hun dagelijks leven.  Aanstekelijk! Ook zij mogen worden genoemd en gezien.
 
Bijna drie komma zeven miljoen!
kijkers trok Boer Zoekt Vrouw (BZV) op zondagavond 18 november. Dat schrijf ik op 21 november, de internationale Dag van de Televisie, een initiatief van de Verenigde Naties sinds 1996.  Omroep Zeeland Radio besteedt er aandacht aan, met de vraag: Wat is jouw favoriete programma?   BZV is hèt onderwerp van gesprek. Sommigen moeten er niets van hebben; zij kijken liever naar een documentaire: real life!  Anderen zijn er lyrisch over. Hoe zit dat? Wat is het geheim? - vraag ik me af.
Even hardop denken: het camera- en montagewerk van BZV is subliem. We zien prachtige en romantische en vertederende plaatjes, gefilmd in ons eigen land. Maar we zijn ook getuige van grote tegenvallers en tranen: Jaap kiest immers voor haar en níet voor haar! En soms zien we ook de enorme leegte in een logeerweek. En het harde leven van agrariërs.
We kijken dus naar een intense vorm van wat menselijk leven is en daardoor worden we meegenomen. Het programma gaat over de hunkering naar zinvol samen-leven. Het raakt aan onze eigen levensgeschiedenis, maar het is (heel veilig!) NIET ons eigen leven. In een tamelijk verwarrende tijd zoals de onze voldoet BZV aan een behoefte op de zondagavond - waar we vanuit onze luie stoel naar mogen kijken. Het past ook bij deze tijd, waarin zoveel dingen (die ons vroeger als volk aan elkaar verbonden) zijn verdwenen. Oók elementen van een breed-gedeeld kerkelijk leven. Zo brengt de televisie ons ‘realistische verstrooiing’.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.

 
Schrijven in het kerkblad… Schrijven in het kerkblad…

Als je als dominee in een nieuwe standplaats komt, moet je altijd even wennen. Ook aan het (voor jou) nieuwe kerkblad. Je weet nog niet zo goed de weg en hebt misschien ook nog niet zo veel te melden. Totdat je langzamerhand steeds beter in de Gemeente thuis raakt. En dàn denk je op den duur weleens: schrijf ik niet veel te veel in het kerkblad?
Ik hoop dat u mijn kennismakingsstukje in de vorige uitgave van dit blad hebt gelezen, bij de PG te Bergen op Zoom.
Een verhaaltje: mijn vrouw Marjan & ik waren in 2011 net een blauwe maandag op Curaçao - we waren nog druk aan het wennen aan het voor ons nieuwe land - en daar kwam één van de kerkvoogden: willen jullie in de redactie van het kerkblad? De gehele redactie was net opgestapt vanwege ‘uiteenlopende visies’. Het kwam er dus al snel op neer dat wij samen de redactie gingen vormen. We gingen wel op zoek, maar nieuwe redactieleden kwamen er niet. Dus werd ik de eindredacteur en Marjan deed de lay-out. Zij achter haar laptop in de woonkamer, ik in mijn werkkamer achter mijn computer. En de maandelijkse ‘vergadering’ deden we bij een kopje koffie op ons terras (de porch). Uiteraard altijd gekleed in zomerse outfit. We kregen telkens goede reacties. Ik ben graag met taal bezig en zo werd het werken aan VPG-Nieuws een maandelijks genoegen. (En soms een ergernis, als we achter allerlei mensen aan moesten bellen.)
En nu vind ik het leuk om in Rond de Kerken te schrijven!!
Ds. W. Lolkema

 
Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema. Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema.

Op zondag 11 november a.s. zal tijdens een bijzondere dienst ds. W. Lolkema intrede doen als 45ste predikant van onze gemeente. Aanvang van deze dienst is zoals gebruikelijk om 9:45 uur in ons eigen kerkgebouw te Ossendrecht. De Dienst van de Verbintenis (voorafgaand  aan de intrede) zal worden geleid door ds. J.H. van der Sterre uit Dordrecht. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het echtpaar Lolkema te begroeten onder het genot van een kop koffie en wat lekkers.
Ds. Lolkema is vanaf 1 november 2018 in dienst van onze gemeente in een deeltijdfunctie. De komende maanden zal hij zich vooral bezighouden met kennismakingsbezoeken. Naast pastorale aandacht voor zieken en ouderen zal hij tevens kennismaken met de leden van de kerkenraad, vrijwilligers en andere gemeenteleden.
Zijn werkdagen zijn maandag en donderdag de gehele dag en vrijdagmiddag als hij op de zondag niet voorgaat in de eredienst van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.
Voorlopig blijven ds. en mevr. Lolkema wonen in de pastorie van de Ontmoetingsgemeente te Krabbendijke: Drie minuten 16, 4413 GG Krabbendijke. In het voorjaar van 2019 hopen zij naar Bergen op Zoom te verhuizen. Ds. Lolkema is te bereiken onder tel.nr. 0113-60 32 73 en 06-17 246 410.
 

 
Onze nieuwe predikant. Onze nieuwe predikant.

Blij en dankbaar deelt de kerkenraad u mee dat ds. Wim Lolkema uit Krabbendijke het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Een verheugende mededeling zo aan het begin van het nieuwe seizoen. In de persoon van ds. Lolkema menen wij een predikant te hebben gevonden die onze gemeente kan inspireren en bemoedigen.
Op 15 augustus j.l. hebben ds. en mevr. Lolkema zich voorgesteld aan onze gemeente. Alle aanwezigen waren het unaniem eens dat deze predikant past bij onze gemeente, waarna de kerkenraad op 23 augustus een beroep heeft uitgebracht.
Tijdens de kennismakingsavond hebben ds. en mevr. Lolkema een warm welkom gevoeld in onze gemeente. Zij hebben zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er ligt met het gevolg dat ds. Lolkema het beroep heeft aangenomen.
De verbintenisdienst van onze nieuwe predikant is voorlopig bepaald op zondag 11 november a.s. Hierover wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. Lolkema straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. Met de komst van ds. Lolkema sluiten we een vacante periode af van ruim een jaar. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en de nieuwe predikant, een goede tijd zullen tegemoet mogen gaan.
Nu onze consulent ds. Ten Kate met emeritaat is, wordt deze taak tot de komst van Ds. Lolkema waargenomen door Ds. C. Biemond. Indien u dringend pastorale zorg nodig heeft, kunt met haar contact opnemen via tel.nr. 0164-85 85 14.

 
De beroepingscommissie en kerkenraad rapporteert. De beroepingscommissie en kerkenraad rapporteert.

Een spannende tijd, het erover eens zijn binnen de kerkelijke gemeente om een predikant te beroepen. Vertrouwelijkheid en discretie is een vereiste, met daarnaast zorgvuldigheid in de procedure. Uiteindelijk hebben we op de gemeenteavond op 15 augustus belangrijke beslissingen genomen om een predikant te gaan beroepen. Unaniem was de voordracht van de beroepingscommissie aan de kerkenraad die dan ook unaniem dat advies heeft overgenomen. Uitleg  over de gevolgde procedure gebeurde op de gemeenteavond. De stemming bij acclamatie was unaniem om de voorgestelde kandidaat te beroepen. Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de gevolgde procedure zoals gedaan  door de beroepingscommissie. De week waarin bezwaar maken mogelijk was is inmiddels verstreken.
J.l. donderdagavond is de officiele beroepingsbrief met addendum overhandigd aan de te beroepen predikant. Nu zijn we in afwachting of de beroepen predikant het beroep zal aanvaarden. Wij houden u op de hoogte.
 
Hartelijke groet van uw preses
namens de beroepingscommissie en kerkenraad,
Hans den Daas.
 

 
ROND DE KERSTVIERINGEN ROND DE KERSTVIERINGEN

Het doet me goed juist met de Kerst weer in jullie midden te zijn. Zowel in de kerstnachtdienst als in die van de kerstmorgen mag ik voorgaan. De laatste zal het karakter hebben van een zangdienst en waarin er volop ruimte is voor de kinderen, met een verhaal, liederen en mogelijkheid tot knutselen.
Aan de kerstnachtviering neemt de cantorij volop deel.
Zoals altijd staat het verhaal van Lukas 2 centraal. Daar zitten zoveel kanten aan dat het immer verrassend blijft en ons in de juiste richting kan zetten, op de been kan helpen in de wereld van nu, persoonlijk en maatschappelijk.
In de geschiedenis – al te menselijk – , in de greep van ijzeren wetten, vaak niet te controleren machten en krachten, met z’n kloven, angsten en onzekerheden komt uit immer onverwachte hoek, van ‘Boven’, een andere geschiedenis, een andere werkelijkheid, ingrijpend en bevrijdend.
Tegenover het ‘dogma’ van de ‘keizers’ mag de ‘doxa’, de bevrijdende jubel klinken van de hovelingen van wie werkelijk de wereld in Zijn hand heeft. Dat gedenken, vieren en herbeleven we alle zondagen, alle feestdagen, maar op een speciale manier met kerst. Dat vierend, daarvan ophoren en daarover zingen maakt Kerst echt tot een feest, waarop dan zeker ook gedronken en navenant gegeten mag worden.
 Klaas Vos

 
Bericht van onze voormalige dominee Bericht van onze voormalige dominee

Met Pinksteren nam ik afscheid als predikant en nu volgt na maanden nadenken, zoeken en regelen mijn afscheid als inwoner van Ossendrecht.
Dinsdag 28 november verhuis ik naar een appartement in een serviceflat te Naarden, dichtbij waar ik geboren en opgegroeid ben. Met veel herinneringen en toch ook pijn van loslaten hoop ik een nieuw thuis te vinden in een vertrouwde omgeving.
Ik verheug me op de kerstnachtviering en die van de kerstmorgen in jullie
midden.
Hartelijke groet,
Klaas Vos

 
 
 
 

Spiritualiteitsavond
datum en tijdstip 16-01-2019 om 19:45 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 16-01-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 20-01-2019 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. Diaconie/Oecumene
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.