Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Kerkdienst zondag 10 mei 2020. Kerkdienst zondag 10 mei 2020.

Aanstaande zondagmorgen kunt u / je meeluisteren met de ‘kindvriendelijke’ kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. De dienst is vast ook leuk voor ‘grote’ mensen! We beginnen om ELF uur. www.kerkomroep.nl
Er is al een hele poos geen ‘gewone’ kindernevendienst geweest. En daarom houden we a.s. zondag een kindergesprek via ZOOM. Via de computer, dus! Hier doen een paar gezinnen / kinderen aan mee. Je / u kunt meeluisteren via kerkomroep.nl

Klokken van Troost en Hoop.
Zeven keer hebben ze op de woensdagavond geluid, de klokken van Troost en Hoop. Een aantal keren gevolgd door een kort Avondgebed vanuit de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. De Nederlandse Raad van Kerken is er nu mee gestopt. En wij volgen de Raad daarin. We hopen dat u HOOP hebt geput uit het geluid van de klokken!
En we gaan nu op vrijdagmorgen 15 mei verder met ‘De Bergse Fruitmand, een (muzikaal)
Experiment’, van tien tot twaalf uur. U kunt meeluisteren via www.kerkomroep.nl en inbellen via tel.nr. 0164 – 236165. Zie verder Rond de Kerken van 7 mei, pagina 3.

Op de thee…bij de dominee.
Van verschillende gemeenteleden hoor ik dat zij het onderling contact rondom onze kerkdiensten missen. Dat kan ik me goed voorstellen en ik wil er graag op ‘inspelen’.
U (je) kunt met mij bijpraten aanstaande donderdag 14 mei van 15.00 tot 16.15 uur. Ik kom naar de Oude Pastorie in Ossendrecht, u ook en jij of u kunt een kwartiertje of twintig minuten bijpraten. Kopje thee of koffie erbij, koekje… anderhalve meter afstand minimaal, uiteraard. Bij droog en zonnig weer zitten we in de kerktuin.
Ik kan er ivm de maatregelen helààs geen groepsontmoeting van maken…
Lijkt het u / jou wat? Dan hoor of lees ik het graag van tevoren van u vóór a.s. donderdag.
Een mailtje lijkt me het handigst: w.lolkema@gmail.com Bellen mag ook: 0164 31 44 66.
Schrijf of zeg erbij welk tijdstip uw voorkeur heeft!
Jammer voor onze gemeenteleden in België… maar telefonisch contact kan ook.
W. Lolkema.


 
 
Rond de Kerken 23jan20 Rond de Kerken 23jan20
Diversen
+ Op maandagavond 3 februari houden we weer een meeleesavond.  We beginnen om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Het leesrooster voor zondag 9 februari vermeldt o.a. Matthéüs 5: 13 t/m 16. Neemt u zelf een Bijbel mee? Niet elke vertaling is goed, maar wel elke vertaling (of hertaling) is heel erg welkom!
+ En verder kunt u (je) in mijn kopij bij PG Bergen op Zoom lezen over mijn a.s. intrede in deze Gemeente op zondagmorgen 2 februari. Het wordt een bijzondere dag voor mijn vrouw Marjan en mij. En voor onze kinderen die elders wonen.

Thirty-seven degrees, sir -
zei de man achter de bar in de Namibische woestijn op 11 januari aan het begin van de middag, toen ik hem vroeg hoe warm het was. 37 graden. Te lang op blote voeten in het zand lopen leverde gegarandeerd blaren op. Wat een week was dat, van 6 t/m 12 januari! We deden mee met een camping-safari.
Marjan en ik hielden drie weken vakantie in Zuid-Afrika en Namibië. Samen met onze dochter Maike, schoonzoon Jeroen en kleindochter Marie. En samen met onze zoon Pieter die met zijn vriendin Madina in Pretoria woont en werkt. Tijdens onze dagen in Namibië waren onze kinderen en kleindochter een aantal dagen in Durban.
Onze dochter woonde en werkte in het verleden twee keer een half jaar in Pretoria. Eerst als vrijwilligster via Kerk in Actie en later voor haar afstuderen. En mijn schoonmoeder van bijna 94 heeft inmiddels 85(!) jaar lang een correspondentievriendin in ZA. 
Pieter en Madina waren een geweldige gastheer en gastvrouw voor ons. Het is prachtig om te zien hoe zij na anderhalf jaar thuis zijn in hun woonplaats en in die samenleving.
Na een eerdere uitgebreide rondreis door Zuid-Afrika in 2007 hebben we nu opnieuw van alles gezien. Teveel om op te noemen. Een wildpark, een tocht door de woestijn, een begeleide wandeling door de wijken Berea en Hillbrow in Johannesburg: wijken met enorme sociale en economische problemen, waar een hulporganisatie probeert licht te scheppen in de diepe duisternis van de mensen. Nog altijd is er een grote verdeeldheid in de Zuid-Afrikaanse samenleving…
We brachten met ons zessen (en de kleine Marie op bed) de Oudejaarsavond door. En we woonden twee Afrikaanstalige kerkdiensten bij in de Oostkerk, waar onze dochter ‘gewoon’ weer kennissen tegen het lijf liep en Afrikaans begon te praten.
We zijn sinds vrijdag de 17e weer thuis! En we zijn weer klaar om hier de dingen te doen die we mogen doen.
Ten slotte
Een hartelijke groet.
W. Lolkema
 
Rond de kerken 14 nov 2019 Rond de kerken 14 nov 2019
24 november
is de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018-2019. Op die zondagmorgen hoop ik in Ossendrecht voor te gaan. We gedenken in onze kerkdienst de gemeenteleden die in het aflopend kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Dit gedenken roept enerzijds altijd veel herinneringen en emoties op. Maar we gedenken anderzijds wel altijd in het vaste vertrouwen dat onze overleden zusters en broeders ons zijn voorgegaan. En vanuit het geloof dat zij veilig zijn bij onze God. Aan de kerkdienst op deze zondag wordt meegewerkt door onze cantorij olv dhr. Karel Smagge. In dankbare herinnering aan Ruud Cannemeijer,
zie boven. Elders in deze rubriek vindt u de namen van hen die we gedenken.
 
Activiteiten - hartelijk welkom!
+ maandag 18 november: meelezen / preekvoorbereiding voor kerkdienst 24 november
19.45 uur, de Oude Pastorie, Ossendrecht
+ woensdag 20 november: spiritualiteitsavond mmv theoloog Jan Brok
19.45 uur, RK kerk Hoogerheide (ontmoetingsruimte), Raadhuisstraat 134.
Hoofdthema: Wees niet bang!
+ donderdag 21 november: culturele avond mmv Klezmerband Agge Nebbisj 
20.00 uur, kerkgebouw Dorpsstraat 10, Ossendrecht. Van Gipsy tot Jazzy
+ woensdag 27 november: bijeenkomst voor doopleden van onze Gemeente
20.00 uur tot plm. 21 uur, de Oude Pastorie, Dorpsstraat 10, Ossendrecht.
 
En dan helaas nog dit…
Veel aandacht vroeg in de afgelopen weken een schadeclaim aan onze Gemeente van dichter en componist Jan Marten de Vries. Want in onze buitendienst op 23 juni jl hebben we één van zijn liederen gezongen (NLB 988) - hetgeen is toegestaan - èn dit lied met tekst en muzieknotatie en zonder naamsvermelding van de dichter op de website van onze kerk geplaatst. Dit alles  zonder daarvoor auteursrechten te betalen of toestemming te vragen. En dàt mag niet.
Het klonk allemaal nog wel zo mooi, toen op die snikhete zondag, met gospelband Exodus! 
We hebben deskundig advies ingewonnen. Er is op dit gebied jurisprudentie: tenminste één andere PKN-Gemeente heeft een dergelijke schadeclaim tot een rechtszaak laten komen, welke door deze kerk volledig is verloren, met alle bijkomende kosten vandien. Immers: deze juridische informatie is breed bekend en kerkenraden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. Dus het is (jammer genoeg) verstandig de schadeclaim te betalen… 
Het heeft ons wel buitengewoon teleurgesteld dat genoemde componist-dichter niet bereid was zijn schadeclaim te verlagen. 
Intussen gaan we als kerk verder in de tijd en blijven uiteraard zindend onze God loven en prijzen.
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
 
 
Rond de kerken 31 okt 2019 Rond de kerken 31 okt 2019
Oecumenische regio-viering Tante Louise
Nu ik deze kopij schrijf, ben ik net terug van deze viering uit Halsteren. Het is donderdag 24 oktober en de viering voor Bergen op Zoom en de ‘noordelijke’ locaties van Tante Louise is achter de rug. Het was een mooi feest in de RK kerk  in Halsteren, met veel belangstelling van cliënten van Tante Louis, een aantal familieleden en heel wat begeleiders. De viering stond in het teken van ‘75 jaar na de bevrijding’ van onze regio, in oktober 1944. De dankbaarheid jegens onze God en onze bevrijders was voelbaar!
Als maar liefst vijf voorgangers hebben we ons beste beentje voorgezet om er iets moois van te maken, samen met organist Edu de Goffau en de gelegenheidscantorij olv Annemiek Vogels. En na afloop was er gezelligheid en ontmoeting, met koffie, thee, iets heel lekkers en… (voor diverse mensen) een advocaatje.   
Vóór en nà zo’n viering vindt een enorme logistieke operatie plaats. Tientallen bewoners van de diverse locaties worden vervoerd  naar Halsteren en na afloop weer terug. Velen komen in hun rolstoel (en dus in rolstoelbusjes). Wat geweldig als dit allemaal weer lukt door de inzet van velen. Zo hebben we echt onze vrijheid gevierd! 
Op de terugweg naar Bergen op Zoom zag ik verschillende huizen waar de Canadese vlag wapperde. Geweldig! Want we mogen nooit vergeten wie hebben gevochten en (in veel gevallen) hun leven hebben gegeven voor ONZE vrijheid. Jonge mensen uit (vooral) Canada die dit land helemaal niet kenden maar die werden geroepen - of opgeroepen - om hier het gevecht met de bezetter aan te gaan…  Letterlijk on-voor-stel-baar. Om in diepe dankbaarheid heel erg stil van te worden. 
 
Ten slotte
Graag verzoek ik u om mij te betrekken bij uw wel en wee! - schrijft mijn collega Vermeulen regelmatig. Dat geldt ook voor mij. Als u belt naar 0164 31 44 66 of naar 06 17 24 64 10 wordt u direct (of als ik onderweg ben iets later) te woord gestaan. 
Als dit blad verschijnt, heb ik overigens enkele dagen (t/m 2 november) vrijaf. Maar de mobiele telefoon is altijd in de buurt.
Een hartelijke groet. W. Lolkema. 
 
Rond de kerken 17 okt 2019 Rond de kerken 17 okt 2019
Kerkdienst
Op 27 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn in onze kerkdienst. De cantorij zal aan de dienst meewerken. Omdat dit het weekend van 75 jaar na het einde van de oorlog is, zullen we ook bij de bevrijding stilstaan. De cantorij zal o.a. het Wilhelmus in zijn meest originele vorm zingen. Deze wijkt af van de bekende versie!  
In eerste instantie waren er mooie plannen voor een oecumenische bevrijdingsviering in Hoogerheide op zaterdagavond de 26e. Maar door enkele problemen aan Rooms-Katholieke kant kan dit ‘feestje’ niet doorgaan. Heel jammer! We hopen op en kijken uit naar een volgende gelegenheid. 
Meelezen
Op woensdagavond 16 oktober is er weer gelegenheid voor preekvoorbereiding c.q. meelezen. Dit heeft betrekking op de kerkdienst van 27 oktober. We gaan van start om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Welkom!
En verder…
zijn er vérgaande plannen om een jeugdwerker aan te trekken voor de vier PKN-Gemeentes op de Brabantse Wal.  Er wordt nagedacht over een profiel voor deze vrouw/man en over de sollicitatieprocedure.
Ook de financiering is een belangrijk punt van aandacht. Voor de Gemeente in Bergen op Zoom is deze al rond, voor de andere drie Gemeentes (Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht) nog niet. Maar de vooruitzichten zijn positief!
Wat een prachtige culturele avond hadden we op donderdag 10 oktober! Carla Boven & Henk Kievit uit Hattemerbroek namen ons mee in het ontstaan en de geschiedenis van Taizé: de oecumenische broedergemeenschap in de Bourgogne waar elk jaar vele duizenden jongeren te gast zijn (en ook een X-aantal ouderen.) Ook maakten we kennis met Taizé zoals dat nu is.
Toen ik naar het filmpje uit 2012 keek en al die jonge mensen zag…, dacht ik aan mijn/ons eerste bezoek aan Taizé , met een clubje studiegenoten van de VU. Zomer 1979, in een geleende auto, veertig jaar geleden, ik was 22 jaar. We waren er een hele week en genoten van de spiritualiteit die je haast met de handen kon tasten. Al die jongeren en de prachtige diensten in de Verzoeningskerk. Heel eenvoudig, maar wat een mooie liederen en wat een weldadige stilte. Daarna was ik er een heel aantal keren, waarvan drie keer een hele week (in 1981,2002 en 2017.)
Na de uitleg van Henk & Carla was er een viering in de stijl van Taizé. Vooral het lied Bénissez le Seigneur werd helemaal gezongen zoals men dat in Taizé doet. Prachtig!
 
Ten slotte
Ik heb enkele vrije dagen vanaf woensdag 30 oktober t/m zaterdag 2 november. 
Collega Willem Vermeulen is zonodig paraat. 
Een hartelijke groet, vrede en alle goeds!
W. Lolkema.
 
Rond de kerken 3 okt 2019 Rond de kerken 3 okt 2019

Boeiende avonden!
De commissie Culturele Avonden en de oecumenische werkgroep Spiritualiteit  starten in de komende tijd weer met een nieuw jaarprogramma. De eerste culturele avond is op donderdag 10 oktober in ons kerkgebouw, aanvang 20.00 uur. Het wordt ongetwijfeld een heel boeiende bijeenkomst over Taizé. De broedergemeenschap van Taizé (Bourgogne, Frankrijk) is in de jaren veertig van de vorige eeuw ontstaan olv broeder Roger Schutz (1915 – 2005). Anno 2019 is het nog altijd een gastvrije gemeenschap waar jaar na jaar duizenden jongeren een week verblijven voor ontmoeting en voor het ontvangen van goed geestelijk voedsel. En voor uitwisseling en veel plezier.
De eerste van vijf spirituele avonden is op woensdag 20 november. De oecumenische werkgroep heeft dit jaar gekozen voor het jaarthema ‘Wees niet bang’. Verschillende sprekers nemen ons, vanuit hun deskundigheid, dit seizoen mee in deze thematiek. De spreker op 20 november is pastor en  theoloog Jan Brok, met het onderwerp: ‘Nieuwe vormen van spiritualiteit: dreiging of groeikans?’
Aanvang 19.45 uur, ontmoetingsruimte van de parochiekerk te Hoogerheide.
 
Kerkdienst
Op zondag 6 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn. Het wordt onze najaars-ZWO-dienst. We staan stil bij de situatie van de Rohingya in Bangla Desh. Bijna 1 miljoen Rohingya zijn de afgelopen twee jaar gevlucht van Myanmar (voorheen Birma) naar vluchtelingenkamp Kutupalong in Bangla Desh. Dat is niet alleen zeer ingrijpend voor de Rohingya maar ook voor de overheid van Bangla Desh. Onze ZWO-commissie heeft zich verdiept in deze situatie en samen met mij de dienst voorbereid. Het motto voor de dienst is: Wij willen naar huis, als het veilig is.
We vieren op deze zondag tevens het Heilig Avondmaal. Dat past bijzonder goed op een ZWO-zondag.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.

 
 
Rond de kerken 29 aug 2019 Rond de kerken 29 aug 2019
Kijk hier voor de pastorale mededelingen.

Op zondag 1 september hoop ik opnieuw uw voorganger te zijn. Dan werkt het Dutch Christian Choir (DCC) mee aan onze kerkdienst. Het DCC is een West-Brabants koor dat regelmatig een koorreis maakt, in binnen- en buitenland. En in de periode tussen die reizen werkt men graag mee aan kerkelijke vieringen. En wij mogen hen verwelkomen op 1 september. Na afloop van de dienst is er zoals gebruikelijk koffie e.d. en bent u / jij hartelijk welkom om deel te nemen aan onze pubquiz. 
Dit wordt een boeiende quiz over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Stokbrood en verschillende soorten soep zijn aanwezig.
Opnieuw een leuk evenement , op poten gezet door onze activiteiten-commissie.
 
Meelezen / preekvoorbereiding
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandagavond 30 september om kwart voor acht in de Oude Pastorie. We proberen elk vers van de bijbel-hoofdlezing voor de daaropvolgende zondag goed te bekijken. En sommige verzen nemen we woord-voor-woord door. We bekijken verschillende vertalingen en de Hebreeuwse of Griekse bijbeltekst is onder handbereik, naast enkele commentaren. Een tamelijk vaste groep gemeenteleden doet hier elke keer aan mee. Maar een keer komen kijken en ‘op proef’ meedoen is natuurlijk mogelijk!
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
 
 
Rond de kerken 11 jul 2019 Rond de kerken 11 jul 2019
Wat een zondag…de 23e juni.
We hielden onze langste dag-buitendienst bij zeer zomerse temperaturen. Onze handpalmen waren geopend naar het zonlicht, dat overvloedig tot ons kwam. Veel mensen zijn hiervoor in touw geweest: vlaggetjes-ophangers, koffiezetters, stoelensjouwers, soepkokers, liturgiemakers en nog veel meer. Gospelband Exodus die we al kenden van de TOP2000-dienst eind december vorig jaar is wederom heel enthousiast over de ontvangst en de genoten gastvrijheid.  En ze hebben zich weer geweldig laten horen! Dank aan allen (genoemd of niet-genoemd) die dit hebben mogelijk gemaakt.
En ook ’s middags op diezelfde zondag waren heel wat gemeenteleden actief. Want toen hadden we de regio-viering van Tante Louise bij de Broeders van Huijbergen. De Broeders zijn óók buitengewoon gastvrij. Diverse bewoners van Beukenhof in Putte, Margaretha in Huijbergen, Mariahove in Ossendrecht en Heideduin in Hoogerheide hebben genoten van een mooie liturgisch viering en van allerlei lekkernijen na afloop. En degenen die in de viering voorgingen èn de begeleiders van de  bewoners hebben óók genoten. Een zondag om dankbaar voor te zijn en om niet snel te vergeten.
Moderamen
Gedurende vele jaren ben ik op verschillende locaties lid geweest van een dagelijks bestuur van een kerkenraad, ook wel moderamen genoemd. En nu heb ik op onze kerkenraad verteld dat ik dit  in onze situatie mis, ook al omdat de kerkenraad niet elke maand vergadert. Met mijn dienstverband in deeltijd voel ik mij enigszins ‘zwemmen’.
Daarom heeft de kerkenraad besloten een bescheiden moderamen in te stellen. Dit is géén besluitvormend orgaan. Het bereidt vergaderingen van de kerkenraad voor, bespreekt lopende zaken en neemt beslissingen in gevallen die geen uitstel duiden. Het zal bestaan uit de voorzitter en scriba van de kerkenraad, de pastoraal ouderling en ondergetekende. 
In de vorige uitgave van dit blad
schreef ik iets over het verschijnsel ‘werk’. Hoe belangrijk is werk wel niet, professioneel of vrijwillig!
En hoe sta jij dan in je werk? vroeg iemand mij. Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen en geniet daarvan. In mijn vak/ambt is een beleving van ‘klaar zijn’ met je werk enigszins betrekkelijk, want dominees werken veelal vanuit hun eigen woning en dus is het werk ook thuis aanwezig. Vooral pastoraal werk is er bijna altijd. En daarin moet ik mijzelf echt grenzen opleggen.
Daarnaast maak ik ruimte voor vrijwilligerswerk. Zo belangrijk in onze samenleving! Ik ben vaste pianist van Ter Weel Vocaal, een zanggroep die verbonden is aan Zorggroep Ter Weel - de (zeg maar) Tante Louise van Zuid-Beveland. Dit kost mij ongeveer tien dagdelen per jaar. We maken heel veel bewoners van verschillende tehuizen erg blij met ons optreden, vier keer per jaar op verschillende locaties in Goes en omstreken. Daarnaast ben ik taalmaatje van een man uit China en een vrouw uit Polen, twee dertigers.
Over werk gesproken… Aangrijpend   vond ik het laatste optreden van Bernard Haitink in Nederland, in wat jaren zijn thuisbasis was: het Amsterdams Concertgebouw. Hij is nu negentig jaar en nam op 15 juni afscheid van het Nederlands concertleven met een uitvoering van de zevende Symfonie van Anton Bruckner. In al zijn kwetsbaarheid maar ook met al zijn kracht stond hij daar. De uitvoering van de Symfonie (gezien op YouTube) was subliem. Hier stond iemand die werkte met geweldige musici en in wie ‘werk’ en persoon volledig in elkaar versmolten. Prachtig.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
 
Rond de kerken 20 jun 2019 Rond de kerken 20 jun 2019
Aan de berichten
over mw. De Jonge, mw. Janssens, mw. Colpaart en dhr. Zandee (zie de vorige uitgave van dit blad) heb ik op dit moment weinig toe te voegen. Wel heb ik mw. Colpaart onlangs in het Bergse ziekenhuis bezocht en niet in Sint Margaretha te Huijbergen. Ook ontving ik een bericht over uw vorige dominee Klaas Vos: hij moet binnenkort een operatie ondergaan. Wanneer en waar dat gaat gebeuren is nog niet bekend. We wensen hen allen veel geloof, hoop en liefde toe.
 
Op zondag 23 juni
hebben we onze Langste-Dag-kerkdienst. Want zo rond 21 juni beleven volgens de kalender de dag waarop het het langst licht is! We gaan er vanuit dat we de dienst in de buitenlucht achter ons kerkgebouw in Ossendrecht kunnen houden. Blijkt in de loop van de week van 16 juni het weer op die zondag toch te gaan tegenvallen, dan gaan we ‘gewoon’ naar binnen. (Neem sowieso een vest of een jas mee.) Gospelband Exodus uit Sliedrecht werkt mee.  En wie de TOP-2000-kerkdienst van eind december vorig jaar heeft meegemaakt, weet dat we daarmee muzikale kwaliteit in huis hebben.
Na afloop is er gelegenheid voor koffie e.d. en voor nog andere smakelijke etenswaren.
’s Middags hoop ik samen met enkele collega’s mee te werken aan een regio-viering vanuit Tante Louise in het prachtige huis van de Broeders van Huijbergen aan de Boomstraat.
 
Gefelicitaart!
Want ik hoorde over jongeren uit onze Gemeente die hun eindexamen hebben gehaald. In één geval was de situatie nòg mooier dan verwacht en moest er zelfs een extra vlag worden aangeschaft…! Ben je (nog) niet geslaagd? Da’s een tegenvaller. Sterkte en succes!
 
Vakantie
Ik heb vakantie vanaf maandag 24 juni t/m zondag 14 juli. Waarneming in spoedeisende situaties is geregeld met de drie collega’s van de Brabantse Wal.  De ouderlingen en diakenen van onze Gemeente zijn hiervan op de hoogte. Zie verder het laatste kopje van mijn kopij onder Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.
 
Verhuisd
Onze verhuizing vanuit Krabbendijke naar Bergen op Zoom is alweer acht weken geleden. En de woning aan de Lepelaar 34 te BoZ wordt meer en meer ons plekje. Zowel vanuit de Bergse kerkelijke Gemeente als vanuit onze eigen Gemeente werden mijn vrouw Marjan en ik  verwend met boeketten bloemen en een prachtige plant. Welkom op jullie nieuwe stek. En veel geluk! - was zo ongeveer de boodschap. Hartelijk dank voor deze blijken van medeleven.
 
Werken om te leven
Onlangs ging het in Tijd (een zaterdagse bijlage van dagblad Trouw) over de betekenis van werk. Want je dagelijks werk, betaald of onbetaald, is belangrijk. Daar valt allerlei werk onder: dat wat je thuis doet - beroepsmatig, of in je huishouden. En het werk wat je elders doet - zeg: op kantoor of in je bedrijf.  Aan je werk ontleen je een belangrijk deel van wie je bent. Van je identiteit.
Mij valt op dat dagblad Trouw bij allerlei nieuws vaak hoog-opgeleide, zeer ambitieuze vrouwen en mannen betrekt.  Zij mogen, vanuit hun vakkennis, dingen uitleggen en duiden.
Maar de toon van het onderwerp Werk was anders en gaf me te denken. De journaliste constateert dat werken voor ‘brood op de plank’ veranderd is in een permanente zoektocht naar passie. ‘Bent u nog echt blij met uw baan? Ook nu u al vele jaren hetzelfde werk doet?’ Werkgeluk-goeroes  prediken: STOP met die middelmatige baan, gooi het roer om en volg je hart!
Vroeger werkte je om geld te verdienen. Maar in de jaren negentig ontstond het idee dat je van jezelf een merk kunt maken. Er kwam meer aandacht voor het individu: Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van?
In het artikel wordt daartegen geageerd. Er is helemaal niets mis met een baan waarin je gewoon tevreden bent. Nog afgezien van het feit dat die ene ‘droombaan’ vaak niet binnen je bereik ligt.
Je doet je werk en zoekt ook naar geluksmomenten binnen je huidige baan. Haal je inspiratie uit de baan die je misschien al jaren doet? Prijs jezelf dan gelukkig!
Ik vond het een verfrissend verhaal. Gelukkig zijn op de plek waar je werkt en leeft. Meer godsdienstig gezegd: op de plek waar je gesteld bent. Of waar God jou roept.
En een paar weken later was er weer zo’n zeer hoog-opgeleide en ambiteuze dame van veertig jaar in de krant.  Professor in de scheikunde! Ze is trots op haar hoogleraarschap. Maar, zo zegt ze: ‘Ik ben ook actief in ons dorp.  Ik loop hard en help op de basisschool van onze zoon. Ik werk me dus niet over de kop. Dan maar geen Nobel-prijs.’ 
Ik werd helemaal blij van die mevrouw! Of laat ik me (62 jaar jong) nu in slaap sussen? Daar lig ik op mijn beurt dan niet wakker van.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
En een goed begin van de zomer toegewenst.
W. Lolkema.
 
Rond de kerken 18 apr 2019 Rond de kerken 18 apr 2019
Een mooi bericht!
Op vrijdagavond 22 maart werd Olivia Oostdijk geboren. Zij is de dochter en het eerste kindje van André en Judith, Oude Dijk 15, Ossendrecht. We wensen hen van harte geluk met de komst van Olivia en hopen dat zij in liefde en vrede mag opgroeien, onder de hoede van onze hemelse Vader. Door veel drukke werkzaamheden en a.s. verhuizing heb ik de fam. Oostdijk nog niet kunnen bezoeken, maar mijn streven is wel om dat ZSM te doen!  Judith en André: heel veel plezier en geluk met jullie kleine meid. 
Paasfeest -
dat was het op zondag 21 april. Het begon met het feestelijk Paasontbijt (dank aan de voorbereiders en initiatiefnemers hiervan!!) en daarna de kerkdienst met de cantorij waarvan we met ons allen echt konden genieten. En je ziet hem/haar bijna niet, maar zij/hij is van het grootste belang voor het goede verloop van de kerkdienst: de organist(e), in dit geval mw. Gertie van Elsäcker. En na afloop was er wéér koffie. Wat een ijverige en actieve Gemeente!
Kerkdienst en gemeenteberaad
Op 12 mei hoop ik weer de zondagse kerkdienst te leiden in onze kerk. Wie belangstelling heeft voor het samen doorpraten en bestuderen van de hoofdlezing van die zondag is hartelijk welkom. En wel maandagavond 6 mei om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Op het rooster staat: Johannes 10: 22 t/m 30. Wie mee wil doen, wordt vriendelijk verzocht zich bij mij aan te melden. 
De Nieuwe Badkapel in Scheveningen
is een enorm monumentaal kerkgebouw waar onze dochter Maike diaken is en onze schoonzoon Jeroen koster-/vrijwilliger. In de Paaswake op Stille Zaterdag-avond lieten Jeroen & Maike hun dochter Marie Janne daar dopen. In de bijna donkere totaal verstilde kerk kwamen ze binnen,
om half tien. Ze liepen samen met hun dominee, Charlotte vd Leest, direct achter de brandende Paaskaars die door een bevriende diaken naar binnen werd gedragen. Het was een ongelofelijk moment. Marie, inmiddels ruim vier maanden oud, lag het allemaal met gezonde belangstelling te bekijken, afwisselend bij haar vader en moeder op de arm. En ze gaf nauwelijks een kik. Ook niet toen organist Bert Mooiman ons liet genieten van uitbundig orgelspel.
Het is geweldig om af en toe zo’n intens liturgisch moment mee te maken. Maar het mag van mij ook bijzonder blijven. Heel mooi was trouwens ook dat de (enige) overgrootmoeder van Marie erbij was: mijn schoonmoeder van inmiddels 93 jaar, vergezeld door de drie zussen van mijn vrouw en verschillenden van hun kinderen.
Marie de Leeuw is nu dooplid van de PKN. We zijn er blij mee en dankbaar voor! En dit moest ik eenvoudigweg even met u delen…
Het staat allemaal weer voor de deur:
de landelijke eindexamens vanaf 9 mei, de overgang naar een volgend schooljaar. Van heel wat jongeren en kinderen en hun docenten wordt in de komende weken veel gevraagd. Ook diverse jongeren van onze Gemeente mogen laten zien wat ze in huis hebben. We wensen hen allemaal sterkte toe, goede concentratie en vooral veel zelfvertrouwen. 
Tenslotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
 
 
Rond de kerken 11 apr 2018 Rond de kerken 11 apr 2018
Veertigdagentijd
Een slim meisje vroeg ooit op catechisatie aan mij: Maar er zijn toch 46 dagen vanaf Aswoensdag tot aan Eerste Paasdag?  (Gaat u maar na, dit jaar vanaf 6 maart tot aan het Paasweekend.) Dat klopt, antwoordde ik haar. Maar…de zes zondagen in de veertigdagentijd tellen niet mee. Op de zondag - en zeker op de vierde Lijdenszondag, Laetare - kijken we alvast vooruit naar het Paasfeest dat komen gaat. Uiteindelijk blijft elke zondag toch altijd Opstandingsdag.
Intussen gaan we anno 2019 verder richting Pasen.
Op woensdagmiddag 17 april is er een Stille Week-Paasviering voor ouderen in de Oude Pastorie van ons kerkgebouw, aanvang 14.30 uur.
Ik hoop daar vele ‘senioren’ te ontmoeten. En na de kerkdienst op de Goede Vrijdag (mmv de cantorij) en na de Stille Zaterdag is zondag 21 april Eerste Paasdag. Dan werkt de cantorij opnieuw mee aan onze kerkdienst en is er voor de kerkdienst ook een Paasontbijt !
Pasen valt laat dit jaar. Want in 2016 was het op 27 maart en vorig jaar op 1 april. Maar dat ligt nu éénmaal aan de datum van de eerste volle maan in de lente: die is dit jaar op Goede Vrijdag 19 april. De zondag daarna is vanouds Eerste Paasdag.
Ik vertrouw erop dat we op 21 april de juiste toon zullen vinden. Want de Heer is waarlijk opgestaan! Daar ligt de basis van ons kerk-zijn en van onze hoop voor de toekomst.
 
Er staan er meer bijzondere activiteiten
te gebeuren.  Op Witte Donderdag ben jij en bent u hartelijk welkom in de Oude Pastorie om naar The Passion te kijken. De jongeren kijken in hun eigen ruimte, de ouderen in de zaal van de Pastorie. Inloop vanaf 20 uur, aanvang: 20.30 uur.
Op Eerste Paasdag is er om half negen ’s morgens een Paasontbijt! Je/u kunt zich voor de beide activiteiten aanmelden via intekenlijsten in de kerk of via e-mail: activiteiten@pkgw.nl.
 
Kerkdienst en gemeenteberaad
Op 12 mei hoop ik weer een zondagse kerkdienst te leiden in onze kerk. Wie belangstelling heeft voor het samen doorpraten en bestuderen van de hoofdlezing van die zondag is hartelijk welkom. En wel maandagavond 6 mei om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Op het rooster staat: Johannes 10: 22 t/m 30. Wie mee wil doen, wordt vriendelijk verzocht zich bij mij aan te melden.
Na de kerkdienst is er een gemeenteberaad. We blikken o.a. terug op de tijd voor Pasen en er wordt een film vertoond over de restauratie van ons kerkgebouw.  En natuurlijk is er ruimte voor wvttk (wat verder ter tafel komt).
 
Vrijdag 5 april
is de dag waarop ik deze kopij schrijf. Nog zeer vers in mijn geheugen ligt gisteravond, de prachtige culturele avond met als thema: Van Gregorius tot Gospel, een muzikale reis door de liturgische kerkmuziek. Onze kerk was tot en met vrijwel de laatste plaats bezet. En wat ten gehore werd gebracht was niet mis: de ingetogen, bezinnende gregoriaanse zang o.l.v. Vincent Schoenmakers, het verzorgde en vertrouwde geluid van onze cantorij en de swingende bijdrage van Real Power. EN heel wat boeiende informatie over de verschillende liturgische stijlen. Om het in de taal van onze Zeeuwse woonplaats te zeggen: butengeweun!
Tijdens het allerlaatste lied van Real Power was ik weer even terug in begin 1973: Go like Elijah, van Chi Coltrane, althans, door haar is het beroemd geworden. Het was destijds het favoriete nummer van mijn zus en mij, toen 17 en 15 jaar jong. Grijs gedraaid. En eindeloos vaak beluisterd op Radio Veronica 538 en Radio Noordzee 220.  Ahum, Miss Coltrane is inmiddels ook zeventig jaar oud…
Dank jullie wel, mensen van de commissie culturele avonden!!
 
Ten slotte
Vrede en alle goeds voor jou en u.
W. Lolkema.
 
 
Rond de Kerken 28 mrt 2019. Rond de Kerken 28 mrt 2019.
Pastoraat
Dhr. G.P Meulenberg (Putte) is na weken van opname in het Bergse ziekenhuis en in Tante Louise-Revalidatie nu weer thuis. Herenigd met zijn echtgenote, met wie hij inmiddels vele jaren is getrouwd. We wensen hem/hen sterkte bij het weer wennen aan thuis en bij het verder herstel.
Mw. N. Janssens-Boeren (Hoogerheide) is ook enige tijd in het ziekenhuis geweest. We wensen ook haar sterkte bij het weer thuis oppakken van de draad.
Al degenen die thuis te maken hebben met ziekte, medische kuren en verdriet wensen we van harte Gods nabijheid toe. Die nabijheid mag er natuurlijk óók zijn voor hen die genieten van het leven. Toen ik zonet (vrijdag 22 maart) vanuit Bergen op Zoom naar huis reed gaf de thermometer in de auto zeventien graden aan. Voorjaar! En dwars door de Lijdens-/Veertigdagentijd heen wordt het Pasen. Het duurt nog een paar weken, maar dat moment gaat komen. DV, zeggen we dan.
Week 12
17 t/m 23 maart - was voor mij erg gevuld. O.a. maandag de 18e was vol. We hadden toen een geanimeerde avond rondom Lucas 13. In pakweg vijf kwartier kwam er heel wat op tafel. De uitkomsten van dat gesprek hoop ik te benutten voor de kerkdienst van 7 april. Voor de dienst van 24 maart ging dat helaas even niet lukken.
Op zondag 7 april
vieren we een doopdienst in ons kerkgebouw. Jiwan, geboren in juni 2018,  wordt gedoopt. Hij is de zoon van Delniya Bayazi en van Aso Esmaeili. De familie woont aan de Oude Wouwsebaan in Bergen op Zoom.
We vinden het heel mooi dat zij hebben gevraagd om bediening van de Doop in het midden van onze Gemeente. Mag de dienst voor hen en voorons allen inspirerend zijn. En voor het gezin bijdragen aan het zich verder gaan thuisvoelen in onze West-Brabantse samenleving. 
In deze dienst zal bijzondere muzikale medewerking zijn.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
 
 
Nr. 4610 - Rond de Kerken 21 feb 2019.

Vreugde om het besluit van de vier coalitiepartijen.
Nr. 4610 - Rond de Kerken 21 feb 2019.
Kerkdienst
Op zondag 24 februari hoop ik weer in onze kerk voor te gaan. We vieren onze februari-ZWO-zondag / zondag Werelddiakonaat. De nood van mensen in Bangla Desh zal een belangrijk accent krijgen. U leest hierover meer in kopij namens de ZWO-commissie. We hopen op die morgen veel kerkgangers te mogen begroeten.
 
Maandag 25 februari
Dan hoop ik te starten met een gespreksgroep overdag. En wel om tien uur ’s morgens in de Oude Pastorie. Het aantal aanmeldingen hiervoor kan nog wel iets hoger. Dus als u wilt komen, meldt u zich dan bij mij aan vóór zaterdag 23 februari. We bespreken een hoofdstuk uit de Doornse Catechismus, waarvan ik fotokopieën bij me heb.
 
Bijna DUIZEND voorgangers
en ruim twaalfduizend kerkgangers èn heel veel vrijwilligers waren in de afgelopen maanden  betrokken bij de doorlopende kerkdienst in de Bethelkapel te Den Haag, vanwege de (destijds) aanstaande uitzetting van de fam. Tamrazyan.  Maar liefst 97 dagen lang, vanaf 26 oktober t/m 30 januari, was er ‘24/7’ een kerkdienst.
De vijf leden van het gezin Tamrazyan maakten al die dagen gebruik van een regeling waardoor ze, zolang de kerkdienst gaande was, niet uit de kerk gehaald konden worden en uitgezet konden worden. Het gezin Tamrazyan vluchtte negen jaar geleden vanuit Armenië naar Nederland. Dit land is op zichzelf veilig. Maar voor de fam. Tamrazyan is het een gevaarlijk land.
 Toen de vier coalitiepartijen op 29 januari besloten dat er voor zogenaamde ‘gewortelde’ kinderen (die eigenlijk ons land al hadden moeten verlaten) een nieuwe,ruimere beoordeling komt, was het kerkasiel niet meer nodig. Intussen is óók besloten dat niemand in de toekomst nog aanspraak kan maken op het kinderpardon. Dat is de keerzijde van het (op dit moment) ruimhartiger beleid.  
Men heeft d.m.v. het kerkasiel een adempauze willen creëren voor het gezin Tamrazyan, zodat ze een vernieuwd dossier aan de staatssecretaris konden voorleggen. Hun dossier zal opnieuw worden beoordeeld en alles wijst erop dat zij in Nederland een toekomst kunnen hebben.
Tegelijkertijd ging het om iets breders: om humaniteit als kern van het Bijbelse denken waarvoor de kerk zich sterk maakt. Dat wil zeggen: om een ruimhartiger gebruik van het kinderpardon voor honderden kinderen en hun ouders. In de langdurige kerkdienst ging het ook om het creatief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt. Onze landelijke kerk heeft zich, bij monde van haar voorzitter en scriba, en door hun mede-voorgaan in de kerkdienst, van harte achter dit kerkasiel gesteld. 
Niet alleen de langdurige kerkdienst maar ook andere ontwikkelingen in onze samenleving hebben ertoe geleid dat het nu geldend regeerakkoord op dit punt is gewijzigd.
Zelf leidde ik op 24 november twee uur lang de doorlopende kerkdienst. De urgentie van bidden, zingen en preken was voelbaar. Met een kennis uit Nispen wilde ik in de nacht van 9 op 10 februari opnieuw een bijdrage leveren. Maar dat was toen niet meer nodig.
Wel was ik samen met onze dochter en schoonzoon op zondagmiddag 10 februari in de Grote Kerk in Den Haag waar het kerkasiel met intense dankbaarheid is afgesloten. Onder zeer grote belangstelling!
Als geheel heeft het heel veel betekend voor de Protestantse Gemeente Den Haag en voor  de PKN. Media uit allerlei landen, van de Belgische TV tot aan CNN, wisten de Bethelkapel te vinden. En men heeft het als een bijzonder groot wonder ervaren dat zóveel voorgangers uit allerlei kerken bereid waren hun aandeel te leveren. Bethel (= Huis van God) in een oude stadswijk werd een bedevaartsoord.
De bekende pastor Marinus van den Berg schreef tijdens een nacht die hij in de kapel doorwaakte deze tekst:
Het aanroepen blijft
Nog zoveel kinderen niet thuis
Nog zoveel kinderen onveilig
Nog zoveel kinderen vermist
Nog zoveel kinderen in tentenkampen
Nog zoveel kinderen op een barre tocht (…..)
Het aanroepen blijft. Dat we niet inslapen!
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
 
Nr. 4609 - Rond de Kerken 7 feb 2019. Nr. 4609 - Rond de Kerken 7 feb 2019.
Werken in de PG te Woensdrecht
is me over het algemeen een genoegen!! En geleidelijk aan begin ik meer gemeenteleden te (her-)kennen: doordat ik hen ontmoet rondom een kerkdienst en / of doordat ik hen opzoek. Dat opzoeken is mooi werk wat ook echt mijn hart heeft. Als u mij graag eens wilt spreken en het duurt u te lang voordat ik contact met u opneem (of zomaar bij u op de stoep sta, ook dat komt zo nu en dan weleens voor), belt of mailt u mij dan alstublieft! Er is mij veel aan gelegen dat u niet alleen iets van de kerk hoort rondom de actie Kerkbalans.  Die actie is uiteraard van het grootste belang voor het voortbestaan van onze Gemeente, en wij hopen ook dit jaar weer op een mooi resultaat, maar kerk-zijn is wel meer dan dat.
Dat ik soms zonder aankondiging bij iemand voor de deur sta, komt doordat mij weleens de tijd ontbreekt om telefonische afspraken te maken. Of een bezoek duurt net iets langer of korter dan ik had gedacht. In dat geval staat het u vrij om te zeggen of het moment u wel of niet uitkomt. Overigens zijn vandaag de dag ook niet alle tel.nummers zomaar te vinden. Dank voor alle vriendelijke ontvangsten tot nu toe! En ik hoop dat ook gemeenteleden uit Bergen op Zoom dit verhaaltje lezen. Want het geldt óók voor hen (de wijken 1,2 en 5).

Ten slotte
Als dit blad verschijnt heb ik een week vakantie. En wel t/m dinsdag 12 februari.
Een hartelijke groet. W. Lolkema.
 
Nr. 4608 - Rond de Kerken 24 jan 2019. Nr. 4608 - Rond de Kerken 24 jan 2019.
Het jaar 2019
begon nogal stormachtig. Heel veel branden en bijna-brandjes in Scheveningen. Kolossale verwarring rondom de Brexit. En op 7 januari de Nederlandstalige versie van het Nashville-document. Wat dat laatste betreft: (kerkelijk) Nederland was in rep en roer.  Minstens windkracht acht. 
Het lijkt erop dat het onderwerp sexualiteit een open zenuw blijft in de diverse kerken. Een thema waarover het gesprek tussen verschillende kerkelijke stromingen heel moeizaam verloopt.  En zeker waar het gaat om LHBTI-mensen. Uit ervaring weet ik dat er bijzonder fel kan worden gediscussiëerd over homosexualiteit. En het is ook niet zo moeilijk om een Bijbeltekst te vinden waarmee iemand zijn gelijk kan aantonen. Maar dat komt anders te liggen als serieus bekeken wordt in welke context je zo’n tekst moet lezen. En het komt zéker anders te liggen als het gaat om déze concrete man of vrouw die geluk heeft gevonden bij een medemens van hetzelfde geslacht. Twee mensen hebben elkaar hartelijk lief en willen duurzaam samenleven. Dat is toch iets prachtigs? Wel met een stevig accent op duurzaam.
Intussen moeten we naar elkaar blijven luisteren; biddend om de heilige Geest. Ook de mening van mensen die achter de Nashville-verklaring staan mag en moet gehoord worden! Maar er mag te allen tijde worden doorgevraagd: waarom denkt u dit? Hoe bent u tot dit standpunt gekomen?
Er mag ook  een kritische reactie volgen. Zoals bijvoorbeeld die van prof. Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands in Trouw op 12 januari: ‘De schrijvers van het document pakken lukraak wat teksten en gooien die op een hoop. … Dat is niet echt theologische argumentatie. Dat is om je heen kijken en zeggen: zo ziet mijn gezonde …verstand het, en daar plak ik dan de naam God bij. Maar daar wordt het geen theologie van.’
Kerkjournalist Stijn Fens (zelf Rooms-Katholiek) bezit het kostbare talent om de wat lichtere toon te vinden. Hij heeft in de discussie de moeders uit orthodox-protestantse hoek gemist. Zij zouden na lezing van het document vast wel hebben gezegd: Moet je dat nou echt zo scherp opschrijven?  En wat - denkt u - zou moeder Maria zeggen? Misschien wel dit: Wacht nou even, ga nou eerst eens rustig zitten. Een pleidooi voor bedachtzame rust die helend kan zijn. Zowel bij tegen- als voorstanders van de verklaring.
De Nederlandse ondertekenaars van het eerste uur van ‘Nashville’ gaan nu (na alle commotie van eerder deze maand) verder op de materie studeren. Biddend om wijsheid, daar vertrouw ik op.
En misschien - wie weet! - mogen moeders en echtgenotes wel meepraten?!! Ik hoop het. Vrouwenzusters naast mannenbroeders, in het belang van allen die door de Nashville-discussie (opnieuw) zijn beschadigd.  Wordt dus vervolgd. Op hoop van zegen! 
 
Kerkdienst
A.s. zondag 27 januari hoop ik weer in onze kerkdienst voor te gaan. We hopen dan het Heilig Avondmaal te vieren. Een kostbaar geschenk van onze God waarin we, in brood en wijn, mogen vieren dat Hij daadwerkelijk bij en in ons midden wil zijn. Het rooster voor deze zondag vermeldt
Lucas 4: 14 ev, waar Jezus ‘synagogeganger’ wordt in de plaats waar Hij is opgegroeid. Een buitengewoon boeiend bijbelgedeelte.
 
Ten slotte
Ik heb een week vrij vanaf woensdag 6 t/m dinsdag 12 februari.
Een hartelijke groet aan jou en u!
W. Lolkema
 
Nr. 4607 - Rond de Kerken 10 jan 2019. Nr. 4607 - Rond de Kerken 10 jan 2019.
Niets nieuws onder de zon!
Dat dacht ik toen ik begin december op het NOS-journaal een item zag  over de enorme drukte bij PostNL. Vlak voor Sinterklaas liep de werkdruk daar werkelijk de spuigaten uit en sommige kijkbuiskinderen zouden hun cadeautje misschien weleens niet op tijd kunnen krijgen. Sinterklaas bestelt ook zó veel tegelijk! Maar dan… De camera zwenkte naar een speelgoedzaak. Het was er super-druk, want Sinterklaas deed ook daar boodschappen. Een meneer zei namens de Goedheiligman: Ja, weet u, bestellen via internet kan natuurlijk ook! Maar het voordeel van deze winkel is dat je je aankopen meteen kunt meenemen!
Ik dacht: hé, deden en doen we het op deze manier niet al vele tientallen zoniet honderden jaren lang? Je ging/gaat naar de winkel en kocht/koopt iets. En nu lijkt dat wel nieuw! Meneer, Sinterklaas, blijf dat vooral doen. Want zo behouden winkels in stad en dorp hun klandizie en blijft het gezellig op straat. (Al gun ik ook internetwinkels hun inkomsten.)
En mijn gedachten gingen naar Prediker. Niets nieuws onder de zon! Maar er is wèl een nieuw jaar begonnen. Ik hoop dat het voor jou en u een goed en gezegend jaar mag worden. Zóveel dagen met allerlei mogelijkheden. Maar natuurlijk ook wel eens grauwe dagen. Daar kunnen we niet omheen.
Echter: er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Dat is de volheid van ons aardse bestaan. 
Even terugkijken… naar december
Allerlei kerkdiensten en kerstfeesten liggen achter ons.  En velen hebben zich binnen onze Gemeente enorm ingezet om van de decembermaand iets moois te maken. Sowieso wil ik graag alle vrijwilligers in onze Gemeente bedanken voor al hun werk, het hele jaar door. Want zonder hun actieve inzet zou ik op mijn beurt mijn werk niet kunnen doen.
Als ik er één december-activiteit uit mag pikken: onze TOP-2000-kerkdienst op de 30e! Zo’n kerkdienst is voor sommigen een reden om eens een zondag over te slaan. Daar is iedereen natuurlijk vrij in, alhoewel…dan heb je (u) wel iets gemist. Want voor ànderen is zo’n dienst juist een reden om te komen!
Dit samenzijn was echt een happening, met goede muziek van gospelband Exodus uit Sliedrecht. Mooie lezingen, een ritueel van kaarsen aansteken in verbondenheid met hen die duisternis in hun leven ervaren.  En een klinkende boodschap: Besef dat je geliefd bent! Beloved. Gods geliefde kind. En, zeg ik erbij: heb dan ook elkaar lief! Na afloop waren er diverse consumpties waaronder oliebollen. Echt een mooie ochtend.
Kerkdienst en…
Op zondag 13 januari hoop ik weer uw voorganger te zijn. Volgens het rooster lezen we dan over de Doop van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat jij / u er op die zondag ook bent!
Intussen wens ik u allemaal veel goeds. Ik heb deze keer niets te melden over ziekenhuisopnames. Maar evengoed zijn er gemeenteleden die spannende en moeizame weken doormaken. Sommigen bevinden zich tussen hoop en vrees, in afwachting van de uitslag van een onderzoek. Wat gaat de toekomst brengen? Moge de goede God ons vergezellen. En óók allen die het voor de wind gaat.
Meestal lees je er vlotjes overheen -
overlijdensberichten in dagbladen. Veel namen zeggen je niets. Tot ineens die ene naam…
En dat overkwam mij toen ik op 29 december dagblad Trouw doorbladerde. Daar werd Niek Schuman genoemd door zijn vrouw en kinderen. Hij overleed in de kerstnacht, 82 jaar. Dat bericht deed me wat.
Niek was aan de Vrije Universiteit onze docent Oude Testament in het vierde jaar van de studie en werd later hoogleraar liturgiewetenschap. Het bijzondere aan hem was dat hij deed en ons voordeed
wat hij doceerde. Het OT biedt immers zóveel wat - met de juiste vertaalslag - direct van betekenis is in het dagelijks leven. En de weduwe, wees en ontheemde zijn nooit ver weg.
Rechtvaardigheid stond hoog in het vaandel van deze docent. Zijn theologie is ‘gründlich’ maar nóóit stoffig. En zij raakt aan de samenleving en aan de grote maatschappelijke thema’s. 
Onder zijn leiding gingen we meerdere keren een weekend naar een klooster, in Limburg en in Chévetogne, om daar kennis te maken met de schoonheid van de RK- en de oosters-orthodoxe liturgie. Zo heeft Niek veel betekend in mijn ontwikkeling tot predikant en ook toen ik éénmaal werkzaam was in dit bijzondere ambt. Ik gedenk hem dankbaar.
Eén van zijn bekendere doopgebeden luidt:
Lieve God, die ons bedacht / toen wij nog nergens waren
en die ons blijft gedenken / als wij hier niet meer zijn -,
lieve God, … die trouw blijft als wij vallen / in de diepte die wij vrezen-,
wij danken U voor dit kind / waarin U ons van U laat groeten
en waarin wij iets herkennen / van uw vriendelijk aangezicht.
Ten slotte:
Een hartelijke groet.
W. Lolkema.
 
Nr. 4606 - Rond de Kerken 20 dec 2018. Nr. 4606 - Rond de Kerken 20 dec 2018.
Kerkdiensten
Op Eerste Kerstdag hoop ik de kerkdienst in ons kerkgebouw te leiden. De cantorij werkt aan de dienst mee.
En op 30 december houden we een TOP-2000-kerkdienst. Tegenwoordig doen vele tientallen Gemeentes dat in deze tijd van het jaar, parallel aan de Top-2000-dagen van 25 t/m 31 december  op Radio2. Het is binnen de PKN en de internetkerk MijnKerk echt een fenomeen geworden. Aan de dienst in onze kerk werkt gospelband Exodus uit Sliedrecht mee. Jong en oud, ouderen en jongeren zijn heel hartelijk welkom!  Daarna hoop ik weer uw voorganger te zijn op zondag 13 januari.
 
Kerkasiel Den Haag
Het Armeense gezin Tamrazyan heeft, na een verblijf in een kerk in Katwijk, onderdak gevonden in de Bethelkerk in Den Haag. Zolang daar een kerkdienst aan de gang is mag geen enkele instantie het gezin daar weghalen. Voorgangers werden en worden opgeroepen  om hieraan mee te werken. En zo hield ik op zaterdag 24 november van 15.00 tot 17.00 uur een kerkdienst met afwisselend vier tot tien kerkgangers. Ik hield twee preken,  we zongen een stuk of tien liederen, deden gebeden en lazen/beluisterden twee spiegelverhalen. Ook de scriba en voorzitter van onze landelijke Generale Synode zijn in de afgelopen weken voorgegaan. En scriba collega René de Reuver leidt binnenkort opnieuw een dienst. Daarnaast hebben honderden voorgangers uit het hele land hun aandeel geleverd aan deze bijzondere estafette. Uiteraard met heel uiteenlopende vormen van liturgie.
Toen ik het bijgebouw bij de kerk binnenkwam, liep ik meteen het ongeveer elf jaar oude zoontje van het gezin Tamrazyan tegen het lijf. Hoe gaat het met hem? Ik heb zo’n zin om even de stad in te gaan en lekker buiten te spelen, meneer. Maar dat kan niet! Dat is jammer…en het roept ook direct de vraag op hoe lang je met dit kerkasiel kunt doorgaan.
Collega Derk Stegeman, eindverantwoordelijke voor het gehele project schreef: We zijn dit kerkasiel begonnen om een adempauze te creëren: een veilige ruimte voor de familie Tamrazyan en tijd om het gesprek te zoeken met de overheid. Dat gesprek is gaande, maar het welslagen daarvan is vooral gebaat bij vertrouwelijkheid. Op dit moment bieden de gesprekken in elk geval geen aanleiding om het kerkasiel te beëindigen en we weten dus ook niet hoe lang dit kerkasiel zal doorgaan. Ons rooster plannen we dus nog steeds gewoon drie weken vooruit (elke dag komt er weer een dag bij).
Kwetsbare vluchtelingen zoeken hun toevlucht in een kerk waar een geloofsgemeenschap hen gastvrijheid biedt, om op die manier samen met de overheid te zoeken naar een aanvaardbare oplossing. Al vele jaren overigens roept de PKN op tot een goede regeling voor migrantenkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn.
Zelf vond ik het voorgaan op deze locatie en in deze setting heel bijzonder. Ik beleefde het sterk als bezig-zijn met de dingen waar het in het Evangelie ten diepste om gaat: gerechtigheid en liefde.  Of, zoals men tegenwoordig wel zegt: warm-hartigheid; zowel van God ten opzichte van mensen als van mensen onder elkaar.
 
Ten slotte
Mijn vrouw Marjan en ik hadden op woensdagavond 5 december net de warme maaltijd op en daar ging de telefoon: Mam, pap, we hebben een dochter!! Het was onze dochter Maike die belde. Maike & Jeroen zijn de trotse en dankbare ouders geworden van Marie Janne de Leeuw, roepnaam Marie. Marie werd om 17.30 uur geboren en woog bij de geboorte ruim zeven pond. Ze is ons eerste kleinkind…en ze is prachtig! Moeder en dochter èn vader maken het heel goed.
Op het geboortekaartje staan enkele regels van Marijke de Bruijne uit Lied 790: Werelden schept zij, de liefde, - wonder dat ons doet bestaan, mens van ons maakt door haar volheid, - gloed die ons leven doorstraalt.
Ik wens u/jou, mede namens mijn vrouw, mooie en gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2019!
W. Lolkema
 
Nr. 4605 - Rond de Kerken 27 nov 2018. Nr. 4605 - Rond de Kerken 27 nov 2018.
De zon schijnt…
niet altijd maar op deze herfstmiddag half november wel. Overvloedig!  En ik ben op zoek naar de woning van één van onze gemeenteleden. Wàt een mooi land, deze gemeente Woensdrecht!  Het doet me weer héél even denken aan de vrijdagmiddagen op Curaçao als ik met mijn geprinte zondagse liturgie naar het kopiëerbedrijf reed en genoot van het uitzicht op de Caribische Zee (en soms, heel in de verte, Venezuela).
Maar DIT is Zuid-West-Brabant.  Móói land!


De kerkdienst van verbintenis en intrede
op 11 november ligt nog vers in mijn geheugen. En ik wil iedereen (dus ook jou en u persoonlijk!) hartelijk bedanken voor wat u eraan hebt gedaan om deze dienst te laten plaatsvinden èn slagen. Alle ouderen en jongeren die zich hebben ingezet voor de catering. Alle kerkenraadsleden. Cantorij en organiste. Typiste. En anderen die ik niet heb genoemd. Dus ook de consulente en de maakster van de prachtige liturgische schikking die bij ons thuis staat te pronken. En natuurlijk ook collega Hans van der Sterre uit Dordrecht die voorging in de Dienst van de Verbintenis.  Ook heb(ben) ik (we) erg genoten van de brieven die Hans den Daas voorlas.
Enkele mensen hebben op zakelijk gebied buitengewoon veel werk verzet om alles op 11 november te kunnen laten plaatsvinden. M.n. in het contact met de ‘hogere’ organen (classis e.d.) moesten er enkele vrij harde noten worden gekraakt, soms zelfs ‘te elfder ure’. Dat had o.a. te maken met mijn tijdelijk dienstverband èn met de tijdelijke détachering vanuit onze Gemeente naar de PG te Bergen op Zoom.  Het is ook verstandig en te begrijpen dat hier goed op wordt toegezien maar af en toe was het wel behoorlijk spannend. Afijn, op de elfde van de elfde heb ik er amper nog aan gedacht. Toen was er alleen nog maar het gebeuren zelf. En dat was goed! Ik hoop dat jij / u er ook een goede herinnering aan hebt.
 
Op zondag 9 december
hoop ik opnieuw in onze kerkdienst voor te gaan. Ik heb nog niet gekozen tussen (opnieuw) een hoofdstuk uit Openbaring of toch maar liever Lucas 3. Laat u dat er niet van weerhouden om aanwezig te zijn! En verder - zou die er komen? - denken we momenteel met enkele mensen na over een TOP2000-kerkdienst.
 
Pastorale zaken
Momenteel is mij niets bekend van ziekenhuisopnamen van gemeenteleden. Als u of één van uw huisgenoten moet worden opgenomen, hoor of lees ik dat graag van u. In dat geval doe ik mijn best om u een bezoekje te brengen. Als u dat op prijs stelt!
Intussen merk ik wat sommige gemeenteleden in hun rugzak meedragen. Verdriet om wat is gebeurd. Moeilijke elementen in hun levensgeschiedenis… Ik hoop dat zij onze God mogen ervaren, misschien wel vooral door medemensen met een luisterend oor.
Weer anderen hebben het prima naar hun zin. Ze genieten van hun dagelijks leven.  Aanstekelijk! Ook zij mogen worden genoemd en gezien.
 
Bijna drie komma zeven miljoen!
kijkers trok Boer Zoekt Vrouw (BZV) op zondagavond 18 november. Dat schrijf ik op 21 november, de internationale Dag van de Televisie, een initiatief van de Verenigde Naties sinds 1996.  Omroep Zeeland Radio besteedt er aandacht aan, met de vraag: Wat is jouw favoriete programma?   BZV is hèt onderwerp van gesprek. Sommigen moeten er niets van hebben; zij kijken liever naar een documentaire: real life!  Anderen zijn er lyrisch over. Hoe zit dat? Wat is het geheim? - vraag ik me af.
Even hardop denken: het camera- en montagewerk van BZV is subliem. We zien prachtige en romantische en vertederende plaatjes, gefilmd in ons eigen land. Maar we zijn ook getuige van grote tegenvallers en tranen: Jaap kiest immers voor haar en níet voor haar! En soms zien we ook de enorme leegte in een logeerweek. En het harde leven van agrariërs.
We kijken dus naar een intense vorm van wat menselijk leven is en daardoor worden we meegenomen. Het programma gaat over de hunkering naar zinvol samen-leven. Het raakt aan onze eigen levensgeschiedenis, maar het is (heel veilig!) NIET ons eigen leven. In een tamelijk verwarrende tijd zoals de onze voldoet BZV aan een behoefte op de zondagavond - waar we vanuit onze luie stoel naar mogen kijken. Het past ook bij deze tijd, waarin zoveel dingen (die ons vroeger als volk aan elkaar verbonden) zijn verdwenen. Oók elementen van een breed-gedeeld kerkelijk leven. Zo brengt de televisie ons ‘realistische verstrooiing’.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
 
Schrijven in het kerkblad… Schrijven in het kerkblad…
Als je als dominee in een nieuwe standplaats komt, moet je altijd even wennen. Ook aan het (voor jou) nieuwe kerkblad. Je weet nog niet zo goed de weg en hebt misschien ook nog niet zo veel te melden. Totdat je langzamerhand steeds beter in de Gemeente thuis raakt. En dàn denk je op den duur weleens: schrijf ik niet veel te veel in het kerkblad?
Ik hoop dat u mijn kennismakingsstukje in de vorige uitgave van dit blad hebt gelezen, bij de PG te Bergen op Zoom.
Een verhaaltje: mijn vrouw Marjan & ik waren in 2011 net een blauwe maandag op Curaçao - we waren nog druk aan het wennen aan het voor ons nieuwe land - en daar kwam één van de kerkvoogden: willen jullie in de redactie van het kerkblad? De gehele redactie was net opgestapt vanwege ‘uiteenlopende visies’. Het kwam er dus al snel op neer dat wij samen de redactie gingen vormen. We gingen wel op zoek, maar nieuwe redactieleden kwamen er niet. Dus werd ik de eindredacteur en Marjan deed de lay-out. Zij achter haar laptop in de woonkamer, ik in mijn werkkamer achter mijn computer. En de maandelijkse ‘vergadering’ deden we bij een kopje koffie op ons terras (de porch). Uiteraard altijd gekleed in zomerse outfit. We kregen telkens goede reacties. Ik ben graag met taal bezig en zo werd het werken aan VPG-Nieuws een maandelijks genoegen. (En soms een ergernis, als we achter allerlei mensen aan moesten bellen.)
En nu vind ik het leuk om in Rond de Kerken te schrijven!!
Ds. W. Lolkema
 
Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema. Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema.
Op zondag 11 november a.s. zal tijdens een bijzondere dienst ds. W. Lolkema intrede doen als 45ste predikant van onze gemeente. Aanvang van deze dienst is zoals gebruikelijk om 9:45 uur in ons eigen kerkgebouw te Ossendrecht. De Dienst van de Verbintenis (voorafgaand  aan de intrede) zal worden geleid door ds. J.H. van der Sterre uit Dordrecht. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het echtpaar Lolkema te begroeten onder het genot van een kop koffie en wat lekkers.
Ds. Lolkema is vanaf 1 november 2018 in dienst van onze gemeente in een deeltijdfunctie. De komende maanden zal hij zich vooral bezighouden met kennismakingsbezoeken. Naast pastorale aandacht voor zieken en ouderen zal hij tevens kennismaken met de leden van de kerkenraad, vrijwilligers en andere gemeenteleden.
Zijn werkdagen zijn maandag en donderdag de gehele dag en vrijdagmiddag als hij op de zondag niet voorgaat in de eredienst van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.
Voorlopig blijven ds. en mevr. Lolkema wonen in de pastorie van de Ontmoetingsgemeente te Krabbendijke: Drie minuten 16, 4413 GG Krabbendijke. In het voorjaar van 2019 hopen zij naar Bergen op Zoom te verhuizen. Ds. Lolkema is te bereiken onder tel.nr. 0113-60 32 73 en 06-17 246 410.
 
 
Onze nieuwe predikant. Onze nieuwe predikant.
Blij en dankbaar deelt de kerkenraad u mee dat ds. Wim Lolkema uit Krabbendijke het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Een verheugende mededeling zo aan het begin van het nieuwe seizoen. In de persoon van ds. Lolkema menen wij een predikant te hebben gevonden die onze gemeente kan inspireren en bemoedigen.
Op 15 augustus j.l. hebben ds. en mevr. Lolkema zich voorgesteld aan onze gemeente. Alle aanwezigen waren het unaniem eens dat deze predikant past bij onze gemeente, waarna de kerkenraad op 23 augustus een beroep heeft uitgebracht.
Tijdens de kennismakingsavond hebben ds. en mevr. Lolkema een warm welkom gevoeld in onze gemeente. Zij hebben zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er ligt met het gevolg dat ds. Lolkema het beroep heeft aangenomen.
De verbintenisdienst van onze nieuwe predikant is voorlopig bepaald op zondag 11 november a.s. Hierover wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. Lolkema straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. Met de komst van ds. Lolkema sluiten we een vacante periode af van ruim een jaar. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en de nieuwe predikant, een goede tijd zullen tegemoet mogen gaan.
Nu onze consulent ds. Ten Kate met emeritaat is, wordt deze taak tot de komst van Ds. Lolkema waargenomen door Ds. C. Biemond. Indien u dringend pastorale zorg nodig heeft, kunt met haar contact opnemen via tel.nr. 0164-85 85 14.
 
De beroepingscommissie en kerkenraad rapporteert. De beroepingscommissie en kerkenraad rapporteert.
Een spannende tijd, het erover eens zijn binnen de kerkelijke gemeente om een predikant te beroepen. Vertrouwelijkheid en discretie is een vereiste, met daarnaast zorgvuldigheid in de procedure. Uiteindelijk hebben we op de gemeenteavond op 15 augustus belangrijke beslissingen genomen om een predikant te gaan beroepen. Unaniem was de voordracht van de beroepingscommissie aan de kerkenraad die dan ook unaniem dat advies heeft overgenomen. Uitleg  over de gevolgde procedure gebeurde op de gemeenteavond. De stemming bij acclamatie was unaniem om de voorgestelde kandidaat te beroepen. Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de gevolgde procedure zoals gedaan  door de beroepingscommissie. De week waarin bezwaar maken mogelijk was is inmiddels verstreken.
J.l. donderdagavond is de officiele beroepingsbrief met addendum overhandigd aan de te beroepen predikant. Nu zijn we in afwachting of de beroepen predikant het beroep zal aanvaarden. Wij houden u op de hoogte.
 
Hartelijke groet van uw preses
namens de beroepingscommissie en kerkenraad,
Hans den Daas.
 
 
ROND DE KERSTVIERINGEN ROND DE KERSTVIERINGEN
Het doet me goed juist met de Kerst weer in jullie midden te zijn. Zowel in de kerstnachtdienst als in die van de kerstmorgen mag ik voorgaan. De laatste zal het karakter hebben van een zangdienst en waarin er volop ruimte is voor de kinderen, met een verhaal, liederen en mogelijkheid tot knutselen.
Aan de kerstnachtviering neemt de cantorij volop deel.
Zoals altijd staat het verhaal van Lukas 2 centraal. Daar zitten zoveel kanten aan dat het immer verrassend blijft en ons in de juiste richting kan zetten, op de been kan helpen in de wereld van nu, persoonlijk en maatschappelijk.
In de geschiedenis – al te menselijk – , in de greep van ijzeren wetten, vaak niet te controleren machten en krachten, met z’n kloven, angsten en onzekerheden komt uit immer onverwachte hoek, van ‘Boven’, een andere geschiedenis, een andere werkelijkheid, ingrijpend en bevrijdend.
Tegenover het ‘dogma’ van de ‘keizers’ mag de ‘doxa’, de bevrijdende jubel klinken van de hovelingen van wie werkelijk de wereld in Zijn hand heeft. Dat gedenken, vieren en herbeleven we alle zondagen, alle feestdagen, maar op een speciale manier met kerst. Dat vierend, daarvan ophoren en daarover zingen maakt Kerst echt tot een feest, waarop dan zeker ook gedronken en navenant gegeten mag worden.
 Klaas Vos
 
Bericht van onze voormalige dominee Bericht van onze voormalige dominee
Met Pinksteren nam ik afscheid als predikant en nu volgt na maanden nadenken, zoeken en regelen mijn afscheid als inwoner van Ossendrecht.
Dinsdag 28 november verhuis ik naar een appartement in een serviceflat te Naarden, dichtbij waar ik geboren en opgegroeid ben. Met veel herinneringen en toch ook pijn van loslaten hoop ik een nieuw thuis te vinden in een vertrouwde omgeving.
Ik verheug me op de kerstnachtviering en die van de kerstmorgen in jullie
midden.
Hartelijke groet,
Klaas Vos
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 11-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 18-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.