Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
De Vlaamse Primitieven De Vlaamse Primitieven
Een verrassend mini-college van Kathleen Verdult.
In de middeleeuwen werden kathedralen versierd met talloze Bijbelse voorstellingen, van façades en glas-in-loodramen tot kapitelen en koorbanken. Maar hoe wisten de bezoekers van de kerk wat al deze afbeeldingen moesten voorstellen? De Vlaamse primitieven speelden in de 15e eeuw een grote rol in het verbeelden van de mooiste, gruwelijkste en boeiendste verhalen. Kathleen laat het ons zien en geeft uitleg.
We hopen u allemaal weer te zien! op donderdag 17 januari 2019. Aanvang 20:00 uur in de Protestatse Kerk te Ossendrecht.
Graag even aanmelden:
De culturele commissie
Protestantse Kerk Ossendrecht
 
Terugblik op een bijzonder kerstconcert

Ivo Stuivenberg
Terugblik op een bijzonder kerstconcert
Op zaterdagmiddag 16 december j.l. organiseerde de culturele commissie van onze kerk een kerst concert dat sterk afweek van de kerst concerten zoals die overal plaatsvinden. Het is ons gelukt om pianist, componist en zanger Ivo Stuivenberg een optreden te laten verzorgen, met als leidend thema “Liefde” en dit in de ruimste zin van het woord.
De start was al verrassend. Ivo kroop niet achter zijn piano, maar had zich achter het orgel op de galerij verschanst en gaf meteen een staaltje van zijn kunnen weg door te improviseren op “Komt allen tezamen”.
Plaatsgenomen achter de piano zong hij vervolgens allerlei liederen waarin het thema liefde een rol speelt. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, Engels en Italiaans, zichzelf ongelooflijk virtuoos begeleidend op de piano.
 
Klaas Vos trapt

Klaas Vos trapt
De culturele avonden in Ossendrecht gaan gewoon door - en Klaas Vos trapt af!
Begin 2017 maakte Klaas Vos bekend dat hij als dominee ging stoppen in Ossendrecht. Ontzettend jammer: Klaas was de initiator en het boegbeeld van de culturele avonden: Samen met hem hebben we sinds 2009 geweldige bijeenkomsten kunnen organiseren, met grote namen zoals Adriaan van Dis, Hugo Borst, Herman Pleij, Jan Rotmans, Agnes Jongerius en  Carola Schouten.
We zijn blij om u te kunnen melden, dat de culturele commissie doorgaat met het organiseren van deze bijeenkomsten. Natuurlijk zal het in iets andere vorm zijn: Meer lezingen in plaats van interviews door Klaas.
 Inmiddels zijn er al een paar sprekers vastgelegd: Er komt een lezing over "Eén jaar Trump" en een filosofische inleiding "Evenveel geluk als wijsheid". Tamarah Benima houdt een sjoel / Joodse dienst. En ook zijn er plannen voor avonden met muziek. U hoort gauw meer van ons!
 
Aftrap door Klaas Vos:
We vinden het heel leuk, dat Klaas Vos met zijn eigen programma de aftrap neemt van het nieuwe seizoen. Hij doet dit met een eigen programma - op donderdag 16 november. Meer informatie op de "Agenda"pagina van deze site..
 
11 mei 2017: Culturele avond

11 mei 2017: Culturele avond
Noteert u al vast donderdagavond 11 mei. Dan ontvangen we Adriaan van Dis en Arend Jan Heerma van Vos, de voormalige baas bij de VPRO-radio. Adriaans laatste boek ‘Ik kom terug’ gaat over zijn moeder, wier familie afkomstig is uit het kleigebied tussen Stampersgat en Dinteloord. Arend Jan werd geboren in Roosendaal en daar verongelukte toen hij nog piepjong was zijn oudere zusje, waar hij een aantal jaren geleden een aangrijpend boek over schreef, ‘Dokie’ geheten.
Aanvang 20.00.u.; entree: gift na afloop.
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.