Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Collectebonnen Collectebonnen

Tijdens de zondagse eredienst wordt er tweemaal gecollecteerd. Het geld dat via collecten wordt gegeven is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting, omdat een betalingsbewijs ontbreekt. Om van uw collectegeld een fiscale aftrekpost te creeren, maakt de Protestantse Gemeente Woensdrecht gebruik van collectebonnen.  
Deze collectebonnen zijn aftrekbaar voor uw belastingaangifte. Dat kan een reden zijn om ze te gebruiken.
Een vel collectebonnen bestaat uit 35 bonnen van respectievelijk € 0,50 (14x), € 1,- (19x) en € 2,- (2x). Voor één vel collectebonnen betaalt u dan € 30,00. Als u een vel collectebonnen wilt kopen, dan spreekt u één van de kerkrentmeesters aan en u vraagt om één of meerdere vellen. Thuis maakt u vervolgens via de bank het bedrag van de aangekochte collectebonnen (aantal x € 30,-) over naar rekeningnummer NL37 ABNA 0427 8015 16  van de Protestantse Gemeente te Woensdrecht. Uw bankschrift is nu het betalingsbewijs geworden en hiermee heeft u van het collectegeld een fiscale aftrekpost gemaakt.

 

 
Opbrengst collecten tweede kwartaal 2017 Opbrengst collecten tweede kwartaal 2017

Omschrijving Bedrag
Diaconie €          334,27
Bloemenfonds            €            46,40
Giro 555 €            89,16
Jeugdwerk JOP €          156,20
Binnenlands diaconaat KIA        €            72,40
Werelddiaconaat €            43,70
ZWO €           642,22
Pastoraat en Eredienst €        1.375,18

 
 
 
 

Boekenmarkt
datum en tijdstip 17-11-2018 om 11:00
meer details

Jeugdclub
datum en tijdstip 18-11-2018 om 9:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 18-11-2018 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.