Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Collectebonnen Collectebonnen
Tijdens de zondagse eredienst wordt er tweemaal gecollecteerd. Het geld dat via collecten wordt gegeven is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting, omdat een betalingsbewijs ontbreekt. Om van uw collectegeld een fiscale aftrekpost te creeren, maakt de Protestantse Gemeente Woensdrecht gebruik van collectebonnen.  
Deze collectebonnen zijn aftrekbaar voor uw belastingaangifte. Dat kan een reden zijn om ze te gebruiken.
Een vel collectebonnen bestaat uit 35 bonnen van respectievelijk € 0,50 (14x), € 1,- (19x) en € 2,- (2x). Voor één vel collectebonnen betaalt u dan € 30,00. Als u een vel collectebonnen wilt kopen, dan spreekt u één van de kerkrentmeesters aan en u vraagt om één of meerdere vellen. Thuis maakt u vervolgens via de bank het bedrag van de aangekochte collectebonnen (aantal x € 30,-) over naar rekeningnummer NL37 ABNA 0427 8015 16  van de Protestantse Gemeente te Woensdrecht. Uw bankschrift is nu het betalingsbewijs geworden en hiermee heeft u van het collectegeld een fiscale aftrekpost gemaakt.

 
 
Opbrengst collecten tweede kwartaal 2017 Opbrengst collecten tweede kwartaal 2017
Omschrijving Bedrag
Diaconie €          334,27
Bloemenfonds            €            46,40
Giro 555 €            89,16
Jeugdwerk JOP €          156,20
Binnenlands diaconaat KIA        €            72,40
Werelddiaconaat €            43,70
ZWO €           642,22
Pastoraat en Eredienst €        1.375,18
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.