Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Nel Janssens neemt afscheid van de cantorij

Nel Janssens neemt afscheid van de cantorij
Eigenlijk wilden we er niet aan, Nel kondigde haar afscheid van de cantorij aan. Natuurlijk begrepen we het, als je 92 jaar bent, mag je afscheid nemen.
We hadden een heel gezellige avond. Je voelde de genegenheid  en zag de hartelijkheid voor ons oudste lid van de cantorij. Voortaan erelid!
In de pauze trakteerde Nel en sommeerde dat alles op mocht, wij waren gehoorzaam. Jan overhandigde Nel namens ons allemaal een kleurig boeket bloemen, net zo veelkleurig als Nels talenten.
Nel, als altijd wel ter tale, hield een afscheidswoord. Ze vertelde dat ze als meisje van 5 jaar bij het orgel van haar vader stond en liederen zong. Haar vader speelde niet alleen orgel, ook trombone. Moeder zong in het kerkkoor. Warme herinneringen aan een muzikaal gezin.
Als jong volwassene kwam Nel met haar gezin in Hoogerheide wonen. Ze zong mee in een kerkkoortje. Met de komst van ds. Saraber en de heer Cannemijer kwam er een echte cantorij in Ossendrecht. Nel is van meet af aan lid geweest.
En dan nu haar afscheid. Haar afscheidslied was lied 903 uit het Liedboek: Zou ik niet van harte zingen. We zongen alle 6 coupletten uit volle borst.                   
Nel heeft  niet alleen gezongen, ze heeft in de hele kerkelijke wijngaard gewerkt. Als zondagsschooljuf, als ouderling, als initiatiefneemster voor een open huis voor gemeenteleden, als lid van meerdere beroepingscommissies, als inval-organist. De dochter van Nel zei weleens dat de kerk mamma’s huis was. Wat is dat mooi getypeerd, de kerk als je Huis met hoofdletter. We hopen Nel nog regelmatig op zondagochtend in de kerk te ontmoeten.
Namens alle alten, bassen, tenoren en sopranen,
Gerie Luijendijk- Hordijk.
 
De cantorij is weer van start. De cantorij is weer van start.
Net als voor de tweede kamer is het zomer reces voor de cantorij voorbij en hebben we, wanneer u dit leest, al weer enkele malen gerepeteerd. Weliswaar niet volledig, want gezien de leeftijd van de meesten van ons is er de mogelijkheid om van vakanties buiten het hoog seizoen te genieten, waarvan dan ook dankbaar gebruik gemaakt wordt.
Toch zijn we in staat om ook nu vierstemmige muziek in te studeren. Wat is het toch bijzonder om steeds weer te ervaren hoe de sopraan, alt, tenor en bas partij na het per partij inoefenen tot een harmonieus geheel samen smelten. Mooi voor u als toehoorder in de kerk tijdens diensten waaraan wij meewerken, maar zeker voor ons als zangers. We nodigen u dan ook graag uit dit zelf te ervaren, kort gezegd kom mee zingen! Tine heeft het goede voorbeeld gegeven door de altpartij te komen versterken.
Om de toekomst van onze cantorij veilig te stellen zijn we dringend op zoek naar meer nieuwe leden. Het zou toch van armoede getuigen wanneer we in de toekomst niet meer in staat zijn om met name tijdens hoogtij diensten een muzikale bijdrage te kunnen leveren.
We zien u daarom graag op dinsdag avond om acht uur in de kerk verschijnen om een keer vrijblijvend met ons mee te oefenen!
 
Jan Andriese.
 
Zomerreces Zomerreces
Wat vroeger dan gebruikeijk is de cantorij nu al met zomerreces gegaan. Regelmatig zijn er nu leden op vakantie, zodat de opkomst onregelmatig is. In augustus hopen we weer op te starten met het nieuwe seizoen.
 
Vooruitblik Vooruitblik
De volgende koor repetities zijn gericht op de z.g. laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze valt dit jaar op 26 november. We herdenken in deze dienst de dierbaren die van ons heengingen. Een mooie en belangrijke traditie waarbij we als cantorij passende, ingetogen muziek zullen zingen.
Na deze zondag begint de adventstijd, eindigend met de kerstnachtdienst. Ook hieraan zullen we meewerken. Kortom, we zullen onze oefentijd hardnodig hebben.
En….. houdt u van muziek, vindt u het belangrijk dat onze cantorij haar steentje bij blijft dragen aan de diensten, kom vrijblijvend eens mee oefenen!
 
Met groet vanuit onze cantorij,
Jan Andriese
 
Terugblik Lutherdienst Terugblik Lutherdienst
Op zondag 29 oktober vond er in ons kerkgebouw een bijzondere dienst plaats. We herdachten dat 500 jaar geleden de aanzet tot de kerkhervorming werd gegeven door Maarten Luther. Als cantorij werkten we aan de dienst mee door vierstemmig liederen te zingen die gerelateerd zijn aan de reformatie, waaronder het welhaast beroemde “Een vaste burcht is onze God”. Wetende dat Luther als pionier binnen de kerk de gemeentezang als onderdeel van de eredienst een belangrijke plaats toekende, gaf dit een bijzonder cachet aan het zingen. We zongen de liederen dan ook in beurtzang met de gemeente. Dit ging met zo veel enthousiasme gepaard dat mijn Rooms-katholieke vriendin na de dienst opmerkte dat zij het gevoel had dat er wel 500 mensen in de kerk aan het zingen waren. Voorwaar een feestelijke dienst!
Jan Andriese.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.