Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Agenda
« vorige  |  maart 2018  |  volgende »

Maandag 5 maart 2018 BRAM VAN OJIK / GROEN LINKS
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 20:00 uur
Prijs: vrijwillige bijdrage

Een lezing door Bram van Ojik – hij was fractievoorzitter en zit sinds maart 2017 in de Tweede Kamer voor Groen Links.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt dit zeker een zeer interessante avond!
Download hier de flyer.

 

Vrijdag 9 maart 2018 KND kids en jeugdclub: pannenkoeken bakken
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 17:00 uur

Met alle kinderen van de kindernevendienst  en onze oudere jeugd gaan we op vrijdag 9 maart pannenkoeken bakken en eten. We beginnen om 17.00 uur. Geef jullie op per e-mail: . Tussendoor en nadien kunnen we spelletjes spelen.

 

Woensdag 14 maart 2018 Inleveren kopij Kerkblad
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Kopij kerk blad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 14 maart 2018, 20.00u. bij Marjan Smit, e-mail:
 
 

 

Vrijdag 16 maart 2018 SJOEL /TAMARAH BENIMA
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 19:00 uur
Prijs: vrijwillige bijdrage

Joodse dienst, geleid door rabbijn Tamarah Benima.
Ongeveer een keer per maand wordt er een Open Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan.
De Open Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in sjoel. Heel veel mensen hebben namelijk belangstelling voor het Jodendom. Ze lezen boeken over het Jodendom en/of van joodse schrijvers, kijken documentaires en joodse films, gaan naar lezingen en concerten met joodse muziek, reizen naar Israel, maar meedoen met het joodse leven – hoe beperkt ook – is nauwelijks mogelijk. Vandaar de Open Diensten. Zij geven de mogelijkheid om mee te doen: Het zingen van gebeden en liederen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja (‘preek’), het ervaren van berachot (zegenspreuken), en na de dienst nasjen (snoepen, snaaien) en gezelligheid.
 
De vrijdagavonddienst wordt gedaan zoals in de joodse gemeente Beit HaChidush (Amsterdam), die zowel banden heeft met de Jewish Renewal-stroming als met Liberal Judaism. De dienst wordt gedaan zonder concessies (want het is geen educatief project), maar met de uitleg die noodzakelijk is om zich niet verloren te voelen met al dat nieuwe en ongebruikelijke.
 
De Open Diensten worden tot nog toe georganiseerd samen met christelijke kerkgemeenschappen, maar ze zouden ook met anderen opgezet kunnen worden.
 
Opzet van de avond
19.00                       inloop met koffie, thee en lekkers
19.30 – 20.45           vrijdagavonddienst van de Sjabbat/Sabbat
20.45 – 22.00           kiddoesj: koffie, thee, wijn, brood, lekkers (zoet en zout), gezelligheid
 
Let op!
De inloop en de kiddoesj zijn belangrijk onderdelen van de avond. De joodse vrijdagavond gaat namelijk om het gezellig samenzijn, rondom de Eeuwige en het eeuwige.
De Open Diensten zijn gratis, maar bijdragen voor tsedaka/liefdadigheid is meer dan welkom, ofwel voor Beit HaChidush (‘stille hulp’;  NL82 INGB 0005 71 37 84) ofwel voor het Israelische Project First Hug (via Wizo Nederland).

 

Zondag 18 maart 2018 Jeugdclub
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 9:45 uur

Elke derde zondag van de maand is er in het Jeugdhonk een eigen dienst voor de jeugd vanaf ca. 12 jaar.

 

Woensdag 21 maart 2018 Oecumenische Werkgroep Spiritualiteit
Locatie: Parochiekerk te Hoogerheide
Tijdstip: 19:45 uur
Prijs: € 5,00

‘Zing, vecht, huil, bid en bewonder’ is het thema van de lezingenreeks. Deze tekst van Ramses Shaffy past wonderwel bij de thema’s die in de lezingen ter sprake komen. De werkgroep kiest daarom voor deze liedtekst waarop zij naar eigen inzicht en met behulp van de sprekers rijkelijk varieert. Met dank aan Ramses Shaffy!

Verwonder:
De lezing ‘Verwonder ’wordt op 21 maart gegeven door Rob van Uden . Hij bespreekt drie voorbeelden van een Kruisweg. De lijdensweg van Christus wordt in veel Rooms-Katholieke kerken in beeld gebracht in een Kruisweg: veertien kruiswegstaties, schilderijen of beelden die de belangrijkste gebeurtenissen beschrijven van de lijdensweg van Jezus. Rob van Uden, teamleider en diaken in de parochie Dongen, bespreekt deze avond drie voorbeelden, te beginnen met de Kruisweg van Wijnand Geraedts in de parochiekerk van Hoogerheide. Daarna komen de kruiswegstaties aan de orde die Magchiel Dierckx enkele jaren voor zijn dood heeft geschilderd, waarin hij het lijden in verschillende vormen laat zien. Tenslotte vertelt hij over de Kruisweg in Meersel-Dreef (B) van Broeder Max, waarover hij met Pien Storm van Leeuwen een boek heeft gepubliceerd. Een boeiend onderwerp in de aanloop naar Pasen.

Meer informatie bij Thea Dierckx, tel: 06-48 460 859 of Wimke Overbeek, tel: 0164-61 41 66.

 

Zondag 25 maart 2018 Jeugd: palmpasenstok maken
Locatie: Ossendrecht, Dorpsstraat 10
Tijdstip: tijdens de kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst zullen de kinderen aan de slag gaan om palmpasenstokken te maken, waarmee ze later tijdens de dienst in processie de kerk binnenkomen.
De palmpasenstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus. Het wordt gemaakt in de vorm van een kruis, dat ons eraan herinnert dat Jezus aan het kruis is gestorven. Boven op de stok zit een broodhaantje, dat ons herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar bij hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.
Hoewel Jezus wordt verraden door Judas, wordt hij ook door Petrus verloochend. Nadat Jezus de volgende ochtend is gearresteerd en Petrus erop wordt aangesproken dat hij bij Jezus hoort, zegt hij - waarschijnlijk uit vrees voor zijn eigen leven - dat hij hem niet kent. Vlak daarna kraait de haan. Dit wordt gesymboliseerd door het broodhaantje boven op de palmpasenstok. De haan symboliseert de voorspelling die Jezus doet aan Petrus tijdens het laatste avondmaal.
Bij het verhaal over de dood van Jezus hoort ook het verhaal van Judas, die Jezus verraad voor "dertig zilverlingen". Om hieraan te verwijzen hoort er een slinger van 30 rozijnen of andere gedroogde vruchtjes aan de stok te hangen.
Ook dient er een slinger van 12 noten aan te hangen, een verwijzing naar de 12 apostelen met wie Jezus het laatste avondmaal genoot.
Vaak hangen er ook eieren in de palmpasenstok, die staan voor een nieuw begin nadat Jezus uit de dood is opgestaan. Soms hangen er ook nog een sinaasappel of citroen aan. Deze zure vrucht verwijst naar een passage uit de bijbel vlak voordat Jezus bezwijkt aan het kruis. Iemand die medelijden met hem heeft, drenkt een spons in een soort zure wijn/azijn met gal [een pijnstillend middel in die tijd] en laat Jezus daar van drinken om zijn lijden te verlichten.
Tenslotte wordt de stok aangekleed met buxustankjes, die symbool staan voor de palmbladeren, waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld.
 

 

Woensdag 28 maart 2018 Paasviering voor ouderen
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 14:30  - tot 16:30 uur

Op woensdag 28 maart is de paasviering voor ouderen in de ”Oude Pastorie”. Van 14.30 uur tot 16.30 uur. U bent allen van harte welkom.
 

De diaconale werkgroep.

 

Zondag 1 april 2018 Paasontbijt
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 8:30 uur

Op Paasmorgen 1 april nodigen we iedereen uit om samen een "eitje te komen tikken" en broodjes te eten tijdens het paasontbijt.
U bent allen vanaf 8.30 uur welkom. Opgeven kan bij Meta van Geest of Carla Colpaart. Maar als u dat vergeten bent...... geen probleem. Er is genoeg.
 

 


 
 
 

Spiritualiteitsavond: De kracht van de natuur.
datum en tijdstip 20-03-2019 om 19:45 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 20-03-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.