Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
04 jun 2017: pinkstercollecte. 04 jun 2017: pinkstercollecte.

Bouwen aan kerken in Nicaragua
In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Dankzij partnerorganisatie Teyocoyani krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw.
Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen in afgelegen gebieden in Nicaragua maar twee keer per jaar een voorganger langs. De leken die de gemeente leiden, hebben beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Dankzij de trainingen van Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de lekenleiders, maar ook de gemeenteleden. Zij leren hoe ze iets voor anderen kunnen betekenen.
De ZWO groep.

 
40 dagen kalender 2017. 40 dagen kalender 2017.

Vanuit de ZWO commissie is een aantal jaren een 40 dagen kalender gemaakt. De laatste jaren was er vanuit de Landelijke kerk ook een mooie kalender en veel daarvan werd gebruikt voor onze kalender. Dit jaar willen we de 40 dagen kalender van de Protestantse Kerk Nederland aan jullie aanbieden.
Het thema van de 40 dagen kalender is STERK en DAPPER.
De kalender in boekvorm bevat veel materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en Bijbelteksten met uitleg.
De kalender kost € 4,00. Wilt u zeker zijn van een kalender dan kan u zich inschrijven op het formulier in de kerk.
De kalenders zijn zondag 19 en 26 februari in de kerk te koop.

 
05 feb 2017. 05 feb 2017.

Zondag 5 februari is er een ZWO dienst. Samen met ds. Wagenvoorde uit Breda wordt de dienst voorbereid. De laatste dienst over Guatemala. Wat doet het gewapende conflict van 1954 tot 1996 nu nog met de bevolking? Waarom worden er marsliederen in de kerk gezongen?
En zijn er plantjes van hoop? Vragen die een antwoord krijgen. Wij zien u graag op 5 februari in de kerk.

 
06 nov 2016. 06 nov 2016.

Op 6 november is er weer een ZWO dienst over Guatemala. Deze keer willen we het werk van Martina Fraanje uitlichten. Zij is uitgezonden door de Protestantse Kerk Nederland. Martina verzorgt onder meer lessen en workshops contextuele theologie. Dat is de vertaling van de theorie naar de praktijk. Vooral de vrouwen in Guatemala hebben het moeilijk in de strijd om het dagelijks bestaan en Martina begeleid de vrouwen.

 
01 okt 2016: opbrengst boekenmarkt. 01 okt 2016: opbrengst boekenmarkt.

De boekenmarkt van vandaag heeft het mooie bedrag van € 247,50 opgebracht voor het project van de dochter van Janneke en Jan de Jonge in Gautemala. Het is de bedoeling om dit jaar tegen Sinterklaas nog een boekenmarkt te organiseren.

 
01 okt 2016. 01 okt 2016.

Leest u graag, bent u verzamelaar of wilt u voor een klein prijsje een stapel boeken aanschaffen? U bent weer van harte welkom op zaterdag 1 oktober. Dan is er weer een boekenmarkt vanaf ’s morgens 11.00 uur tot 15.00 uur.
Opnieuw een kans om voordelig boeken aan te schaffen. Er zijn weer nieuwe boeken ingebracht: biografieën, atlassen, ‘gewone’ leesboeken, informatieve boeken, kunst-, kook- en tuinboeken, kinder- en jeugdboeken. Kortom, voor elk wat wils.

 
17 jun 2016. 17 jun 2016.

Op deze avond konden we met elkaar genieten van de  verhalen van Marjolein de Jonge, jawel de dochter van Janneke onze diaken, die vertelde over haar werk in Guatemala. Ook konden we de verhalen horen van de “Vrienden van Bokki”, die naar aanleiding van de pinksterbrief ZWO van vorig jaar, besloten hebben hun goede delenwerk te richten op dit project. Uitgebreid werd verteld wat er allemaal gebeurd is en gedaan wordt. Een boeiende avond, inspirerend doordat mensen ondanks alle gedoe zich in blijven zetten voor de ander.

 
30 apr 2016: opbrengst boekenmarkt. 30 apr 2016: opbrengst boekenmarkt.

De boekenmarkt van 30 april jl. heeft € 152,- opgeleverd. De verkoop van spulletjes uit Guatemala leverden € 67,- op. Een aardig resultaat, nietwaar?
Janneke de Jonge.

 
Veertig dagentijd. Veertig dagentijd.

Het thema van de ZWO In de 40-dagen tijd is:“ Zet een stap naar de ander”. Hierbij organiseren we verschillende activiteiten. We hopen hiermee het thema met elkaar te delen en daadwerkelijk stappen te zetten naar de ander. De activiteiten staan goed omschreven in de 40-dagen kalender. Voor aanmelden en eventueel meerijden a.u.b. mailen
naar of 

 
27 jan 2016. 27 jan 2016.

In plaats van 7 februari is a.s. zondag [31 jan 2016] de eerste collecte (die landelijk is) bestemd voor het werelddiaconaat. Dan collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesie.Trukajaya maakt als diaconale organisatiedeel uit van de Javaanse kerk.
Op Centraal Java werkt Trukalaya met succes aan verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken.Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerkelijke organisatieTrukajaya ervoor dat de mensen op Java het lokale voedsel weer gaan waarderen en dat de landbouwproductie toeneemt.
Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun landen leert de boeren nieuwe, millieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen leren  om van lokale gezonde gewassen die minder gebruikt worden, lekkere maaltijden te maken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten de boeren hun landbouwproducten te bewerken en te kunnen verkopen om zo een inkomen te verdienen.
In zes dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen, reservoirs en biogasinstallaties. Dank zij deze hulp zijn de armste boerengezinnen zelfvoorzienend. Trukajaya wil het werk graag uitbreiden naar meer dorpen op Java.Helpt U mee om het werk van Trukajaya en andere werelddiaconale  projecten wereldwijd te versterken ? Uw gift is meer dan welkom in de collectie.
Natuurlijk kunt u ook uw gift per bank overmaken.IBAN nr: NL78INGB0001124689 Diaconie Prot. Gem. Woensdrecht.

 
16 jan 2016. 16 jan 2016.

Het is weer bijna carnaval en daarna begint de 40-dagen tijd. Dit jaar heeft de ZWO weer een kalender voor u gemaakt. Inschrijven kan op zondag 24 januari in de kerk en via de mail tot dinsdag 26 januari.
Mailadressen: 
Vanuit Kerk in Actie zijn er altijd postzegels en kaarten gespaard. Dit bracht altijd veel op maar de opbrengst loopt terug.
Er zijn weinig mensen die nog postzegels sparen en alleen de kaarten van Anton Pieck en Anne Geddes leveren nog geld op.
Daarom is het tijd om op te starten met iets nieuws, nl. het inzamelen van cartridges, inktpatronen en mobiele telefoons , wat wel geld oplevert.
Daarvoor heeft Kerk in Actie dozen laten maken  om dit in te zamelen. Zo’n doos zal vanaf nu ook bij onze kerk in het halletje staan. Dus heeft u oude cartridges, inktpatronen of mobieltjes , deponeer ze dan in deze doos. Al kleine beetjes helpen! Kerk in Actie zal u dankbaar zijn.

 
 
 
 

Repetitie cantorij
datum en tijdstip 26-09-2017 om 20:00
meer details

Inleveren kopij Kerkblad
datum en tijdstip 27-09-2017 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht


Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.