Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Spiritualiteitavonden 2017/2018 Spiritualiteitavonden 2017/2018
Werkgroep Spiritualiteit
‘Zing vecht huil bid en bewonder’ is het thema van de lezingenreeks. Deze tekst van Ramses Shaffy past wonderwel bij de thema’s die in de lezingen ter sprake komen. De werkgroep kiest daarom voor deze liedtekst waarop zij naar eigen inzicht en met behulp van de sprekers rijkelijk varieert. Met dank aan Ramses Shaffy!
Vier spiritualiteitsavonden vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de parochiekerk te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134. De lezing op 21 februari vindt plaats in het broederhuis van Ste. Marie, Boomstraat 7 in Huijbergen en wordt vervolgd met een bezoek aan het Wilhelmietenmuseum.
De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen om 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat koffie/thee klaar. Om de kosten te dekken wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd van € 5 per avond.
Meer informatie bij Thea Dierckx, tel: 06-48 460 859 of Wimke Overbeek, tel: 0164-61 41 66. Inhoudelijke informatie over deze avonden kunt u vinden op onze agendapagina van deze site.
 
 
Spiritualiteitsavond…de goddelijkheid van Mozart Spiritualiteitsavond…de goddelijkheid van Mozart
Het Requiem van Mozart, bij het grote publiek bekend door de film ‘Amadeus’, is misschien wel het meest indrukwekkende werk van deze jong gestorven componist. Mozart schreef het werk in opdracht van een anonieme opdrachtgever. Er blijkt een enorme kracht en inspiratie uit van de componist die kort voor zijn dood koortsachtig aan dit requiem schreef. Schiep hij hiermee zijn eigen dodenmis?
Mozart roept gevoelens van rouw, angst en verdriet op, maar tegelijk ook hoop, licht en schoonheid. Cultuurtheoloog Frank Bosman en Tom Bouwman, pianist en Mozartdeskundige, houden een duo-lezing over de goddelijkheid van Mozart, waarover zij samen een boek schrijven.
De avond begint om 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur.
Vanaf 19.30 uur staat koffie/thee klaar.
Om de kosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,00 gevraagd.
Voor meer informatie: mw. T. Dierckx 06 48 460 859 of mw. W. Overbeek 06-45 033 592.
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.