Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Spiritualiteitsavond…de goddelijkheid van Mozart Spiritualiteitsavond…de goddelijkheid van Mozart

Het Requiem van Mozart, bij het grote publiek bekend door de film ‘Amadeus’, is misschien wel het meest indrukwekkende werk van deze jong gestorven componist. Mozart schreef het werk in opdracht van een anonieme opdrachtgever. Er blijkt een enorme kracht en inspiratie uit van de componist die kort voor zijn dood koortsachtig aan dit requiem schreef. Schiep hij hiermee zijn eigen dodenmis?
Mozart roept gevoelens van rouw, angst en verdriet op, maar tegelijk ook hoop, licht en schoonheid. Cultuurtheoloog Frank Bosman en Tom Bouwman, pianist en Mozartdeskundige, houden een duo-lezing over de goddelijkheid van Mozart, waarover zij samen een boek schrijven.
De avond begint om 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur.
Vanaf 19.30 uur staat koffie/thee klaar.
Om de kosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,00 gevraagd.
Voor meer informatie: mw. T. Dierckx 06 48 460 859 of mw. W. Overbeek 06-45 033 592.

 
18 jan 2016: spiritualiteitsavond. 18 jan 2016: spiritualiteitsavond.

Thema: Hoe gaan wij om met het milieu en wat heeft dat te maken met spiritualiteit. Milieu, duurzaamheid en spiritualiteit staan centraal tijdens de lezing op woensdag 18 januari 2016 in de parochiekerk van Hoogerheide.
Christiaan Hogenhuis, plaatsvervangend directeur van de stichting Oikos, houdt een lezing waarin hij laat zien dat het bij duurzaamheid, welvaart en geluk steeds om dezelfde zaken gaat en dat dit een heel spirituele kwestie is.
Oikos is in 1994 opgericht en staat voor Oecumenisch Instituut voor Kerk en Ontwikkelingssamenwerking. De stichting werkt aan veranderingen in de Nederlandse samenleving, gericht op rechtvaardige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. In een van de projecten, het netwerk Theologie en Duurzaamheid, onderzoekt Oikos onder meer wat de maatschappelijke rol van de kerken kan zijn op dit gebied.
Deze manier van kijken sluit aan bij de het idee van integrale ecologie waarover paus Franciscus in de encycliek Laudato si spreekt. In Laudato si heeft de paus het over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. Dat houdt inderdaad een heel andere wijze van benaderen van de natuur/de wereld in dan wij vaak gewend zijn, een manier die aan de andere kant toch weer niet zo onvoorstelbaar is.
De lezing is de derde van een reeks van vijf met het thema: ‘Een andere kijk op…..’ Doel van de avonden is dat bezoekers na afloop van de lezing naar huis gaan met de gedachte: zo had ik er nog niet eerder naar gekeken. De lezingen worden georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Spiritualiteit.
De avond begint om 19.45u. en eindigt om 22.00 uur.
Vanaf 19.30 staat de koffie klaar.
Om de kosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5. Voor meer informatie kunt u bellen met
Thea Dierckx 06-48 460 859,
of
Wimke Overbeek, 06-45 033 592.

 
 
 
 

Repetitie cantorij
datum en tijdstip 26-09-2017 om 20:00
meer details

Inleveren kopij Kerkblad
datum en tijdstip 27-09-2017 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht


Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.