Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
zo 20 jan 2019  om 9:45 uur
Voorganger: ds. J.N. den Toom, Breda
Kerkdienst
Ouderling: Kees Colpaart en Marilyn Pietersz
Organist: Rein Ros

Liturgie

Collecte:
1. Diaconie/Oecumene
2. Pastoraat en Eredienst
 

De opbrengst van de 1e collecte gaat naar de oecumenische activiteiten van de Protestantse Kerk. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. In totaal kent ons land ruim 1200 interculturele kerken, zoals deze kerken zijn gaan heten. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen de interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone kerken te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door leiders van de interculturele kerken toe te rusten en migrantenkerken te helpen zichtbaarder te worden in de Nederlandse samenleving, media en politiek. 
 

terug
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 25-08-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Gezellige middag voor ouderen.
datum en tijdstip 29-08-2019 om 14:30 uur
meer details

Kerkdienst [startzondag]
datum en tijdstip 01-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
Vandaag wordt medewerking verleend door het Dutch Christian Choir [DCC]. Dit koor uit onze omgeving is opgericht in 2001 en wordt gedirigeerd door Ineke de Vries.

Het DCC repeteert op zaterdagmorgen en heeft in West-Brabant een streekfunctie. Eigenlijk zou je het een zang- en reiskoor kunnen noemen. Voor hun uitvoeringen trekken ze altijd enige dagen uit en daarbij beperken ze zich niet enkel tot Nederland, maar gaan ze ook over de grens heen. Er zijn concertreizen geweest naar o.a. Amerika, Engeland, Oostenrijk en Tsjechië. En vandaag is Ossendrecht aan de beurt.
Hun repertoire bestaat voornamelijk uit Engels- Frans- en Duitstalige religieuze liederen. Natuurlijk wordt er ook in het Nederlands gezongen.
Dit zal een bijzondere dienst worden, waarbij u allen van harte wordt uitgenodigd. Introducés zijn van harte welkom.

 
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 02-09-2019 om 19:30 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.