Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
zo 11 aug 2019  om 9:45
Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Kerkdienst
Ouderling: Wolter Smit en Kees Visser
Organist: Gertie van Elsäcker

Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat          KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte van 11 augustus
Collecte Werelddiaconaat – Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria groeien op in een gewelddadige omgeving. Ze hebben geen toekomstperspectief.
Samen met christelijke partnerorganisatie helpt Kerk in Actie hen om de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Zij krijgen huiswerkbegeleiding en leren via bijbelonderwijs normen en waarden. Door kennis te nemen van muziek, theater en kunst krijgen ze meer zelfvertrouwen. De begeleiders van de kinderen blijven hen volgen tot ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland. Deze collecte helpt mee om deze kinderen zo’n kans te bieden.
 

terug
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 25-08-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Gezellige middag voor ouderen.
datum en tijdstip 29-08-2019 om 14:30 uur
meer details

Kerkdienst [startzondag]
datum en tijdstip 01-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
Vandaag wordt medewerking verleend door het Dutch Christian Choir [DCC]. Dit koor uit onze omgeving is opgericht in 2001 en wordt gedirigeerd door Ineke de Vries.

Het DCC repeteert op zaterdagmorgen en heeft in West-Brabant een streekfunctie. Eigenlijk zou je het een zang- en reiskoor kunnen noemen. Voor hun uitvoeringen trekken ze altijd enige dagen uit en daarbij beperken ze zich niet enkel tot Nederland, maar gaan ze ook over de grens heen. Er zijn concertreizen geweest naar o.a. Amerika, Engeland, Oostenrijk en Tsjechië. En vandaag is Ossendrecht aan de beurt.
Hun repertoire bestaat voornamelijk uit Engels- Frans- en Duitstalige religieuze liederen. Natuurlijk wordt er ook in het Nederlands gezongen.
Dit zal een bijzondere dienst worden, waarbij u allen van harte wordt uitgenodigd. Introducés zijn van harte welkom.

 
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 02-09-2019 om 19:30 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.