Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Activiteiten beroepingscommissie. Activiteiten beroepingscommissie.

Augustus 2017
Nadat we op 4 juni 2017 - tijdens een feestelijke dienst - afscheid hebben genomen van ds. Klaas Vos, heeft de kerkenraad advies ingewonnen bij het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken [RCBB].  In nader overleg is vastgesteld dat onze gemeente de financiele middelen heeft om een predikant te beroepen in een 50% aanstelling.

September 2017
De kerkenraad heeft een beroepingscommissie benoemd. De leden zijn: Hans den Daas [voorzitter]; Wim van Geest [secretaris]; Gerda Kap, Hanneke Dragt, Kees Colpaart, Jacqueline Everse en Marjan van Loenen.

Oktober 2017
Tijdens een bijeenkomst op zondagmorgen na de kerkdienst is de gemeente gehoord over wensen en aandachtspunten voor een nieuwe predikant. Alle gemaakte opmerkingen zijn door de beroepingscommissie meegewogen in het schrijven van een profielschets.
De beroepingscommissie heeft een concept profielschets geschreven . Deze is door de kerkenraad met wat kleine aanpassingen goedgekeurd. Deze profielschets kunt u binnenkort HIER lezen. Er wordt een advertentie geplaatst op de site van de PKN en in Woord en Weg.

Mocht u contact willen met de beroepingscommissie stuur dan uw mail naar Wim van Geest, e-mail .
 

terug
 
 
 
 

Open Kerken Brabant
datum en tijdstip 26-11-2017 om 13:00
meer details

Repetitie cantorij
datum en tijdstip 28-11-2017 om 20:00
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.