Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
ROND DE KERSTVIERINGEN ROND DE KERSTVIERINGEN

Het doet me goed juist met de Kerst weer in jullie midden te zijn. Zowel in de kerstnachtdienst als in die van de kerstmorgen mag ik voorgaan. De laatste zal het karakter hebben van een zangdienst en waarin er volop ruimte is voor de kinderen, met een verhaal, liederen en mogelijkheid tot knutselen.
Aan de kerstnachtviering neemt de cantorij volop deel.
Zoals altijd staat het verhaal van Lukas 2 centraal. Daar zitten zoveel kanten aan dat het immer verrassend blijft en ons in de juiste richting kan zetten, op de been kan helpen in de wereld van nu, persoonlijk en maatschappelijk.
In de geschiedenis – al te menselijk – , in de greep van ijzeren wetten, vaak niet te controleren machten en krachten, met z’n kloven, angsten en onzekerheden komt uit immer onverwachte hoek, van ‘Boven’, een andere geschiedenis, een andere werkelijkheid, ingrijpend en bevrijdend.
Tegenover het ‘dogma’ van de ‘keizers’ mag de ‘doxa’, de bevrijdende jubel klinken van de hovelingen van wie werkelijk de wereld in Zijn hand heeft. Dat gedenken, vieren en herbeleven we alle zondagen, alle feestdagen, maar op een speciale manier met kerst. Dat vierend, daarvan ophoren en daarover zingen maakt Kerst echt tot een feest, waarop dan zeker ook gedronken en navenant gegeten mag worden.
 Klaas Vos

 
Bericht van onze voormalige dominee Bericht van onze voormalige dominee

Met Pinksteren nam ik afscheid als predikant en nu volgt na maanden nadenken, zoeken en regelen mijn afscheid als inwoner van Ossendrecht.
Dinsdag 28 november verhuis ik naar een appartement in een serviceflat te Naarden, dichtbij waar ik geboren en opgegroeid ben. Met veel herinneringen en toch ook pijn van loslaten hoop ik een nieuw thuis te vinden in een vertrouwde omgeving.
Ik verheug me op de kerstnachtviering en die van de kerstmorgen in jullie
midden.
Hartelijke groet,
Klaas Vos

 
Activiteiten beroepingscommissie. Activiteiten beroepingscommissie.

Augustus 2017
Nadat we op 4 juni 2017 - tijdens een feestelijke dienst - afscheid hebben genomen van ds. Klaas Vos, heeft de kerkenraad advies ingewonnen bij het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken [RCBB].  In nader overleg is vastgesteld dat onze gemeente de financiele middelen heeft om een predikant te beroepen in een 50% aanstelling.

September 2017
De kerkenraad heeft een beroepingscommissie benoemd. De leden zijn: Hans den Daas [voorzitter]; Wim van Geest [secretaris]; Gerda Kap, Hanneke Dragt, Kees Colpaart, Jacqueline Everse en Marjan van Loenen.

Oktober 2017
Tijdens een bijeenkomst op zondagmorgen na de kerkdienst is de gemeente gehoord over wensen en aandachtspunten voor een nieuwe predikant. Alle gemaakte opmerkingen zijn door de beroepingscommissie meegewogen in het schrijven van een profielschets.
De beroepingscommissie heeft een concept profielschets geschreven . Deze is door de kerkenraad met wat kleine aanpassingen goedgekeurd. Deze profielschets kunt u binnenkort HIER lezen. Er wordt een advertentie geplaatst op de site van de PKN en in Woord en Weg.

Mocht u contact willen met de beroepingscommissie stuur dan uw mail naar Wim van Geest, e-mail .
 

 
 
 
 

Lunch voor ouderen en alleengaanden
datum en tijdstip 21-02-2018 om 12:00 uur.
meer details

Oecumenische Werkgroep Spiritualiteit
datum en tijdstip 21-02-2018 om 19:45 uur
meer details

 
Wij zoeken een dominee [m/v]
Klik hier voor de profielschets
 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.